2. Ljetopisa 12:1-16

12  Kad je Roboam učvrstio svoju kraljevsku vlast+ i kad je postao moćan, napustio je zakon Jehovin,+ a i sav Izrael s njim.+  A pete godine kraljevanja Roboamova+ došao je egipatski kralj Šišak+ na Jeruzalem, jer su bili nevjerni Jehovi,+  s tisuću i dvije stotine bojnih kola+ i šezdeset tisuća konjanika, a narodu koji je došao s njim iz Egipta — Libijcima,+ Sukijcima i Etiopljanima+ — nije bilo broja.+  Osvojio je utvrđene gradove u Judi+ i došao do Jeruzalema.+  Tada je prorok Šemaja+ došao k Roboamu i knezovima Judinim, koji su se skupili u Jeruzalemu zbog Šišaka, i rekao im: “Ovako kaže Jehova: ‘Vi ste ostavili mene,+ pa i ja ostavljam vas+ i predajem vas u ruke Šišaku.’”  Tada su se ponizili+ knezovi Izraelovi i kralj te su rekli: “Jehova je pravedan.”+  Kad je Jehova vidio+ da su se ponizili, došla je Šemaji+ riječ Jehovina: “Ponizili su se.+ Neću ih zatrti, nego ću ih uskoro izbaviti, i neće se gnjev moj izliti na Jeruzalem preko Šišaka.+  Ali bit će mu sluge+ da vide što znači služiti meni,+ a što kraljevstvima zemaljskim.”+  Tako je egipatski kralj Šišak+ došao na Jeruzalem i uzeo blago iz doma Jehovina+ i blago iz dvora kraljeva,+ sve je uzeo. Uzeo je i zlatne štitove koje je načinio Salamun.+ 10  Umjesto njih kralj Roboam načinio je bakrene štitove i povjerio ih zapovjednicima tjelesne straže*+ što je stražarila na ulazu u dvor kraljev, da ih čuva.+ 11  Kad je god kralj išao u dom Jehovin, dolazili su tjelesni stražari i nosili ih, a potom su ih vraćali u stražarnicu tjelesne straže.+ 12  Zato što se ponizio, odvratio se od njega gnjev Jehovin+ i nije ih htio zatrti.+ A u narodu Judinu našlo se i nešto dobra.+ 13  Kralj Roboam jačao je svoju vlast u Jeruzalemu i nastavio vladati. Roboam+ je imao četrdeset i jednu godinu kad je počeo vladati i sedamnaest je godina vladao u Jeruzalemu, gradu+ koji je Jehova izabrao između svih plemena Izraelovih da ondje prebiva ime njegovo.+ Majka mu se zvala Naama+ i bila je Amonka.+ 14  Ali činio je zlo,+ jer nije čvrsto odlučio u srcu svojemu tražiti Jehovu.+ 15  Povijest Roboamova, od početka do kraja,+ nije li kao rodoslovni zapis navedena u zapisima proroka Šemaje+ i vidioca Ida?+ A sve se vrijeme vodio rat između Roboama+ i Jeroboama.+ 16  Naposljetku je Roboam počinuo s praocima svojim+ i bio je pokopan u Davidovu gradu.+ Abija,*+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega.

Bilješke

Ili: “glasonoša”. Doslovno: “trkača”.