2. Kraljevima 10:1-36

10  Ahab je imao sedamdeset+ sinova u Samariji.+ Stoga je Jehu napisao pisma i poslao ih u Samariju knezovima+ jizreelskim, starješinama+ i skrbnicima djece Ahabove, poručivši im:  “Sada, kad vam stigne ovo pismo — vama kod kojih su sinovi gospodara vašega i koji imate bojna kola, konje,+ grad utvrđeni i oružje —  vidite tko je najbolji i najdostojniji od sinova gospodara vašega te ga postavite na prijestolje oca njegova+ i borite se za dom gospodara svojega!”  A oni su se silno uplašili i rekli: “Evo, dva kralja+ nisu mu se mogla oduprijeti, pa kako ćemo mu se mi oduprijeti?”+  Stoga su upravitelj dvora, zapovjednik grada, starješine i skrbnici+ poslali odgovor Jehuu: “Mi smo sluge tvoji i učinit ćemo sve što nam kažeš. Nikoga nećemo postavljati za kralja. Učini što misliš da je dobro!”  Potom im je napisao drugo pismo i u njemu rekao: “Ako ste moji+ i slušate glas moj, uzmite glave sinova+ gospodara svojega i dođite k meni sutra u ovo doba u Jizreel!”+ A sinovi kraljevi, njih sedamdeset, bili su kod uglednih ljudi u gradu koji su ih odgajali.  Kad im je stiglo pismo, uzeli su sinove kraljeve i pobili ih, njih sedamdeset.+ Potom su glave njihove stavili u košare i poslali mu u Jizreel.  I došao je glasnik+ i javio mu: “Donijeli su glave+ sinova kraljevih.” A on je rekao: “Stavite ih u dvije hrpe na vratima gradskim, neka stoje do jutra!”+  A ujutro je izašao, stao pred sav narod i rekao: “Vi ste pravedni!+ Evo, ja sam se urotio+ protiv gospodara svojega i ubio ga.+ Ali tko je pobio sve ove? 10  Znajte, dakle, da neće ostati neispunjena* nijedna riječ Jehovina+ koju je Jehova izrekao protiv doma Ahabova!+ Jehova je učinio sve što je rekao preko sluge svojega Ilije.”+ 11  I Jehu je pobio sve koji su preostali od doma Ahabova u Jizreelu, sve uglednike njegove,+ znance njegove i svećenike njegove,+ dok nitko njegov više nije preostao.+ 12  Potom je ustao i krenuo u Samariju. Na putu je prolazio pokraj pastirske kuće u kojoj se vežu ovce. 13  Ondje je Jehu naišao na braću+ Ahazije,+ kralja Judina. “Tko ste?” upitao ih je. A oni su odgovorili: “Mi smo braća Ahazijina i idemo da se raspitamo jesu li dobro sinovi kraljevi i sinovi kraljice majke.” 14  Tada je naredio: “Pohvatajte ih žive!”+ I pohvatali su ih žive te ih pobili kraj nakapnice* uz kuću u kojoj se vežu ovce, njih četrdeset i dvojicu. Niti jednoga nije ostavio na životu.+ 15  Otišavši odande, naišao je na Jonadaba,*+ sina Rekabova,+ koji mu je izašao u susret. Nakon što ga je blagoslovio,+ upitao ga je: “Jesi li svim srcem sa mnom kao što sam ja svim srcem s tobom?”+ A Jonadab je odgovorio: “Jesam!” “Ako jesi, pruži mi ruku!” I pružio mu je ruku, a on ga je uzeo k sebi u kola.+ 16  I rekao je: “Pođi sa mnom i vidjet ćeš da neću dozvoliti da itko bude suparnik+ Jehovi!” Tako se odvezao s njim u bojnim kolima njegovim. 17  Kad je došao u Samariju, stao je ubijati sve iz doma Ahabova koji su još preostali u Samariji dok ih nije istrijebio,+ prema riječi koju je Jehova rekao Iliji.+ 18  Potom je Jehu skupio sav narod i rekao mu: “Ahab je premalo štovao* Baala.+ Jehu će ga štovati više. 19  Zato sada pozovite k meni sve proroke+ Baalove, sve štovatelje*+ njegove i sve svećenike+ njegove! Neka ne izostane niti jedan, jer ću prinijeti Baalu žrtvu veliku! Tko god izostane, neće ostati na životu!” A Jehu je postupao lukavo,+ jer je htio istrijebiti štovatelje Baalove. 20  Jehu je nadalje rekao: “Oglasite svečani skup u čast Baalu!” I oni su ga oglasili. 21  Potom je Jehu poslao glasnike po svemu Izraelu+ te su došli svi štovatelji Baalovi, nije izostao nijedan. Stizali su u hram Baalov+ tako da se hram Baalov napunio od jednoga kraja do drugoga. 22  Tada je rekao čuvaru odjeće: “Iznesi haljine za sve štovatelje Baalove!” I on im je iznio odjeću. 23  Potom je Jehu s Jonadabom,+ sinom Rekabovim, ušao u hram Baalov i rekao štovateljima Baalovim: “Pogledajte pažljivo da nije ovdje među vama koji od štovatelja Jehovinih, nego samo štovatelji Baalovi!”+ 24  I tako su došli da prinesu žrtve paljenice i druge žrtve, a Jehu je vani postavio osamdeset svojih ljudi, rekavši: “Ako pobjegne tko od ovih ljudi što ih predajem u ruke vaše, svojom ćete dušom platiti za dušu njegovu!”+ 25  Kad je završio prinošenje žrtve paljenice, Jehu je naredio kraljevskoj tjelesnoj straži* i pobočnicima: “Uđite i pobijte ih! Ne dajte da ijedan iziđe!”+ Tako su ih stražari i pobočnici+ pobili oštricom mača i pobacali ih van. Prodrli su sve do svetišta* hrama Baalova. 26  Iznijeli su obredne stupove+ iz hrama Baalova i sve ih spalili.+ 27  Zatim su srušili obredni stup Baalov+ i razrušili hram Baalov+ te ga pretvorili u zahode,+ koji postoje sve do danas. 28  Tako je Jehu istrijebio Baala iz Izraela. 29  Ali Jehu nije odstupio od grijeha Jeroboama,+ sina Nebatova, kojima je Izraela naveo na grijeh,+ naime od štovanja zlatne teladi.+ Jedno je tele bilo u Betelu, a drugo u Danu.+ 30  I Jehova je rekao Jehuu: “Zato što si postupao dobro, čineći što je pravo u očima mojim,+ i što si izvršio na domu Ahabovu sve što mi je bilo u srcu,+ sinovi će tvoji sve do četvrtog koljena sjediti na prijestolju Izraelovu!”+ 31  Ali Jehu se nije trudio svim srcem postupati* po zakonu Jehove, Boga Izraelova.+ Nije odstupio od grijeha Jeroboamovih, kojima je Izraela naveo na grijeh.+ 32  U to je vrijeme Jehova počeo komadati zemlju Izraelovu. I Hazael+ ih je napadao na svemu području Izraelovu, 33  od Jordana prema istoku, svu zemlju gileadsku,+ Gadovce,+ Rubenovce+ i Manašeovce,+ od Aroera,+ koji leži na rubu doline Arnona, i Gilead i Bašan.+ 34  A ostala povijest Jehuova, sva djela njegova i svi pothvati njegovi, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva izraelskih? 35  Naposljetku je Jehu počinuo s praocima svojim+ i pokopali su ga u Samariji, a Joahaz,*+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega. 36  Dvadeset i osam godina vladao je Jehu nad Izraelom u Samariji.

Bilješke

Doslovno: “da neće pasti na zemlju”.
Ili: “cisterne”.
Ili: “Jehonadaba”.
Ili: “obožavao”.
Ili: “sve koji ga obožavaju”.
Ili: “glasonošama”. Doslovno: “trkačima”.
Doslovno: “grada”. Vjerojatno se odnosi na građevinu koja je sličila utvrdi.
Doslovno: “hoditi”.
Ili: “Jehoahaz”.