1. Samuelova 22:1-23

22  I David je otišao odande+ i sklonio se+ u pećinu+ adulamsku.+ Kad su to čula braća njegova i sav dom oca njegova, otišli su onamo k njemu.  I skupili su se oko njega+ svi što su bili u nevolji,+ svi što su bili u dugovima+ i svi što su bili ogorčeni u duši te im je on postao vođa.+ I pridružilo mu se oko četiri stotine ljudi.  Potom je David odande otišao u Mispu u Moabu i rekao kralju moapskom:+ “Molim te, dopusti da otac moj i majka moja+ ostanu kod vas dok ne vidim što će Bog učiniti sa mnom!”  I tako ih je smjestio kod kralja moapskog i ostali su kod njega sve vrijeme dok je David bio u skrovištu.+  Potom je prorok Gad+ rekao Davidu: “Nemoj ostati u tom skrovištu, nego ustani i idi u zemlju Judinu!”+ Tako je David otišao i došao u šumu heretsku.  I Šaul je čuo da se pojavio David s ljudima što su bili s njim. A Šaul je bio u Gibei. Sjedio je pod stablom tamarisa+ na uzvišici, s kopljem+ u ruci, a svi sluge njegovi stajali su oko njega.  Tada je Šaul rekao slugama svojim što su stajali oko njega: “Čujte sinovi Benjaminovi! Hoće li i sin Jišajev+ svima vama dati polja i vinograde?+ Hoće li sve vas postaviti za tisućnike+ i stotnike?  Svi ste se urotili protiv mene i nema nikoga da mi otkrije+ kad moj vlastiti sin sklapa savez+ sa sinom Jišajevim. Nema nikoga među vama da suosjeća sa mnom i da mi otkrije da je moj sin podjario slugu mojega protiv mene da mi zasjedu postavlja, kao što se vidi danas.”  Tada je progovorio Doeg+ Edomac, koji je bio postavljen nad slugama Šaulovim, i rekao je: “Vidio sam da je sin Jišajev došao u Nob k Ahimeleku,+ sinu Ahitubovu.+ 10  I ovaj je za njega tražio savjet+ od Jehove, dao mu je hranu+ i predao mač+ Golijata Filistejca.” 11  Nato je kralj poslao da pozovu svećenika Ahimeleka, sina Ahitubova, i sav dom oca njegova, svećenike što su bili u Nobu.+ I svi su došli pred kralja. 12  I Šaul je rekao: “Čuj, sine Ahitubov!” A on je odvratio: “Evo me, gospodaru!” 13  Šaul ga je zatim upitao: “Zašto ste se ti i sin Jišajev urotili protiv mene?+ Zašto si mu dao kruh i mač i tražio za njega savjet od Boga, tako da se dignuo na mene i zasjedu mi postavio, kao što se vidi danas?”+ 14  Tada je Ahimelek odgovorio kralju i rekao mu: “Pa tko je među svim slugama tvojim kao David,+ koji je tako vjeran,+ a usto je i zet+ kraljev i zapovjednik tjelesne straže tvoje, poštovan u kući tvojoj?+ 15  Zar sam danas prvi put od Boga tražio savjet+ za njega? Nikako ne! Neka kralj ni za što ne okrivljuje slugu svojega i sav dom oca mojega, jer sluga tvoj nije znao ništa od svega toga, ni malo ni veliko!”+ 16  Ali kralj je odvratio: “Umrijet ćeš,+ Ahimeleče, i ti i sav dom oca tvojega!”+ 17  I kralj je zapovjedio svojoj tjelesnoj straži*+ što je stajala oko njega: “Pristupite i pogubite svećenike Jehovine, jer je i njihova ruka s Davidom! Znali su da je pobjegao, a nisu mi to javili.”+ Ali sluge kraljevi nisu htjeli dignuti ruku svoju na svećenike Jehovine da ih pogube.+ 18  Tada je kralj rekao Doegu:+ “Pristupi ti i pogubi svećenike!” Nato je Doeg Edomac+ pristupio i pogubio svećenike te je u onaj dan smaknuo+ osamdeset i pet ljudi što su nosili lanenu pregaču svećeničku.+ 19  I u Nobu,+ gradu svećeničkom, pobio je oštricom mača muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda, magarce i ovce, sve je pobio oštricom mača. 20  Ali jedan sin Ahimeleka, sina Ahitubova, po imenu Ebjatar,+ uspio je umaknuti i pobjeći k Davidu. 21  I Ebjatar je rekao Davidu: “Šaul je pobio svećenike Jehovine.” 22  A David je rekao Ebjataru: “Znao sam još onoga dana+ kad je Doeg Edomac bio ondje da će on to sigurno javiti Šaulu.+ Ja sam kriv za svaku dušu u domu oca tvojega. 23  Ostani sa mnom i ne boj se, jer tko bude tražio moju dušu, tražit će i tvoju! Pod mojom si zaštitom!”+

Bilješke

Ili: “glasonošama”. Doslovno: “trkačima”.