1. Samuelova 7:1-17

7  Tada su došli ljudi iz Kirijat-Jearima+ i odnijeli kovčeg Jehovin. Unijeli su ga u kuću Abinadabovu+ na brijegu, a Eleazara, sina njegova, posvetili su da čuva kovčeg Jehovin.  Od dana kad je kovčeg bio postavljen u Kirijat-Jearimu prošlo je mnogo vremena, ukupno dvadeset godina, i sav je dom Izraelov plačući prizivao Jehovu.+  I Samuel je rekao svemu domu Izraelovu: “Ako se svim srcem svojim vraćate Jehovi,+ uklonite iz svoje sredine tuđe bogove+ i Aštarte+ te odlučno upravite srce svoje Jehovi i njemu jedinome služite!+ I on će vas izbaviti iz ruke filistejske.”+  Tada su sinovi Izraelovi uklonili Baale+ i Aštarte+ i služili jedino Jehovi.  A Samuel je rekao: “Skupite sav Izrael+ u Mispi+ da se pomolim+ Jehovi za vas!”  Kad su se skupili u Mispi, vadili su vodu i izlijevali je pred Jehovom, i taj su dan postili.+ I govorili su ondje: “Zgriješili smo Jehovi.”+ I Samuel je stao suditi+ sinovima Izraelovim u Mispi.  A Filistejci su čuli da su se sinovi Izraelovi skupili u Mispi, pa su knezovi-saveznici+ filistejski krenuli na Izraela. Kad su to čuli sinovi Izraelovi, uplašili su se Filistejaca.+  I sinovi Izraelovi rekli su Samuelu: “Ne prestaj za nas u pomoć prizivati Jehovu, Boga našega,+ da nas izbavi iz ruke filistejske!”  Tada je Samuel uzeo janje koje je još sisalo i prinio ga Jehovi kao žrtvu paljenicu, cijelu ju je spalio.+ I Samuel je stao prizivati Jehovu u pomoć radi Izraela+ i Jehova ga je uslišio.+ 10  I dok je Samuel prinosio žrtvu paljenicu, Filistejci su se približili da krenu u boj protiv Izraela. Ali Jehova je toga dana zagrmio na Filistejce silnom grmljavinom+ i smeo ih,+ i tako ih je Izrael porazio.+ 11  Izraelci su izašli iz Mispe i krenuli u potjeru za Filistejcima i tukli ih sve do mjesta južno od Bet-Kara. 12  A Samuel je uzeo kamen,+ postavio ga između Mispe i Ješane i nazvao ga Ebenezer,* rekavši: “Sve do sada Jehova nam je pomagao.”+ 13  Tako su Filistejci bili pokoreni i više nisu dolazili na područje Izraela.+ A ruka Jehovina dizala se na Filistejce svega vijeka Samuelova.+ 14  Gradovi koje su Filistejci oduzeli Izraelu vraćeni su opet Izraelu, od Ekrona do Gata, i Izrael je oslobodio područje njihovo iz ruke filistejske. I vladao je mir između Izraela i Amorejaca.+ 15  I Samuel je sudio Izraelu sve dane života svojega.+ 16  Svake je godine putovao i obilazio Betel,+ Gilgal+ i Mispu+ i sudio Izraelu+ u svim tim mjestima. 17  Potom se vraćao u Ramu,+ jer mu je ondje bila kuća i ondje je sudio Izraelu. Sagradio je ondje žrtvenik Jehovi.+

Bilješke

“Ebenezer” znači “kamen pomoći”. Ne treba ga brkati s istoimenim mjestom iz 1Sa 4:1 i 5:1.