1. Mojsijeva 4:1-26

4  I Adam je legao sa ženom svojom Evom, a ona je zatrudnjela+ i rodila Kajina,*+ te je rekla: “Dobila* sam sina uz pomoć Jehovinu.”+  Nakon nekog vremena rodila je i brata njegova Abela.+ I Abel je postao pastir, te je čuvao ovce,+ a Kajin je postao zemljoradnik.+  Jednoga je dana Kajin prinio Jehovi žrtvu+ od plodova zemlje.+  A i Abel je prinio od prvina+ stada svojega, zajedno sa salom+ njihovim. I Jehova je s odobravanjem pogledao na Abela i na žrtvu njegovu,+  a na Kajina i na žrtvu njegovu nije pogledao s odobravanjem.+ Stoga se Kajin žestoko razgnjevio+ i lice mu se namrgodilo.  Tada je Jehova rekao Kajinu: “Zašto si se razgnjevio i zašto ti je lice namrgođeno?  Ako počneš činiti dobro, nećeš li mi biti mio?+ No ako ne budeš činio dobro, grijeh vreba na vratima i žudi za tobom.+ A ti, hoćeš li ga nadvladati?”+  Poslije toga Kajin je rekao bratu svojemu Abelu: “Hajdemo u polje!” I dok su bili u polju, Kajin je napao brata svojega Abela i ubio ga.+  Jehova je potom rekao Kajinu: “Gdje ti je brat Abel?”+ A on je odgovorio: “Ne znam. Zar sam ja čuvar brata svojega?”+ 10  Nato mu je Bog rekao: “Što si učinio? Slušaj! Krv brata tvojega viče sa zemlje k meni.+ 11  I sada, da si proklet, prognan sa zemlje+ ove, koja je otvorila usta svoja da iz ruke tvoje primi krv brata tvojega.+ 12  Kad budeš obrađivao zemlju, ona će ti uskratiti rod svoj.+ Bit ćeš lutalica i bjegunac na zemlji.”+ 13  Tada je Kajin rekao Jehovi: “Kazna za prijestup moj prevelika je da bi se mogla nositi. 14  Evo, tjeraš me danas s ovoga tla, i bit ću skriven od lica tvojega.+ Morat ću biti lutalica+ i bjegunac na zemlji, i tko me god nađe, sigurno će me ubiti.”+ 15  Nato mu je Jehova rekao: “Zato, tko ubije Kajina, na njemu će se izvršiti sedmerostruka osveta.”+ I Jehova je postavio znak za Kajina da ga tko ne ubije kad ga nađe.+ 16  Tada je Kajin otišao od lica Jehovina+ i nastanio se u zemlji Nodu,* istočno od Edena. 17  I Kajin je legao sa ženom svojom,+ i ona je zatrudnjela i rodila Henoka. Tada je počeo graditi grad i nazvao ga je imenom sina svojega Henoka.+ 18  Poslije se Henoku rodio Irad. Iradu se rodio Mehujael, Mehujaelu se rodio Metušael, a Metušaelu se rodio Lamek. 19  Lamek je uzeo sebi dvije žene. Prvoj je ime bilo Ada, a drugoj je ime bilo Sila. 20  Ada je rodila Jabala. On je praotac onih koji žive pod šatorima+ i drže stoku.+ 21  A bratu je njegovom ime bilo Jubal. On je praotac svih koji sviraju harfu+ i frulu.+ 22  Sila je, pak, rodila Tubal-Kajina, koji je kovao svakovrsno oruđe od bakra i željeza.+ A Tubal-Kajinova sestra bila je Naama. 23  Potom je Lamek sastavio ove riječi za žene svoje Adu i Silu: “Čujte glas moj, žene Lamekove!Poslušajte riječ moju:Čovjeka sam ubio jer me ranio,momka jer me udario. 24  Ako će Kajin biti osvećen sedam puta,+Lamek će sedamdeset i sedam puta.” 25  A Adam je legao sa ženom svojom i ona je rodila sina i dala mu ime Šet*+ jer, kao što je rekla: “Bog mi je dao drugog potomka umjesto Abela, jer je njega ubio Kajin.”+ 26  A i Šetu se rodio sin i on mu je dao ime Enoš.+ Tada se počelo prizivati ime Jehovino.+

Bilješke

“Kajin” znači “dobiven; stečen; načinjen”.
Igra riječi. Upotrijebivši glagol “dobiti” (hebrejski: kanah), Eva objašnjava zašto je sinu dala ime Kajin.
“Nod” znači “izbjeglištvo”.
“Šet” znači “dan; dodijeljen; naknada”.