2. Kraljevima 14:1-29

14  Druge godine kraljevanja Joaša,+ sina Joahazova, nad Izraelom, Amasija,+ sin Joaša, kralja Judina, postao je kralj.  Imao je dvadeset i pet godina kad je počeo vladati i vladao je dvadeset i devet godina u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Joadina*+ i bila je iz Jeruzalema.  Činio je što je pravo u očima Jehovinim,+ ali ne kao David, praotac njegov.+ Činio je sve kao i Joaš, otac njegov.+  Jedino što obredne uzvišice nisu bile uklonjene.+ Narod je još uvijek na tim uzvišicama prinosio žrtve i spaljivao prinose.+  A kad se kraljevstvo učvrstilo u ruci njegovoj, pobio+ je sluge svoje koji su ubili kralja, oca njegova.+  Ali sinove tih ubojica nije pogubio, nego je postupio kako je zapisano u knjizi zakona Mojsijeva u kojem je Jehova zapovjedio:+ “Neka očevi ne budu pogubljeni zbog sinova i sinovi neka ne budu pogubljeni zbog očeva! Neka se svatko pogubi zbog vlastitoga grijeha!”+  On je pobio deset tisuća Edomaca+ u Slanoj dolini+ i u ratu je osvojio grad Selu, koji je dobio ime Jokteel, što ga nosi sve do danas.  Tada je Amasija poslao glasnike izraelskom kralju Joašu, sinu Joahaza, sina Jehuova, i poručio mu: “Dođi da se ogledamo!”+  A Joaš, kralj izraelski, poslao je Amasiji, kralju Judinu, ovakav odgovor: “Korov trnoviti na Libanonu poručio je cedru+ na Libanonu: ‘Daj kćer svoju sinu mojemu za ženu!’ Ali zvijer poljska na Libanonu prošla je preko korova trnovita i izgazila ga.+ 10  Potukao si Edom,+ pa ti se srce uzoholilo.+ Uživaj u slavi svojoj+ i ostani kod kuće! Zašto da se upuštaš u sukob+ i budeš poražen?+ Zar hoćeš da propadneš i ti i Juda s tobom?” 11  Ali Amasija nije poslušao.+ Tako je došao Joaš, kralj izraelski, te su se on i Amasija, kralj Judin, ogledali+ kod Bet-Šemeša,+ što pripada Judi. 12  I sinovi Izraelovi porazili su sinove Judine,+ tako da su ovi pobjegli svaki u svoj šator. 13  A Amasiju, kralja Judina, sina Joaša, sina Ahazijina, zarobio je Joaš, kralj izraelski, kod Bet-Šemeša i zatim ga doveo u Jeruzalem. Potom je probio jeruzalemski zid od Efrajimovih vrata+ pa do Ugaonih vrata,+ u dužini od četiri stotine lakata.* 14  Uzeo je sve zlato, srebro i sve predmete što su se našli u domu Jehovinu+ i u riznici dvora kraljeva, a usto i taoce, pa se vratio u Samariju. 15  Ostala povijest Joaševa, sva djela njegova, pothvati njegovi i kako je ratovao protiv Amasije, kralja Judina, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva izraelskih? 16  Naposljetku je Joaš počinuo s praocima svojim+ i bio je pokopan u Samariji+ s kraljevima izraelskim, a Jeroboam,*+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega. 17  Amasija,+ sin Joašev, kralj Judin, živio je još petnaest godina nakon smrti Joaša,+ sina Joahazova, kralja izraelskoga.+ 18  A ostala povijest Amasijina, nije li zapisana u ljetopisima+ kraljeva Judinih?+ 19  Na koncu su protiv njega skovali urotu+ u Jeruzalemu te je pobjegao u Lakiš.+ Ali poslali su za njim u Lakiš ljude koji su ga tamo ubili.+ 20  Odande su ga donijeli na konjima i bio je pokopan+ u Jeruzalemu s praocima svojim u Davidovu gradu.+ 21  Tada je sav narod Judin uzeo Azariju,*+ koji je u to vrijeme imao šesnaest godina,+ i postavio ga za kralja umjesto njegova oca Amasije.+ 22  On je ponovno sagradio Elat+ i vratio ga Judi nakon što je kralj počinuo s praocima svojim. 23  Petnaeste godine kraljevanja Amasije, sina Joaševa, nad Judom, Jeroboam,+ sin Joaša, kralja izraelskog, postao je kralj u Samariji i vladao je četrdeset i jednu godinu. 24  Činio je što je zlo u očima Jehovinim. Nije odstupio ni od jednoga grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je Izraela naveo na grijeh.+ 25  On je ponovno uspostavio granicu izraelsku od ulaza u Hamat+ do mora Arabe,+ prema riječi Jehove, Boga Izraelova, koji je govorio preko sluge svojega Jone,+ sina Amitajeva, proroka iz Gat-Hefera.+ 26  Jer je vidio Jehova gorku nevolju Izraelovu.+ Nije ostalo ni bespomoćnoga ni bezvrijednoga, niti je bilo pomoćnika Izraelu.+ 27  Ali Jehova je obećao da neće izbrisati ime Izraelovo pod nebom.+ Zato ih je spasio+ rukom Jeroboama, sina Joaševa. 28  Ostala povijest Jeroboamova, sva djela i pothvati njegovi, kako je ratovao i kako je vratio Damask+ i Hamat+ pod vlast Judinu i Izraelovu, nije li sve to zapisano u ljetopisima kraljeva izraelskih? 29  Naposljetku je Jeroboam počinuo s praocima svojim, kraljevima izraelskim, a Zaharija,+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega.

Bilješke

Ili: “Jehoadina”.
Otprilike 178 metara. Vidi dodatak 13.
Radi se o Jeroboamu II.