1. Mojsijeva 47:1-31

47  Tako je Josip otišao i javio faraonu:+ “Otac moj i braća moja došli su iz zemlje Kanaana sa stokom svojom sitnom i krupnom i sa svime što imaju, i eno ih u zemlji Gošenu.”+  I od braće svoje uzeo je petoricu da ih predstavi faraonu.+  A faraon je upitao braću njegovu: “Čime se bavite?”+ Oni su odgovorili faraonu: “Tvoji su sluge pastiri ovaca,+ mi kao i preci naši.”+  Zatim su rekli faraonu: “Došli smo da neko vrijeme proboravimo u ovoj zemlji,+ jer više nema paše za stoku slugu tvojih,+ jer je velika glad u zemlji Kanaanu.+ A sada te molimo, dopusti da se sluge tvoji nasele u zemlji Gošenu!”+  Tada je faraon rekao Josipu: “Otac tvoj i braća tvoja došli su k tebi.  Zemlja egipatska stoji ti na raspolaganju.+ Naseli oca svojega i braću svoju u najboljem kraju ove zemlje.+ Neka žive u zemlji Gošenu,+ a ako znaš da među njima ima hrabrih ljudi,+ postavi ih da nadziru i moju stoku.”+  Potom je Josip doveo oca svojega Jakova i predstavio ga faraonu, a Jakov je blagoslovio faraona.+  Tada je faraon rekao Jakovu: “Koliko ti je godina?”  A Jakov je rekao faraonu: “Godina boravka mojega u tuđini ima sto i trideset.+ Malo ih je i mučne su godine života mojega,+ i ne dostižu godine života očeva mojih što su ih proveli u tuđini.”+ 10  Potom je Jakov blagoslovio faraona te je otišao od njega.+ 11  Tako je Josip naselio oca svojega i braću svoju i dao im posjed u zemlji egipatskoj, u najboljem kraju zemlje, u zemlji Ramezesu,+ kao što je faraon naredio. 12  I Josip je opskrbljivao kruhom oca svojega i braću svoju i sav dom oca svojega,+ prema broju djece.+ 13  I po svoj zemlji nije bilo kruha, jer je glad bila vrlo velika.+ Zemlja egipatska i zemlja kanaanska bile su iscrpljene od gladi.+ 14  A Josip je pokupio sav novac što se našao u zemlji egipatskoj i u zemlji kanaanskoj za žito koje su ljudi kupovali.+ Taj je novac Josip donosio u dvor faraonov. 15  Poslije nekog vremena nestalo je novca u zemlji egipatskoj i u zemlji kanaanskoj, i svi Egipćani stali su dolaziti k Josipu, govoreći: “Daj nam kruha!+ Zašto da pomremo pred tobom sada kad novca više nema?”+ 16  A Josip je rekao: “Predajte mi stoku svoju i dat ću vam kruha u zamjenu za stoku, kad više nemate novca!” 17  I stali su dovoditi stoku svoju Josipu, a Josip im je davao kruha u zamjenu za konje, za sitnu stoku, za krupnu stoku i za magarce.+ Tako im je te godine davao kruha u zamjenu za svu stoku njihovu. 18  Kad je ona godina prošla, stali su dolaziti k njemu i sljedeće godine, govoreći mu: “Nećemo skrivati od gospodara svojega da smo sav novac i stoku već dali gospodaru svojemu.+ Ništa više ne preostaje za gospodara našega osim tijela našega i zemlje naše.+ 19  Zašto da propadnemo pred očima tvojim,+ i mi i zemlja naša? Kupi nas i zemlju našu za kruh,+ a mi ćemo zajedno sa zemljom našom biti robovi faraonovi! I daj nam sjemena da ostanemo na životu i ne pomremo i da nam zemlja ne bude opustošena!”+ 20  Tako je Josip pokupovao svu zemlju egipatsku za faraona,+ jer su svi Egipćani prodali polja svoja zbog gladi koja ih je teško pritisnula. Tako je zemlja postala vlasništvo faraonovo. 21  A narod se preselio u gradove od jednoga kraja zemlje egipatske do drugoga.+ 22  Samo zemlju svećeničku nije kupio,+ jer je faraon davao određeni dio za svećenike i oni su se hranili od dijela svojega koji im je faraon davao.+ Zato nisu prodali zemlju svoju.+ 23  Onda je Josip rekao narodu: “Evo, danas sam kupio vas i zemlju vašu za faraona. Evo vam sjemena, pa zasijte zemlju.+ 24  Kad donese plod,+ petinu ćete dati faraonu,+ a četiri petine ostat će vama kao sjeme za polje i za hranu vama i onima koji su u domovima vašim i za hranu djeci vašoj.”+ 25  A oni su odgovorili: “Spasio si nam život.+ Samo da nađemo milost u očima gospodara svojega i bit ćemo robovi faraonovi!”+ 26  I Josip je postavio zakon koji i danas vrijedi za zemljišni posjed u Egiptu, da faraonu pripada petina. Samo zemlja koja je pripadala svećenicima, kao posebnoj skupini, nije postala faraonova.+ 27  I Izraelci su živjeli u zemlji egipatskoj, u kraju gošenskom.+ Tu su se nastanili, bili su plodni i silno su se namnožili.+ 28  I Jakov je živio u zemlji egipatskoj sedamnaest godina, tako da je godina života Jakovljeva bilo sto četrdeset i sedam.+ 29  Naposljetku se približilo vrijeme da Izrael umre.+ Stoga je pozvao sina svojega Josipa i rekao mu: “Ako sam našao milost u očima tvojim, molim te, stavi ruku svoju pod bedro moje+ i pokaži mi dobrotu* i vjernost!+ Molim te, nemoj me sahraniti u Egiptu!+ 30  Kod otaca svojih hoću da počinem,+ i zato me prenesi iz Egipta i sahrani me u grobu njihovu!”+ A on je odgovorio: “Učinit ću kako si rekao.” 31  Nato mu je Jakov rekao: “Zakuni mi se!” I on mu se zakleo.+ Tada se Izrael poklonio nad uzglavljem postelje.+

Bilješke

Ili: “vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.