2. Kraljevima 13:1-25

13  Dvadeset i treće godine kraljevanja Joaša,+ sina Ahazijina,+ nad Judom, Joahaz,+ sin Jehuov,+ postao je kralj nad Izraelom u Samariji i vladao je sedamnaest godina.  Činio je što je zlo u očima Jehovinim+ i poveo se* za grijesima Jeroboama,+ sina Nebatova, kojim je Izraela naveo na grijeh.+ Nije odstupio od njih.  I raspalio se gnjev+ Jehovin na Izraela, tako da ih je on za svega vijeka njihova predao u ruke Hazaelu,+ kralju sirijskom, i u ruke Ben-Hadadu,+ sinu Hazaelovu.  Ali Joahaz je umilostivio*+ lice Jehovino i Jehova ga je uslišio,+ jer je vidio kako je potlačen Izrael+ zato što ga je tlačio kralj sirijski.+  Zato je Jehova dao Izraelu spasitelja,+ tako da su se sinovi Izraelovi izbavili iz ruke sirijske i nastavili živjeti u domovima svojim kao i prije.+  Ali nisu odstupili od grijeha doma Jeroboamova kojim je Izraela naveo na grijeh,+ nego su ustrajali* u njemu.+ I obredno je deblo*+ stajalo u Samariji.  A Joahazu je od vojske ostalo samo pedeset konjanika, deset bojnih kola i deset tisuća pješaka,+ jer je ostalu vojsku kralj sirijski razbio+ i zgazio je u prah kao za vršidbe.+  A ostala povijest Joahazova, sva djela i pothvati njegovi, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva izraelskih?  Naposljetku je Joahaz počinuo s praocima svojim i pokopali su ga u Samariji,+ a Joaš,*+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega. 10  Trideset i sedme godine kraljevanja Joaševa nad Judom, Joaš,+ sin Joahazov, postao je kralj nad Izraelom u Samariji i vladao je šesnaest godina. 11  Činio je što je zlo u očima Jehovinim.+ Nije odstupio ni od jednoga grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je Izraela naveo na grijeh,+ nego je ustrajao u njima. 12  Ostala povijest Joaševa, sva djela njegova, pothvati njegovi i kako je ratovao s Amasijom,+ kraljem Judinim, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva izraelskih? 13  Naposljetku je Joaš počinuo s praocima svojim, a Jeroboam*+ je sjeo na prijestolje njegovo. Joaš je bio pokopan u Samariji s kraljevima izraelskim.+ 14  Kad se Elizej+ razbolio od bolesti od koje je kasnije i umro,+ došao mu je Joaš, kralj izraelski, i plačući nad licem njegovim, rekao mu: “Oče moj,+ oče moj! Bojna kola Izraelova i konjanici njegovi!”+ 15  A Elizej mu je rekao: “Uzmi luk i strijele!” I on je uzeo luk i strijele. 16  Tada je rekao kralju izraelskom: “Stavi ruku svoju na luk!” I on je stavio ruku na luk, a Elizej je stavio svoje ruke na ruke+ kraljeve. 17  I rekao je: “Otvori prozor prema istoku!” I on ga je otvorio. “Odapni!” rekao je Elizej. I on je odapeo strijelu. Zatim je rekao: “Jehovina strijela spasenja, strijela što spašava+ od Sirije! Kod Afeka+ ćeš potpuno potući Siriju!” 18  Onda je rekao: “Uzmi strijele!” I on ih je uzeo. Tada je rekao kralju izraelskom: “Udaraj o zemlju!” I ovaj je udario tri puta, a onda je stao.+ 19  Tada se čovjek Božji+ razljutio na njega i rekao: “Trebao si udariti pet ili šest puta! Tada bi potpuno potukao Siriju, a ovako ćeš samo tri puta poraziti Siriju.”+ 20  Potom je Elizej umro i pokopali su ga.+ A čete moapskih+ razbojnika+ obično bi početkom godine napadale zemlju. 21  Kad su jednom neki ljudi htjeli pokopati nekog čovjeka, ugledali su razbojnike. I smjesta su bacili mrtvaca u grob Elizejev i otišli. Kad se mrtvac dotakao kostiju Elizejevih, odmah je oživio+ i stao na noge svoje.+ 22  A Hazael,+ kralj sirijski, tlačio+ je Izraela svega vijeka Joahazova. 23  Ali Jehova im se smilovao+ i bio im milosrdan.+ I pogledao je na njih zbog saveza svojega+ s Abrahamom,+ Izakom+ i Jakovom.+ Nije ih htio zatrti+ i nije ih odbacio od lica svojega do sada. 24  Naposljetku je Hazael, kralj sirijski, umro, a Ben-Hadad, sin njegov, počeo je vladati umjesto njega. 25  I Joaš, sin Joahazov, vratio je iz ruke Ben-Hadada, sina Hazaelova, gradove koje je Hazael u ratu bio uzeo Joahazu, ocu njegovu. Joaš ga je tri puta porazio i tako je vratio gradove izraelske.+

Bilješke

Doslovno: “hodio je”.
Doslovno: “smekšao”.
Doslovno: “nego je hodio”.
Ili: “ašera”.
Ili: “Jehoaš”.
Radi se o Jeroboamu II.