1. Samuelova 23:1-29

23  Poslije nekog vremena javili su Davidu: “Evo, Filistejci ratuju protiv Keile+ i pljačkaju gumna!”+  I David je upitao Jehovu za savjet:+ “Da li da idem i udarim na te Filistejce?”A Jehova je odgovorio Davidu: “Idi, udari na Filistejce i izbavi Keilu!”  Nato su Davidu rekli ljudi njegovi: “Gle, u strahu smo već ovdje u Judi,+ a što će tek biti ako odemo u Keilu protiv četa filistejskih!”+  Zato je David još jednom upitao Jehovu za savjet.+ I Jehova mu je odgovorio ovako: “Ustani i idi u Keilu, jer ću predati Filistejce u ruke tvoje!”+  I David je otišao s ljudima svojim u Keilu i borio se protiv Filistejaca. Otjerao je stoku njihovu, a njih je pobio u pokolju velikom. Tako je David izbavio stanovnike Keile.+  A kad je ono Ebjatar,+ sin Ahimelekov, bio pobjegao k Davidu u Keilu, ponio je pregaču svećeničku+ u ruci svojoj.  Poslije nekog vremena javili su Šaulu: “David je došao u Keilu.”+ A Šaul je rekao: “Bog mi ga je predao* u ruke,+ jer se sam uhvatio u zamku došavši u grad koji ima vrata i zasune.”  I Šaul je pozvao sav narod u rat, da ide na Keilu i opkoli Davida i ljude njegove.  A David je saznao da mu Šaul smišlja zlo.+ Stoga je rekao svećeniku Ebjataru: “Donesi ovamo pregaču svećeničku!”+ 10  David je zatim rekao: “Jehova, Bože Izraelov,+ sluga je tvoj čuo da Šaul namjerava doći u Keilu da razori grad zbog mene.+ 11  Hoće li me građani Keile predati u ruke njegove? Hoće li doći Šaul, kao što je čuo sluga tvoj? Jehova, Bože Izraelov, molim te, reci sluzi svojemu!” A Jehova je odgovorio: “Doći će.”+ 12  Nato je David rekao: “Hoće li građani Keile predati mene i moje ljude u ruke Šaulove?” A Jehova je odgovorio: “Predat će vas.”+ 13  Tada je David ustao s ljudima svojim, kojih je bilo oko šest stotina,+ i otišli su iz Keile te lutali posvuda. Kad su Šaulu javili da je David pobjegao iz Keile, on je odustao od pohoda. 14  I David je boravio u pustinji, na skrovitim mjestima, i nastanio se u brdima u pustinji zifskoj.+ Šaul ga je neprestano tražio,+ ali Bog ga nije predao u ruke njegove.+ 15  A David se bojao jer je Šaul izašao da traži dušu njegovu dok je David bio u pustinji zifskoj, u Horešu.*+ 16  Tada je Jonatan, sin Šaulov, ustao i otišao k Davidu u Horeš da ga ohrabri+ u ime Božje.+ 17  I rekao mu je: “Ne boj se,+ jer te neće stići ruka oca mojega Šaula! Ti ćeš kraljevati+ nad Izraelom, a ja ću biti drugi, odmah do tebe. Moj otac Šaul zna to dobro.”+ 18  Tada su obojica sklopila savez+ pred Jehovom. I David je ostao u Horešu, a Jonatan se vratio kući svojoj. 19  Jednog su dana ljudi iz Zifa+ došli k Šaulu u Gibeu+ i rekli mu: “Ne krije li se David+ kod nas po vrletima u Horešu,+ na brdu Hakili,+ što je s desne strane* Ješimona?*+ 20  I sada kralju, kad god duša tvoja zaželi doći,+ ti dođi, a mi ćemo ga predati u ruke kraljeve.”+ 21  A Šaul je odvratio: “Neka vas Jehova blagoslovi+ što ste mi se smilovali! 22  Molim vas, idite i budite još uporniji, ispitajte i vidite mjesta kamo stupa noga njegova i tko ga je ondje vidio, jer su mi rekli da je vrlo lukav!+ 23  Pogledajte i provjerite sva skrovišta gdje se skriva, pa mi se vratite kad budete sve pouzdano znali, a ja ću poći s vama! Ako je u zemlji, pretražit ću zbog njega sve tisuće+ Judine.” 24  Tako su ustali i otišli u Zif+ prije Šaula, a David je s ljudima svojim bio u pustinji maonskoj+ u Arabi,*+ južno od Ješimona. 25  Potom je došao Šaul s ljudima svojim da ga traži.+ Kad su to javili Davidu, on je otišao do stijene+ i ostao u pustinji maonskoj. Šaul je to čuo pa je krenuo u potjeru+ za Davidom u pustinju maonsku. 26  Šaul je išao jednom stranom brda, a David je sa svojim ljudima išao drugom stranom brda. I David se žurio da umakne+ Šaulu jer je Šaul sa svojim ljudima opkoljavao Davida i ljude njegove kako bi ih uhvatio.+ 27  Ali došao je glasnik Šaulu i rekao mu: “Dođi brže, jer su Filistejci napali zemlju!” 28  Tada je Šaul odustao od potjere za Davidom+ i otišao dočekati Filistejce. Zato su prozvali ono mjesto Stijena razdvajanja. 29  A David je otišao odande i boravio po vrletima engedskim.+

Bilješke

Doslovno: “prodao”.
“Horeš” znači “šuma”.
Izraz “s desne strane” po svemu sudeći znači “južno od” Ješimona. Vidi 24. redak.
Ili: “pustinje”.
Ovdje se izraz “Araba” odnosi na onaj dio rasjedne doline koji se proteže na jug do Akapskog zaljeva na Crvenom moru.