2. Korinćanima 4:1-18

4  Zato, budući da ovu službu+ imamo po milosrđu koje nam je ukazano,+ ne posustajemo,  nego smo se odrekli podmuklih prijevara kojih se treba stidjeti,+ ne koristimo se lukavstvom* i ne izvrćemo* riječ Božju,+ nego objavljujući istinu pružamo pred Bogom dobar primjer* svakoj ljudskoj savjesti.+  A ako je i zastrta dobra vijest koju objavljujemo, zastrta je onima koji odlaze u propast,+  onima kojima je bog ovoga svijeta*+ zaslijepio umove nevjerničke,+ da do njih ne prodre svjetlost+ slavne dobre vijesti+ o Kristu, koji je slika+ Božja.  Jer mi ne propovijedamo sebe, nego Krista Isusa kao Gospodina,+ a za sebe govorimo da smo vaši robovi+ radi Isusa.  Jer Bog je rekao: “Neka iz tame zasja svjetlost”,+ i svjetlošću je obasjao naša srca da ih prosvijetli+ pomoću lica Kristova+ slavnim znanjem+ o sebi.  Ali to blago+ imamo u zemljanim+ posudama,+ da bude očito da naša iznimna snaga+ potječe od Boga,+ a ne od nas.+  Pritisnuti smo sa svih strana,+ ali ne i sasvim pritiješnjeni; u nedoumici smo, ali ne očajavamo;+  progonjeni smo, ali nismo napušteni;+ obarani smo,+ ali nismo uništeni.+ 10  Kamo god pođemo, uvijek u svojemu tijelu trpimo smrtne patnje kakve je trpio Isus,+ da se i život Isusov očituje u našem tijelu.+ 11  Jer mi koji smo živi uvijek se nalazimo u smrtnoj opasnosti+ radi Isusa, da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.+ 12  Tako smrt djeluje u nama, a život u vama.+ 13  A budući da imamo isti duh vjere poput onoga o kojem je napisano: “Vjerovao sam, zato sam govorio”,+ i mi vjerujemo i zato govorimo, 14  znajući da će onaj koji je uskrsnuo Isusa uskrsnuti i nas kao i Isusa i zajedno s vama postaviti nas pred sebe.+ 15  A sve je to radi vaše dobrobiti,+ da bi obilje nezaslužene dobrote, zbog zahvala koje će još mnogi upućivati, bilo još veće, Bogu na slavu.+ 16  Zato ne posustajemo. Naprotiv, ako se naš izvanjski čovjek i raspada, onaj unutarnji+ obnavlja se iz dana u dan. 17  Jer naša trenutna+ i laka nevolja donosi nam sve veću, vječnu slavu,+ 18  jer mi ne gledamo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi.+ Naime, ono što se vidi je privremeno,+ a ono što se ne vidi je vječno.+

Bilješke

Doslovno: “ne hodimo u lukavstvu”.
Ili: “krivotvorimo; razvodnjavamo”.
Ili: “preporučujemo se pred Bogom”.
Vidi bilješku za Mt 12:32.