1. Samuelova 14:1-52

14  Jednog je dana Jonatan,+ sin Šaulov, rekao sluzi koji mu je nosio oružje: “Hajde da prijeđemo do filistejske straže koja je ondje prijeko!” A ocu svojemu nije rekao ništa.+  Šaul je boravio u okolici Gibee,+ pod šipkom što je u Migronu. S njim je bilo otprilike šest stotina ljudi.+  (A Ahija, sin Ahituba,+ brata Ikabodova,+ sina Pinhasa,+ sina Elijeva,+ koji je bio svećenik Jehovin u Šilu,+ nosio je svećeničku pregaču.)+ I narod nije znao da je Jonatan otišao.  A između prijelaza što ih je Jonatan tražio da prijeđe do filistejske straže+ bila je litica nalik zubu s jedne strane i litica nalik zubu s druge strane. Jednoj je ime bilo Boses, a drugoj Sene.  Jedna se litica izdizala kao stup na sjevernoj strani nasuprot Mikmašu,+ a druga je bila na južnoj strani nasuprot Gebi.+  I Jonatan je rekao sluzi, štitonoši svojemu: “Hajde da prijeđemo do straže onih neobrezanih!+ Možda će Jehova učiniti nešto za nas, jer Jehovu ništa ne može spriječiti da spasi, bilo s mnogo ili s malo ljudi.”+  A štitonoša mu je odvratio: “Učini što ti je god na srcu! Idi kuda želiš! Evo, ja sam s tobom, a ti učini što ti je god na srcu!”+  Tada je Jonatan rekao: “Evo, prijeći ćemo k njima i pokazat ćemo im se.  Ako nam kažu: ‘Stojte dok ne dođemo do vas!’ ostat ćemo na mjestu svojemu i nećemo ići k njima. 10  Ali ako nam kažu: ‘Popnite se k nama!’ tada ćemo otići gore, jer nam ih Jehova daje u ruke. To će nam biti znak.”+ 11  Tada su se obojica pokazala straži filistejskoj. A Filistejci su rekli: “Gle, Hebreji izlaze iz rupa u koje su se sakrili!”+ 12  I stražari su doviknuli Jonatanu i štitonoši njegovom: “Popnite se k nama da vam nešto kažemo!”+ Nato je Jonatan rekao štitonoši svojemu: “Pođi za mnom, jer ih je Jehova predao u ruke Izraelu!”+ 13  I Jonatan se stao penjati puzajući na rukama i nogama,+ a za njim i štitonoša njegov. I ovi su počeli padati pred Jonatanom,+ a njegov ih je štitonoša ubijao za njim.+ 14  I u tom prvom pokolju Jonatan i štitonoša njegov pobili su dvadesetak ljudi na oko pola jutra* zemlje. 15  Tada je strah+ zavladao u taboru u polju i među svim stražarima. Četa pljačkaša+ drhtala je od straha, a usto se i zemlja zatresla.+ To je bio strah od Boga.+ 16  A stražari Šaulovi u Gibei+ Benjaminovoj vidjeli su to, i gle, metež se širio posvuda.+ 17  I Šaul je rekao narodu što je bio s njim: “Prebrojite ljude i vidite tko je otišao od nas!” Kad su prebrojili ljude, gle, nije bilo Jonatana i štitonoše njegova. 18  Tada je Šaul rekao Ahiji:+ “Donesi kovčeg pravoga Boga!”+ Jer u to je vrijeme kovčeg pravoga Boga bio kod sinova Izraelovih.+ 19  I dok je Šaul razgovarao sa svećenikom,+ metež u taboru filistejskom postajao je sve veći. Zato je Šaul rekao svećeniku: “Pusti sad to!” 20  A Šaul i sav narod što je bio s njim skupili su se+ i krenuli u bitku, i gle, ondje se mač svakoga bio okrenuo na bližnjega njegova+ te je pomutnja bila vrlo velika. 21  A i oni Hebreji koji su već otprije stali na stranu Filistejaca+ i bili s njima u taboru njihovom, sada su se pridružili Izraelcima koji su bili sa Šaulom i Jonatanom. 22  I svi Izraelci što su se skrivali+ u brdima efrajimskim čuli su da Filistejci bježe, pa su i oni odmah pojurili za njima u bitku. 23  I Jehova je toga dana izbavio+ Izraela, a bitka se nastavila i dalje od Bet-Avena.+ 24  Izraelci su toga dana bili vrlo iscrpljeni, ali Šaul je ipak narod vezao zakletvom,+ rekavši: “Proklet bio čovjek koji bi jeo štogod prije večeri, dok se ne osvetim+ neprijateljima svojim!” I nitko od naroda nije okusio ništa.+ 25  I sav je narod došao u šumu, gdje je bilo meda+ po polju. 26  Kad je narod došao u šumu, gle, med je kapao iz saća,+ ali nitko nije prinio ruku k ustima svojim, jer se narod bojao zakletve.+ 27  A Jonatan nije čuo kad je otac njegov zakletvom vezao narod,+ pa je pružio vrh štapa što mu je bio u ruci, umočio ga u saće meda i prinio ruku ustima svojim. I oči su mu zasjale.+ 28  Tada je netko od naroda progovorio i rekao: “Tvoj je otac zakletvom vezao narod, rekavši: ‘Proklet bio čovjek koji bi danas jeo štogod!’”+ (A narod se bio umorio.)+ 29  Nato je Jonatan odvratio: “Moj je otac nanio nevolju+ zemlji. Pogledajte kako su mi oči zasjale jer sam okusio ovo malo meda!+ 30  Što bi tek bilo da je narod danas jeo+ od plijena koji je uzeo od neprijatelja svojih!+ A ovako pokolj Filistejaca nije velik.”+ 31  Toga su dana tukli Filistejce od Mikmaša+ do Ajalona+ i narod se veoma umorio.+ 32  Tada je narod pohlepno navalio na plijen+ i uzeo sitne stoke, goveda i teladi te ih stao klati na zemlji. I narod je jeo meso s krvlju.+ 33  Zato su javili Šaulu: “Gle, narod griješi Jehovi jedući meso s krvlju!”+ A on je odvratio: “Nevjerno ste postupili! Dovaljajte mi najprije velik kamen!” 34  Potom je Šaul rekao: “Raziđite se među narod i recite svima: ‘Dovedite k meni svaki svojega junca i svaki svoju ovcu pa ih ovdje zakoljite i jedite! Nemojte griješiti Jehovi jedući meso s krvlju!’”+ Tako je sav narod doveo svaki junca svojega koji se te noći našao u ruci njegovoj i zaklao ga ondje. 35  I Šaul je sagradio žrtvenik+ Jehovi. Bio je to prvi žrtvenik koji je sagradio Jehovi.+ 36  Potom je Šaul rekao: “Pođimo noćas za Filistejcima i pljačkajmo ih dok ne svane jutro!+ Nijednoga od njih nećemo ostaviti!”+ A oni su odvratili: “Čini što je god dobro u očima tvojim!” Tada je svećenik rekao: “Pristupimo ovdje pravome Bogu!”+ 37  I Šaul je upitao Boga: “Da li da pođem za Filistejcima?+ Hoćeš li ih dati u ruke Izraelu?”+ Ali nije mu odgovorio taj dan.+ 38  Zato je Šaul rekao: “Pristupite ovamo,+ svi glavari naroda,+ pa ispitajte i vidite kako je danas počinjen ovaj grijeh! 39  Jer tako živ bio Jehova, Izbavitelj Izraelov, ako ga je počinio i Jonatan, sin moj, umrijet će!”+ Ali nitko iz svega naroda nije mu odgovorio. 40  I on je rekao svemu Izraelu: “Vi stanite na jednu stranu, a ja i moj sin Jonatan stat ćemo na drugu stranu!” Nato je narod rekao Šaulu: “Čini što je dobro u očima tvojim!”+ 41  Tada je Šaul rekao Jehovi: “Bože Izraelov, odgovori nam preko Tumima!”*+ I izbor je pao na Jonatana i Šaula, a narod je izašao slobodan.+ 42  Šaul je nastavio: “Bacite ždrijeb+ da odluči između mene i mojega sina Jonatana!” I izbor je pao na Jonatana. 43  Tada je Šaul rekao Jonatanu: “Reci mi što si učinio!”+ A Jonatan mu je odgovorio: “Okusio sam malo meda s vrha štapa što mi je u ruci.+ Evo me, spreman sam umrijeti!” 44  Nato je Šaul rekao: “Neka mi Bog učini tako i neka mi još doda+ ako ne umreš,+ Jonatane!” 45  Ali narod je rekao Šaulu: “Zar da umre Jonatan, koji je donio ovu veliku pobjedu+ Izraelu? Nipošto!+ Tako živ bio Jehova,+ nijedna vlas s glave njegove+ neće pasti na zemlju, jer je s Bogom danas izvršio ovo djelo!”+ Tako je narod izbavio+ Jonatana te nije poginuo. 46  I Šaul je odustao od potjere za Filistejcima, a Filistejci su otišli u svoj kraj.+ 47  Kad je Šaul učvrstio kraljevsku vlast nad Izraelom,+ ratovao je protiv svih neprijatelja svojih unaokolo: protiv Moaba,+ protiv sinova Amonovih,+ protiv Edoma,+ protiv kraljeva sopskih+ i protiv Filistejaca.+ I kud bi se god okrenuo, presudio bi svojim neprijateljima.+ 48  Činio je mnoga hrabra djela,+ pobio Amaleka+ i izbavio Izraela iz ruku onih koji su ga pljačkali. 49  Sinovi Šaulovi bili su Jonatan,+ Išvi i Malki-Šua,+ a od dviju kćeri njegovih, starija se zvala Meraba,+ a mlađa Mikala.+ 50  Šaulova žena zvala se Ahinoama i bila je kći Ahimaasova, a zapovjednik vojske njegove zvao se Abner+ i bio je sin Nerov i stric Šaulov. 51  Kiš+ je bio otac Šaulov, a Ner,+ otac Abnerov, bio je sin Abielov. 52  I svega vijeka Šaulova vodio se žestok rat protiv Filistejaca.+ Kad bi Šaul vidio kakvog snažnog ili hrabrog čovjeka, uzeo bi ga k sebi.+

Bilješke

Odnosno četvrt hektara. ‘Jutro (ral) zemlje’ (doslovno: “[volovska] zaprega zemlje”) površina je koju jedan par volova može izorati u jednome danu.
Vidi bilješku za 2Mo 28:30.