1. Solunjanima 1:1-10

1  Pavao i Silvan*+ i Timotej+ skupštini* Solunjana, koja je u zajedništvu+ s Bogom, Ocem, i s Gospodinom Isusom Kristom: Nezaslužena vam dobrota i mir!+  Uvijek zahvaljujemo Bogu za sve vas kad vas spominjemo u svojim molitvama,+  jer neprestano imamo na umu vaša djela potaknuta vjerom+ i vaš trud potaknut ljubavlju i vašu ustrajnost koja proizlazi iz vaše nade+ u našega Gospodina Isusa Krista, pred našim Bogom i Ocem.  Jer znamo, braćo koju Bog ljubi, da vas je on izabrao,+  jer dobra vijest koju propovijedamo nije došla k vama samo s riječima nego i sa snagom+ i sa svetim duhom i s dubokim uvjerenjem.+ A i sami znate kakvi smo radi vas bili među vama.+  I vi ste se ugledali na*+ nas i Gospodina,+ jer ste unatoč mnogim nevoljama+ prihvatili riječ s radošću koja dolazi po svetom duhu,+  tako da ste postali uzor svim vjernicima u Makedoniji* i u Ahaji.*  I ne samo da je riječ Jehovina+ od vas odjeknula u Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vjera+ u Boga posvuda proširila,+ tako da mi ne trebamo ništa govoriti.  Jer oni sami pričaju o tome kako smo došli k vama i kako ste se od svojih idola+ obratili k Bogu da robujete Bogu živome+ i pravome+ 10  i da čekate+ da s nebesa dođe njegov Sin,+ Isus, kojega je podignuo iz mrtvih+ i koji nas izbavlja od srdžbe što dolazi.+

Bilješke

Ili: “Sila”.
Vidi bilješku za izraz “skupština” u Mt 16:18.
Ili: “počeli oponašati”.
Vidi bilješku za Dj 16:9.
Vidi bilješku za izraz “Ahaja” u Dj 18:12.