2. Ljetopisa 13:1-22

13  Osamnaeste godine kraljevanja Jeroboamova Abija je postao kralj nad Judom.+  Tri je godine vladao u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Mikaja*+ i bila je kći Uriela iz Gibee.+ Između Abije i Jeroboama izbio je rat.+  Abija je izašao u boj s vojskom od četiri stotine tisuća izabranih ratnika.+ Jeroboam se svrstao u bojne redove protiv njega s osam stotina tisuća izabranih ljudi, hrabrih junaka.+  Abija je stao navrh Semarajimske gore, koja je u brdima efrajimskim,+ pa je rekao: “Čujte me, Jeroboame, i sav Izraele!  Ne znate li da je Jehova, Bog Izraelov, predao Davidu+ kraljevstvo nad Izraelom dovijeka,+ njemu i sinovima njegovim,+ na temelju saveza osoljenog?+  A Jeroboam,+ sin Nebatov, sluga+ Davidova sina Salamuna, ustao je i pobunio se+ protiv gospodara svojega.+  Oko njega su se skupili besposleni+ i nevaljali ljudi+ koji su nadjačali Roboama, sina Salamunova, jer je Roboam+ bio mlad i strašljiva srca+ te im se nije mogao oduprijeti.  I vi se sada mislite oduprijeti kraljevstvu Jehovinu koje je u ruci sinova Davidovih+ jer vas je mnogo+ i imate sa sobom zlatnu telad koju je Jeroboam načinio da vam budu bogovi.+  Niste li otjerali svećenike Jehovine,+ sinove Aronove, i levite te postavili sebi svećenike kao narodi drugih zemalja?*+ Tko bi god došao i ovlastio se da služi,* prinijevši junca i sedam ovnova, postao bi svećenik onih koji nisu bogovi.+ 10  Ali naš je Bog Jehova,+ mi ga nismo ostavili, a svećenici koji služe Jehovi sinovi su Aronovi, a i leviti rade svoj posao.+ 11  Oni spaljuju žrtve paljenice Jehovi svako jutro i svaku večer,+ a isto tako i mirisni kad.+ Postavljaju kruhove na stol od čistoga zlata+ i svaku večer+ pale zlatni svijećnjak sa svjetiljkama njegovim,+ jer mi činimo ono što od nas traži+ Jehova, Bog naš, a vi ste ga ostavili.+ 12  Evo, nama je na čelu pravi Bog+ i svećenici njegovi+ s trubama+ da oglase poziv za boj protiv vas. Sinovi Izraelovi, nemojte se boriti protiv Jehove, Boga praotaca svojih,+ jer nećete imati uspjeha!”+ 13  Ali Jeroboam je poslao ljude da im dođu s leđa i postave zasjedu, tako da je sinovima Judinim sprijeda bila vojska, a straga zasjeda.+ 14  Kad su se sinovi Judini okrenuli, gle, boj im je bio sprijeda i straga.+ Tada su zavapili k Jehovi,+ a svećenici su glasno zatrubili u trube. 15  I sinovi Judini stali su uzvikivati bojni poklik.+ A kad su se sinovi Judini oglasili bojnim poklikom, pravi je Bog porazio+ Jeroboama i sav Izrael pred Abijom+ i Judom. 16  I sinovi Izraelovi dali su se u bijeg pred sinovima Judinim i Bog ih je predao njima u ruke.+ 17  Abija i ljudi njegovi pobili su ih u velikom pokolju, te je od Izraela palo pobijenih pet stotina tisuća izabranih ljudi. 18  Tako su sinovi Izraelovi tada bili poniženi, a sinovi Judini bili su nadmoćniji jer su se oslonili na Jehovu,+ Boga praotaca svojih. 19  Abija je krenuo u potjeru za Jeroboamom i oduzeo mu gradove: Betel+ s okolnim gradovima, Ješanu s okolnim gradovima i Efrajin s okolnim gradovima.+ 20  Jeroboam se više nije oporavio+ za Abijina života. I Jehova ga je udario+ te je umro. 21  A Abija je bivao sve moćniji.+ Uzeo je četrnaest žena+ i rodila su mu se dvadeset i dva sina+ i šesnaest kćeri. 22  Ostala povijest Abijina, djela njegova i riječi njegove, sve je zapisano u tumačenju proroka Ida.+

Bilješke

U 11:20-22 i 1Kr 15:2 “Maaka”.
“Narodi (...) zemalja” — množina od hebrejskog izraza am haarec.
Doslovno: “napunio [si] ruku”. Vidi bilješku za 2Mo 28:41.