2. Kraljevima 9:1-37

9  Prorok Elizej pozvao je jednog od sinova proročkih*+ te mu rekao: “Podvij skute haljine svoje+ i uzmi u ruku ovu bocu+ s uljem pa idi u Ramot-Gilead!+  Kad dođeš tamo, potraži ondje Jehua,+ sina Jošafata,* sina Nimšijeva! Otiđi tamo i izvedi ga između braće njegove i odvedi ga u najskrovitiju sobu!+  Potom uzmi bocu s uljem i izlij mu je na glavu+ i reci: ‘Ovako kaže Jehova: “Pomazujem+ te za kralja+ nad Izraelom!”’ Zatim otvori vrata i bježi, nemoj čekati!”  Tako je sluga, sluga prorokov, otišao u Ramot-Gilead.  Kad je stigao, gle, zapovjednici vojske sjedili su na okupu. I on je rekao: “Imam ti nešto reći,+ zapovjedniče!” A Jehu je upitao: “Kome od svih nas?” On je odgovorio: “Tebi, zapovjedniče!”  Tada je ustao i ušao u kuću, a on mu je izlio ulje na glavu i rekao mu: “Ovako kaže Jehova, Bog Izraelov: ‘Pomazujem te za kralja+ nad narodom Jehovinim,+ nad Izraelom!  Pobij dom Ahaba, gospodara svojega, jer ću osvetiti+ krv slugu svojih proroka i krv svih slugu Jehovinih na Izebeli!+  Sav će dom Ahabov nestati. Istrijebit ću u domu Ahabovu+ sve što je muško,*+ čak i one najmanje i bezvrijedne+ u Izraelu.  I učinit ću da dom Ahabov bude kao dom Jeroboama,+ sina Nebatova, i kao dom Baše,+ sina Ahijina. 10  A Izebelu će proždrijeti psi+ na polju jizreelskom i neće biti nikoga da je pokopa.’” Tada je otvorio vrata i pobjegao.+ 11  Kad je Jehu izašao k slugama gospodara svojega, oni su ga upitali: “Je li sve u redu?+ Zašto je taj luđak+ došao k tebi?” A on im je odgovorio: “Znate tog čovjeka i kako on govori!” 12  No oni su rekli: “Ne govoriš istinu! Hajde, kaži nam!” Tada je rekao: “Govorio mi je tako i tako i rekao mi: ‘Ovako kaže Jehova: “Pomazujem te za kralja nad Izraelom!”’”+ 13  Nato su oni brže uzeli svaki haljinu svoju+ i prostrli je pred njim po golim stepenicama te su zapuhali u rog+ i rekli: “Jehu je postao kralj!”+ 14  Tako se Jehu,+ sin Jošafata, sina Nimšijeva,+ urotio+ protiv Jorama. A Joram je u to vrijeme čuvao Ramot-Gilead+ sa svim Izraelom od Hazaela,+ kralja sirijskog. 15  Ali kasnije se kralj Joram+ vratio u Jizreel+ da se oporavi od rana koje su mu zadali Sirijci kad se borio protiv sirijskoga kralja Hazaela.+ Tada je Jehu rekao: “Ako je po volji duše vaše,+ neka nitko ne pobjegne iz grada da ne bi otišao i javio to u Jizreel!” 16  I Jehu se popeo na kola i otišao u Jizreel, jer je Joram ležao tamo. A Ahazija,+ kralj Judin, došao je posjetiti Jorama. 17  Kad je stražar+ koji je stajao na kuli+ u Jizreelu+ vidio mnoštvo Jehuovih ljudi kako navire, javio je: “Vidim mnoštvo ljudi kako navire.” A Joram je rekao: “Uzmi konjanika i pošalji ga pred njih da ih pita dolaze li u miru!”+ 18  Tako mu je konjanik došao u susret i rekao: “Kralj pita dolazite li u miru.” Ali Jehu je odgovorio: “Što je tebe briga dolazim li u miru?+ Hajde za mnom!” A stražar+ je javio: “Glasnik je došao do njih, ali se ne vraća.” 19  Tada je poslao drugog konjanika koji je, došavši do njih, rekao: “Kralj pita dolazite li u miru?” Ali Jehu je odgovorio: “Što je tebe briga dolazim li u miru?+ Hajde za mnom!” 20  I stražar je opet javio: “Došao je do njih, ali se ne vraća. A onaj što vozi, vozi kao Jehu,+ unuk Nimšijev,+ jer vozi mahnito.”+ 21  Tada je Joram naredio: “Upregni!”+ I upregnuli su bojna kola njegova te su Joram, kralj izraelski, i Ahazija,+ kralj Judin, izašli svaki u svojim bojnim kolima. Otišli su u susret Jehuu i zatekli ga na zemlji Nabota+ Jizreelca. 22  Kad je Joram ugledao Jehua, upitao je: “Dolaziš li u miru, Jehu?” Ali on je odgovorio: “Kako može biti mir+ dok je bludništva majke tvoje Izebele+ i silnog vračanja njezina?”+ 23  Nato je Joram okrenuo svoja kola da bježi, dovikujući Ahaziji: “Prijevara,+ Ahazija!” 24  A Jehu je dohvatio luk svoj+ i ustrijelio Jorama među pleća tako da mu je strijela prošla kroz srce, i on se srušio u kolima svojim.+ 25  Tada je Jehu rekao Bidkaru, pobočniku svojemu:+ “Podigni ga i baci na polje Nabota Jizreelca!+ Sjeti se da smo ja i ti vozili dvopreg iza Ahaba, oca njegova, kad je sam Jehova izrekao protiv njega ovu objavu:+ 26  ‘“Znaj da sam jučer vidio krv+ Nabotovu i krv sinova njegovih”,+ kaže Jehova, “i da ću ti to naplatiti+ na zemlji ovoj!” kaže Jehova.’ Zato ga sada podigni i baci na zemlju ovu, prema riječi Jehovinoj!”+ 27  Kad je to vidio Ahazija,+ kralj Judin, pobjegao je putem što vodi prema kući u vrtu.+ (Kasnije je Jehu krenuo u potjeru za njim, govoreći: “Ubijte i njega!” I ranili su ga dok je bio u kolima na putu prema Guru, što se nalazi kraj Ibleama.+ Ali uspio je pobjeći u Megido,+ gdje je na koncu i umro.+ 28  Njegovi su ga sluge u kolima prevezli u Jeruzalem i pokopali ga u grobu njegovu s praocima njegovim u Davidovu gradu.+ 29  A Ahazija+ je bio postao kralj nad Judom jedanaeste godine kraljevanja Jorama,+ sina Ahabova.) 30  Poslije toga Jehu je došao u Jizreel.+ Kad je to čula Izebela,+ namazala je oči+ crnom bojom i lijepo uredila glavu svoju,+ pa je gledala s prozora.+ 31  Kad je Jehu ulazio na vrata gradska, rekla je: “Je li dobro prošao Zimri,+ ubojica gospodara svojega?” 32  Nato je on pogledao prema prozoru i upitao: “Tko je sa mnom? Tko?”+ Tada su dva ili tri dvoranina+ pogledala prema njemu. 33  A on je rekao: “Bacite je dolje!”+ I bacili su je, a krv je njezina poprskala zid i konje. I konji su je pregazili.+ 34  Potom je ušao te jeo i pio, a zatim je rekao: “Pobrinite se za tu prokletnicu+ i pokopajte je, jer je kći kraljeva!”+ 35  I kad su otišli da je pokopaju, nisu našli ništa od nje, osim lubanje, stopala i šaka.+ 36  Pošto su se vratili i javili mu to, on je rekao: “To je riječ Jehovina koju je rekao preko+ Ilije Tišbijca, sluge svojega: ‘Na polju jizreelskom psi će proždrijeti tijelo Izebelino.+ 37  Truplo će Izebelino biti kao gnoj+ na polju jizreelskom, da se neće moći reći: “To je Izebela.”’”+

Bilješke

Vidi bilješku za 1Kr 20:35.
Ili: “Jehošafata”.
Doslovno: “sve što mokri uza zid”.