2. Kraljevima 3:1-27

3  Joram,+ sin Ahabov, postao je kralj nad Izraelom u Samariji osamnaeste godine Jošafatova kraljevanja nad Judom i vladao je dvanaest godina.  Činio je što je zlo u očima Jehovinim,+ ali ne kao otac njegov+ i majka njegova. On je naime uklonio obredni stup+ Baalov što ga je bio načinio otac njegov.+  No držao se grijeha kojima je Jeroboam,+ sin Nebatov, Izraela naveo na grijeh.+ Nije odstupio od njih.  Meša,+ kralj moapski, bavio se ovčarstvom i plaćao je kralju izraelskom danak od stotinu tisuća janjadi i stotinu tisuća nestriženih ovnova.  A kad je Ahab umro,+ kralj moapski pobunio se+ protiv kralja izraelskog.  U to je vrijeme kralj Joram izišao iz Samarije i okupio+ sav Izrael.  Potom je poslao glasnike Jošafatu, kralju Judinu, i poručio mu: “Kralj moapski pobunio se protiv mene. Hoćeš li poći sa mnom u rat protiv Moaba?” A ovaj je odgovorio: “Poći ću!+ Ja sam kao i ti, moj narod kao i tvoj,+ moji konji kao i tvoji.”  Zatim je upitao: “Kojim ćemo putem ići?” A on je odgovorio: “Kroz pustinju edomsku.”+  Tako su krenuli kralj izraelski, kralj Judin i kralj edomski.+ Išli su sedam dana zaobilaznim putem, no nije bilo vode za tabor ni za stoku koja je išla za njima. 10  Tada je kralj izraelski povikao: “Jao, Jehova je pozvao nas, tri kralja, da nas preda u ruke Moapcima!”+ 11  A Jošafat je rekao:+ “Nema li tu koji prorok Jehovin+ da se preko njega posavjetujemo s Jehovom?”+ Tada je jedan od slugu kralja izraelskoga odgovorio: “Tu je Elizej,+ sin Šafatov, koji je polijevao vodom ruke Ilijine.”+ 12  A Jošafat je rekao: “Riječ Jehovina je s njim.” Tako su kralj izraelski te Jošafat i kralj edomski otišli k njemu. 13  A Elizej je rekao kralju izraelskom: “Što ja imam s tobom?+ Idi k prorocima+ oca svojega i k prorocima majke svoje!” Ali kralj izraelski rekao mu je: “Nemoj me odbiti, jer je Jehova pozvao nas, tri kralja, da nas preda u ruke Moapcima.”+ 14  A Elizej je odvratio: “Tako živ bio+ Jehova nad vojskama kojemu služim, da nije ovdje Jošafat, kralj Judin, kojeg poštujem,+ ne bih se obazirao na tebe niti bih te pogledao!+ 15  Dovedite mi sada svirača na glazbalu žičanom!”+ I dok je svirač svirao, ruka+ Jehovina došla je na Elizeja. 16  I on je rekao: “Ovako kaže Jehova: ‘Iskopajte u ovoj riječnoj dolini* mnogo jama,+ 17  jer ovako kaže Jehova: “Nećete vidjeti vjetra niti ćete vidjeti kiše, a ova će se dolina ipak napuniti vodom,+ pa ćete piti+ i vi i stoka vaša i ostale životinje vaše!”’ 18  Bit će to doista lako Jehovi+ i predat će Moab u ruke vaše.+ 19  A vi razorite sve utvrđene gradove+ i sve izabrane gradove, sva stabla dobra+ posijecite,+ sve izvore vodene zatrpajte i svaki dobar komad zemlje zaspite kamenjem i tako pokvarite!” 20  I doista, ujutro,+ u vrijeme prinošenja žitne žrtve,+ došla je voda od Edoma, i zemlja se napunila vodom. 21  A svi su Moapci čuli da su kraljevi došli boriti se protiv njih. Stoga su sazvali sve koji su počeli opasivati+ pojas vojnički i one starije, te su se postavili na granicu. 22  Kad su rano ujutro ustali i kad je sunce zasjalo nad vodom, Moapcima sa suprotne strane voda se učinila crvenom kao krv. 23  I rekli su: “To je krv! Sigurno su se kraljevi pobili i jedan drugoga pogubili. A sada na plijen,+ Moabe!” 24  Ali kad su Moapci došli u tabor izraelski, Izraelci+ su ustali i udarili na njih, tako da su ovi stali bježati pred njima.+ I ušli su u Moab, i kako su napredovali, tako su ubijali Moapce. 25  Gradove su srušili,+ na svaki dobar komad zemlje bacili su svaki po kamen dok je nisu zasuli, sve su izvore vodene zatrpali+ i sva stabla dobra posjekli.+ Ostalo je samo kamenje Kir-Hareseta,+ koji su praćkari opkolili i napadali ga. 26  Kad je kralj moapski vidio da gubi bitku, uzeo je sa sobom sedam stotina ljudi naoružanih mačem kako bi se probio do kralja edomskoga.+ Ali nisu uspjeli. 27  Na koncu je uzeo prvorođenca svojega koji je trebao vladati umjesto njega i prinio ga+ na zidu kao žrtvu paljenicu. Tada se podigao silan gnjev protiv Izraelaca. I oni su otišli od njega i vratili se u zemlju svoju.

Bilješke

Vidi dodatak 12.