2. Kraljevima 8:1-29

8  Elizej je ovako rekao ženi kojoj je oživio sina:+ “Ustani i idi s domom svojim i nastani se kao tuđinka negdje u tuđini,+ jer je Jehova dozvao glad,+ koja će vladati u zemlji sedam godina!”+  I žena je ustala i učinila po riječi čovjeka Božjeg. Otišla je+ s domom svojim+ i nastanila se kao tuđinka u zemlji filistejskoj,+ i boravila je ondje sedam godina.  Kad je prošlo sedam godina, žena se vratila iz zemlje filistejske i otišla kralju+ da ga zamoli za kuću svoju i za polje svoje.  A kralj je upravo razgovarao s Gehazijem,+ slugom čovjeka Božjeg, i rekao mu je: “Ispričaj mi, molim te, sva velika djela koja je učinio Elizej!”+  I kad je pripovijedao kralju kako je Elizej oživio mrtvoga,+ gle, došla je žena čijeg je sina oživio da moli kralja za kuću svoju i za polje svoje.+ Tada je Gehazi rekao: “Gospodaru moj,+ kralju, ovo je ta žena i ovo je sin njezin kojega je Elizej oživio!”  Nato je kralj upitao ženu o tome i ona mu je sve ispričala.+ Tada joj je kralj dao jednog dvoranina+ i rekao mu: “Vrati joj sve što joj pripada i sav prihod od polja njezina od dana kad je ostavila zemlju do sada!”+  Elizej je došao u Damask,+ a Ben-Hadad,+ kralj sirijski, bio je bolestan. I javili su mu: “Čovjek Božji+ došao je ovamo.”  A kralj je rekao Hazaelu:+ “Uzmi dar+ pa otiđi u susret čovjeku Božjem i pitaj+ preko njega Jehovu hoću li se oporaviti od ove bolesti!”  Tako mu je Hazael otišao u susret, uzevši sa sobom na dar svakojaka dobra iz Damaska, koja je natovario na četrdeset deva. I kad je došao, stao je pred njega i rekao: “Sin tvoj+ Ben-Hadad, kralj sirijski, poslao me k tebi i pita hoće li se oporaviti od ove bolesti.” 10  A Elizej mu je odgovorio: “Idi i reci mu: ‘Oporavit ćeš se’, ali Jehova mi je pokazao+ da će umrijeti!”+ 11  I čovjek Božji zagledao se nepomično u njega i ostao je tako sve dok ovome nije postalo neugodno, a onda je zaplakao.+ 12  I Hazael je upitao: “Zašto plače gospodar moj?” A on je odgovorio: “Zato što dobro znam kakvo ćeš zlo+ nanijeti sinovima Izraelovim. Utvrde njihove vatrom ćeš paliti, najbolje vojnike njihove mačem ćeš ubijati, djecu ćeš njihovu satirati+ i trudne žene njihove parati.”+ 13  Nato je Hazael upitao: “Ali što je sluga tvoj? Ja sam običan pas,+ pa kako bih mogao tako veliku stvar učiniti?” A Elizej je odgovorio: “Jehova mi je pokazao da ćeš ti biti kralj nad Sirijom.”+ 14  Potom je otišao od Elizeja i došao gospodaru svojemu, koji ga je upitao: “Što ti je rekao Elizej?” A on je odgovorio: “Rekao mi je da ćeš se oporaviti.”+ 15  Ali sutradan je uzeo pokrivač, umočio ga u vodu i pokrio kralja preko lica,+ tako da je umro.+ I Hazael+ je počeo vladati umjesto njega. 16  A pete godine kraljevanja Jorama,+ sina Ahabova, nad Izraelom, dok je Jošafat još bio kralj nad Judom, počeo je kraljevati Joram,+ sin Jošafata, kralja Judina. 17  Imao je trideset i dvije godine kad je postao kralj i osam je godina vladao u Jeruzalemu.+ 18  Išao je putem kraljeva izraelskih,+ kao što je činio i dom Ahabov,+ jer mu je kći Ahabova bila žena,+ i činio je što je zlo u očima Jehovinim. 19  Ali Jehova nije htio zatrti Judu+ zbog Davida, sluge svojega,+ jer mu je obećao da će dati svjetiljku+ njemu i sinovima njegovim zauvijek. 20  U njegovo se vrijeme Edom+ pobunio protiv vlasti Judine i postavio je sebi kralja.+ 21  Zato je Joram otišao u Sair sa svim bojnim kolima svojim. I ustao je noću i pobio Edomce koji su bili opkolili njega i zapovjednike kola, a narod je pobjegao u šatore svoje. 22  No Edom je ustrajao u pobuni protiv vlasti Judine sve do danas. U to se vrijeme pobunila i Libna.+ 23  Ostala povijest Joramova i sve što je činio, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva Judinih? 24  Naposljetku je Joram počinuo s praocima svojim+ i bio je pokopan s praocima svojim u Davidovu gradu.+ A Ahazija,+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega. 25  Dvanaeste godine kraljevanja Jorama, sina Ahabova, nad Izraelom, Ahazija, sin Jorama, kralja Judina, postao je kralj.+ 26  Ahazija je imao dvadeset i dvije godine kad je počeo vladati i vladao je godinu dana u Jeruzalemu.+ Majka mu se zvala Atalija+ i bila je unuka Omrija,+ kralja izraelskog. 27  On je išao putem doma Ahabova+ i činio što je zlo u očima Jehovinim,+ kao i dom Ahabov, jer je ženidbom došao u srodstvo s domom Ahabovim.+ 28  Zato je krenuo s Joramom, sinom Ahabovim, u rat protiv Hazaela,+ kralja sirijskoga, kod Ramot-Gileada.+ Ali Sirijci su ranili+ Jorama. 29  Tako se kralj Joram+ vratio u Jizreel+ da se oporavi od rana koje su mu zadali Sirijci kod Rame,* kad se borio protiv sirijskoga kralja Hazaela. A Ahazija,+ sin Joramov, kralj Judin, otišao je u Jizreel da posjeti Ahabova sina Jorama, jer je ovaj bio bolestan.

Bilješke

Skraćeno ime Ramot-Gileada.