1. Mojsijeva 39:1-23

39  A Josipa su doveli u Egipat.+ I Egipćanin Potifar,+ dvoranin faraonov, zapovjednik tjelesne straže, kupio ga je iz ruku Jišmaelaca+ koji su ga onamo doveli.  A Jehova je bio s Josipom, tako da je on u svemu imao uspjeha,+ i bio je postavljen nad kućom gospodara svojega, Egipćanina.  I gospodar je njegov vidio da je Jehova s njim i da svemu što mu ruka poduzme Jehova daje uspjeh.  I Josip je stjecao njegovu naklonost i stalno ga je posluživao, tako da ga je ovaj postavio nad kućom svojom,+ i sve što je imao dao je njemu u ruke.  I otkad ga je postavio nad kućom svojom i nad svime što je imao, Jehova je blagoslivljao kuću Egipćaninovu zbog Josipa, i Jehovin je blagoslov bio na svemu što je imao u kući i u polju.+  Na koncu je sve što je imao prepustio u ruke Josipove+ te se više ni za što nije brinuo osim za hranu koju je jeo. A Josip je izrastao u mladića lijepa stasa i lijepa lica.  Poslije nekog vremena žena gospodara njegova zagledala se+ u Josipa i počela mu govoriti: “Lezi sa mnom!”+  Ali on je to odbijao,+ govoreći ženi gospodara svojega: “Gledaj, gospodar moj ne brine se ni za što u kući, i sve što ima predao mi je u ruke.+  Nitko u ovoj kući nije veći od mene i on mi nije uskratio ništa, osim tebe, jer si mu žena.+ Pa kako bih mogao učiniti to veliko zlo i zgriješiti samome Bogu?”+ 10  Iako je nagovarala Josipa iz dana u dan, on je nije poslušao i nije legao uz nju, niti se zadržavao kod nje.+ 11  Ali jednog je dana, kao i drugih dana, ušao u kuću da radi svoj posao, a u kući nije bilo nikoga od ukućana.+ 12  A ona ga je uhvatila za haljinu,+ govoreći: “Lezi sa mnom!”+ No on je ostavio haljinu svoju u ruci njezinoj, otrgao se i istrčao van.+ 13  A kad je vidjela da joj je ostavio haljinu u ruci i da je pobjegao, 14  stala je vikati dozivajući ukućane, pa im je rekla: “Gledajte! Doveo nam je onog čovjeka, Hebreja, da nas izvrgne ruglu. Došao je k meni da legne sa mnom, ali ja sam povikala na sav glas.+ 15  A kad je čuo kako vičem, ostavio je haljinu svoju pokraj mene te je pobjegao i istrčao van.” 16  I držala je haljinu njegovu pokraj sebe dok mu gospodar nije došao kući.+ 17  Onda je i njemu rekla iste riječi: “Onaj sluga, Hebrej, kojeg si nam doveo, došao je k meni da me izvrgne ruglu. 18  Ali kad sam počela vikati, ostavio je haljinu svoju pokraj mene i pobjegao van.”+ 19  A kad je gospodar njegov čuo riječi žene svoje, koja je rekla: “To i to učinio mi je sluga tvoj”, raspalio se gnjev njegov.+ 20  Tada je gospodar uhvatio Josipa i predao ga u zatvor — tamo gdje su bili zatvoreni kraljevi zatvorenici. I on je ostao ondje u zatvoru.+ 21  Ali Jehova je i dalje bio s Josipom i bio mu je milostiv* te je dao da nađe milost u očima upravitelja zatvora.+ 22  I upravitelj zatvora predao je Josipu u ruke sve zatvorenike koji su bili u zatvoru, i on je bio odgovoran za obavljanje svih poslova koje su oni tamo radili.+ 23  Upravitelj zatvora nije više morao nadgledavati niti jednu jedinu stvar koja je bila u rukama njegovim, jer je Jehova bio s Josipom, i Jehova je uspjehom okrunio sve što je on radio.+

Bilješke

Ili: “iskazivao mu je vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.