2. Kraljevima 12:1-21

12  Sedme godine Jehuova+ kraljevanja Joaš+ je postao kralj i vladao je četrdeset godina u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Sibija i bila je iz Beer-Šebe.  Joaš je činio što je pravo u očima Jehovinim dokle ga je god poučavao svećenik Jojada.+  Jedino što obredne uzvišice nisu bile uklonjene.+ Narod je još uvijek na tim uzvišicama prinosio žrtve i spaljivao prinose.  I Joaš je rekao svećenicima:+ “Sav novac od svetih prinosa+ što se donosi u dom Jehovin,+ naime novac što je svakome određen kao porez,+ novac za duše prema vrijednosti koja je određena+ i sav novac koji netko donese u dom Jehovin jer ga na to potiče srce njegovo,+  neka svećenici uzmu svaki od znanca svojega+ i neka poprave sva oštećenja na domu koja nađu!”+  Ali do dvadeset i treće godine kraljevanja Joaševa svećenici još nisu popravili oštećenja na domu.+  Stoga je kralj Joaš pozvao svećenika Jojadu+ i ostale svećenike te ih upitao: “Zašto ne popravljate oštećenja na domu? Odsada više ne smijete skupljati novac od znanaca svojih, nego ga morate predati za popravak doma!”+  I svećenici su pristali da više ne skupljaju novac od naroda i da ne popravljaju oštećenja na domu.  Tada je svećenik Jojada uzeo jedan kovčeg,+ prorezao rupu na poklopcu i stavio ga kraj žrtvenika, da bude s desne strane onome tko ulazi u dom Jehovin. I u njega su svećenici koji su služili kao vratari+ stavljali sav novac+ koji se donosio u dom Jehovin. 10  Kad bi vidjeli da u kovčegu ima mnogo novca, pisar+ kraljev i veliki svećenik došli bi prebrojiti i svezati novac što se našao u domu Jehovinu.+ 11  Prebrojeni su novac predali u ruke ljudima koji su bili postavljeni da nadgledavaju poslove+ u domu Jehovinu, a oni su ga isplaćivali tesarima i graditeljima koji su radili na domu Jehovinu 12  i zidarima i klesarima,+ i za kupovinu drvene građe i klesana kamena za popravak oštećenja na domu Jehovinu i za sve troškove oko popravka doma. 13  Ali novac što se donosio u dom Jehovin nije se koristio za izradu srebrnih posuda, podrezivača stijenja,+ zdjela,+ trubi+ niti bilo kakvih predmeta od zlata ili od srebra za dom Jehovin,+ 14  nego se davao ljudima koji su nadgledavali poslove da njime poprave dom Jehovin.+ 15  I od ljudi kojima su predavali novac da ga daju radnicima+ nisu tražili da polažu račune za to kako ga troše,+ jer su radili vjerno.+ 16  A novac od žrtava za krivnju+ i novac od žrtava za grijeh nije se donosio u dom Jehovin, nego je pripadao svećenicima.+ 17  U to je vrijeme Hazael,+ kralj sirijski, krenuo u rat protiv Gata+ i osvojio ga. Potom se Hazael okrenuo da ide na Jeruzalem.+ 18  A Joaš, kralj Judin, uzeo je sve svete prinose+ koje su posvetili praoci njegovi Jošafat, Joram i Ahazija, kraljevi Judini, te svoje svete prinose i sve zlato koje je našao u riznicama doma Jehovina i dvora kraljeva i poslao+ ih Hazaelu, kralju sirijskom. Tako je ovaj otišao od Jeruzalema. 19  Ostala povijest Joaševa i sve što je činio, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva Judinih? 20  Na koncu su sluge Joaševi+ ustali i urotili se+ protiv njega i ubili ga u tvrđavi Milu,+ kuda se silazi prema Sili. 21  Jozakar,* sin Šimeatin, i Jozabad,*+ sin Šomerov, sluge njegovi, zadali su mu smrtni udarac. Pokopali su ga s praocima njegovim u Davidovu gradu, a Amasija,+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega.

Bilješke

U 2Lje 24:26 “Zabad”.
Ili: “Jehozabad”.