2. Ljetopisa 22:1-12

22  Jeruzalemljani su postavili Ahaziju,*+ njegova najmlađeg sina, za kralja umjesto njega — jer su razbojnici koji su s Arapima+ napali tabor pobili sve starije sinove+ — i tako je Ahazija, sin Joramov, počeo kraljevati u Judi.  Ahazija je imao dvadeset i dvije godine kad je počeo vladati+ i vladao je godinu dana u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Atalija+ i bila je unuka Omrijeva.+  I on je išao putem doma Ahabova,+ jer ga je majka+ savjetima svojim navodila na zlo.  I činio je što je zlo u očima Jehovinim, kao i dom Ahabov, jer su mu oni bili savjetnici+ nakon smrti oca njegova, na propast njegovu.  Po njihovu je savjetu postupao,*+ te je krenuo s Joramom,+ sinom izraelskoga kralja Ahaba, u rat protiv Hazaela,+ kralja sirijskoga, kod Ramot-Gileada.+ Ondje su strijelci pogodili Jorama.+  Zato se Joram vratio u Jizreel+ da se oporavi od rana koje su mu zadali kod Rame,+ kad se borio protiv sirijskoga kralja Hazaela. A Azarija,*+ sin Joramov,+ kralj Judin, otišao je u Jizreel da posjeti Ahabova sina Jorama,+ jer je ovaj bio bolestan.+  Ali Bog je učinio+ da bude na propast+ Ahazijinu što je došao k Joramu. Kad je došao onamo, otišao je s Joramom+ u susret Jehuu,+ unuku Nimšijevu,+ kojega je Jehova bio pomazao+ da istrijebi dom Ahabov.+  I dok je Jehu izvršavao presudu nad domom Ahabovim,+ naišao je na knezove Judine i na sinove braće Ahazijine,+ koji su bili u službi Ahazijinoj, i pobio ih je.+  Potom je krenuo u potragu za Ahazijom. Uhvatili su ga+ dok se skrivao u Samariji,+ doveli ga Jehuu i pogubili ga. Poslije su ga pokopali,+ jer su rekli: “On je unuk Jošafata,+ koji je svim srcem tražio Jehovu.”+ I tako više nije bilo nikoga od doma Ahazijina tko bi mogao biti kralj. 10  Kad je Atalija,+ majka Ahazijina, vidjela da joj je sin mrtav, ustala je i pobila sav kraljevski rod doma Judina.+ 11  Ali Jošabata,*+ kći kraljeva, uzela je Joaša,+ sina Ahazijina, i ukrala ga između sinova kraljevih koji su trebali biti ubijeni, te je njega i dadilju njegovu odvela u spavaonicu. Jošabata, kći kralja Jorama,+ žena svećenika Jojade,+ sakrila ga je od Atalije, jer je bila sestra Ahazijina, tako da nije bio pogubljen.+ 12  Ostao je šest godina sakriven kod njih u domu pravoga Boga,+ dok je Atalija kraljevala+ u zemlji.+

Bilješke

U 21:17 “Joahaz”.
Doslovno: “hodio”.
U recima 1, 2, 7-11 “Ahazija”.
Ili: “Jehošabata”.