2. Kraljevima 17:1-41

17  Dvanaeste godine kraljevanja Ahazova nad Judom, Hošea,+ sin Elin, postao je kralj nad Izraelom u Samariji+ i vladao je devet godina.  Činio je što je zlo u očima Jehovinim, ali ne kao kraljevi izraelski što su bili prije njega.+  Na njega je došao Salmanasar,+ kralj asirski,+ i Hošea mu je postao sluga i plaćao mu danak.+  Ali kralj asirski otkrio je da Hošea kuje urotu,+ jer je Hošea poslao glasnike Sou, kralju egipatskom,+ i nije donio danak kralju asirskom kao svake godine. Zato ga je kralj asirski zatvorio i svezanog držao u zatvoru.+  Kralj asirski krenuo je na svu zemlju i došavši do Samarije, opsjedao+ ju je tri godine.  Devete godine kraljevanja Hošeina osvojio je kralj asirski Samariju+ i odveo Izraelce u izgnanstvo+ u Asiriju te ih naselio u Halahu+ i Haboru na rijeci Gozanu+ i u gradovima medijskim.+  A to se dogodilo zato što su sinovi Izraelovi zgriješili+ Jehovi, Bogu svojemu, koji ih je izveo iz zemlje egipatske i izbavio iz ruke faraona, kralja egipatskog.+ I počeli su štovati druge bogove+  i živjeli* su po običajima+ naroda koje je Jehova otjerao pred sinovima Izraelovim i po običajima koje su uveli kraljevi izraelski.  Činili su sinovi Izraelovi ono što nije pravo u očima Jehove, Boga njihova,+ i gradili su sebi obredne uzvišice+ po svim mjestima svojim, od kule stražarske+ do utvrđena grada. 10  Podizali su sebi obredne stupove+ i obredna debla*+ na svakom brijegu visokom+ i pod svakim stablom što se zeleni.+ 11  I ondje su, po svim obrednim uzvišicama, spaljivali prinose kao narodi+ koje je Jehova otjerao pred njima, i činili su zla djela da bi vrijeđali+ Jehovu. 12  Služili su idolima odvratnim*+ iako im je Jehova rekao: “Ne činite to!”+ 13  I Jehova je upozoravao+ Izraela+ i Judu+ preko svih proroka+ svojih i preko svih vidjelaca+ svojih: “Odvratite se od zlih puteva svojih+ i držite zapovijedi moje+ i odredbe moje,+ čineći sve prema zakonu+ koji sam dao praocima vašim+ i koji sam vam prenio preko slugu svojih, proroka!”+ 14  Ali oni nisu poslušali, nego su ostali nepokorni*+ kao što su bili nepokorni i praoci njihovi koji nisu vjerovali+ Jehovi, Bogu svojemu. 15  I odbacili su uredbe njegove, savez+ koji je sklopio s praocima njihovim i opomene* njegove+ kojima ih je upozoravao. Povodili su se za idolima ništavnim,+ pa su i sami postali ništavni+ oponašajući narode što su bili oko njih, premda im je Jehova zapovjedio da ne budu poput njih.+ 16  Ostavili su sve zapovijedi+ Jehove, Boga svojega, i načinili su sebi dva teleta+ lijevana+ i obredno deblo+ te su se klanjali svoj vojsci nebeskoj+ i služili Baalu.+ 17  I provodili su sinove svoje i kćeri svoje kroz vatru,+ gatali+ su i proricali po znamenju,+ i prodali su se+ čineći što je zlo u očima Jehovinim da bi ga vrijeđali.+ 18  Zato se Jehova silno razgnjevio+ na Izraela i odbacio ga od lica svojega.+ Nije ostavio nikoga osim plemena Judina.+ 19  Ali ni Juda nije držao zapovijedi* Jehove, Boga svojega,+ nego je držao običaje koje je uveo Izrael.+ 20  Zato je Jehova odbacio sav rod+ Izraelov, nanosio mu je nevolje i predavao ga u ruke pljačkašima, dok ga nije posve odbacio od sebe.+ 21  Jer je otrgnuo Izraelce od doma Davidova, a oni su sebi za kralja postavili Jeroboama, sina Nebatova. I Jeroboam+ je odvratio Izraelce od Jehove i naveo ih na velik grijeh.+ 22  Sinovi Izraelovi činili su* sve grijehe koje je činio i Jeroboam.+ Nisu odstupili od njih, 23  dok Jehova nije odbacio Izraela od lica svojega,+ kao što je bio rekao preko svih slugu svojih, proroka.+ Tako je Izrael otišao sa zemlje svoje u izgnanstvo u Asiriju, gdje je do današnjega dana.+ 24  Potom je kralj asirski doveo ljude iz Babilona,+ Kute, Ave,+ Hamata+ i Sefarvajima+ i naselio ih u gradovima samarijskim+ umjesto sinova Izraelovih. Oni su zaposjeli Samariju i živjeli u gradovima njezinim. 25  A kad su počeli živjeti ondje, nisu štovali Jehovu.+ I Jehova je poslao među njih lavove,+ koji su ih ubijali. 26  Zato su javili kralju asirskom: “Narodi koje si odveo u izgnanstvo i zatim naselio po gradovima samarijskim ne znaju kako treba štovati Boga te zemlje, pa on šalje na njih lavove,+ koji ih, evo, ubijaju, jer nitko ne zna kako treba štovati Boga te zemlje.” 27  Tada je kralj asirski zapovjedio: “Pošaljite tamo jednoga od svećenika+ koje ste odande odveli u izgnanstvo! Neka ide i ondje se nastani i neka ih pouči kako trebaju štovati Boga one zemlje!” 28  Tako je došao jedan od svećenika što su bili odvedeni iz Samarije u izgnanstvo i nastanio se u Betelu.+ I on ih je učio kako da se boje Jehove.+ 29  Ali svaki je narod načinio sebi svojega boga+ i postavio ga u svetišta, uzvišice, koje su načinili Samarićani, svaki narod u gradovima svojim u kojima je živio. 30  Ljudi iz Babilona načinili su Sukot-Benota, oni iz Kuta+ načinili su Nergala, a oni iz Hamata načinili su Ašimu. 31  Avijci+ su načinili Nibhaza i Tartaka, a Sefarvajimci+ su u vatri spaljivali sinove svoje+ u čast Adrameleku i Anameleku, bogovima sefarvajimskim. 32  A štovali su i Jehovu,* pa su postavili sebi ljude iz svog naroda za svećenike+ obrednih uzvišica, koji su za njih vršili službu u svetištima, uzvišicama. 33  Štovali su Jehovu,+ ali su obožavali i svoje bogove+ kako je bio običaj među narodima iz kojih su bili odvedeni u izgnanstvo.+ 34  Sve do današnjega dana oni se drže starih običaja svojih.+ Ne štuju Jehovu+ niti postupaju prema odredbama njegovim, naredbama njegovim,+ zakonu+ i zapovijedima+ što ih je Jehova dao sinovima Jakova,+ kojega je nazvao Izrael,+ 35  kada je Jehova sklopio savez+ s njima i zapovjedio im: “Ne smijete štovati druge bogove,+ klanjati im se, služiti im niti im žrtve prinositi,+ 36  nego trebate štovati Jehovu,+ koji vas je izveo iz zemlje egipatske silom velikom i mišicom podignutom,+ njemu se klanjati+ i njemu žrtve prinositi!+ 37  Uredbe,+ naredbe, zakon+ i zapovijedi koje vam je napisao+ uvijek držite!+ Ne smijete štovati druge bogove! 38  Savez koji sam sklopio s vama ne smijete zaboraviti!+ Ne smijete štovati druge bogove,+ 39  nego trebate štovati Jehovu,+ Boga svojega, jer će vas on izbaviti iz ruku svih neprijatelja vaših!”+ 40  Ali oni nisu poslušali, nego su se držali starih običaja svojih.+ 41  Tako su ti narodi štovali Jehovu,+ ali su služili i likovima svojim rezbarenim. Sinovi njihovi i unuci njihovi sve do današnjega dana čine sve kako su činili i praoci njihovi.

Bilješke

Doslovno: “hodili”.
Ili: “ašere”.
Ili: “idolima balegavim”.
Ili: “tvrdovrati”. Doslovno: “ukrućivali šiju (vrat)”.
Vidi bilješku za Ps 119:2.
Doslovno: “hodio po zapovijedima”.
Doslovno: “hodili su u”.
Doslovno: “bojali su se i Jehove”.