1. Mojsijeva 35:1-29

35  Poslije toga Bog je rekao Jakovu: “Ustani, idi u Betel i ostani ondje!+ Načini ondje žrtvenik pravome Bogu koji ti se ukazao kad si bježao od brata svojega Ezava!”+  Tada je Jakov rekao domu svojemu i svima koji su bili s njim: “Uklonite tuđe bogove koje imate kod sebe,+ očistite se i obucite drugu odjeću,+  pa ustanimo i pođimo u Betel! Ondje ću načiniti žrtvenik pravome Bogu koji me uslišio u dan nevolje moje,+ tako što je bio sa mnom na putu kojim sam išao.”+  Tako su dali Jakovu sve tuđe bogove+ koje su imali i naušnice koje su im bile u ušima, i Jakov ih je zakopao+ pod veliko stablo koje je blizu Šekema.  Potom su krenuli, a veliki strah od Boga obuzeo je gradove oko njih,+ te nisu išli u potjeru za sinovima Jakovljevim.  Tako je Jakov došao u Luz,+ u zemlji Kanaanu, to jest u Betel, on i svi koji su bili s njim.  Ondje je sagradio žrtvenik i mjesto je prozvao El-Betel,* jer mu se ondje objavio pravi Bog kad je bježao od brata svojega.+  Potom je umrla Debora,+ dojkinja Rebekina, te su je sahranili podno Betela pod golemim stablom. Zato mu je dao ime Alon-Bakut.*  A Bog se opet ukazao Jakovu na povratku njegovu iz Padan-Arama+ i blagoslovio ga.+ 10  Bog mu je rekao: “Ime ti je Jakov.+ Ali više se nećeš zvati Jakov, nego će ti ime biti Izrael.” Tako mu je dao ime Izrael.+ 11  Bog mu je zatim rekao: “Ja sam Bog Svemogući.+ Budi plodan i množi se! Narod, velik narod, nastat će od tebe, i kraljevi će poteći od tebe.*+ 12  A zemlju koju sam dao Abrahamu i Izaku, dat ću tebi, i potomstvu tvojemu+ poslije tebe dat ću ovu zemlju.”+ 13  Potom je Bog otišao od njega uzašavši s mjesta gdje je govorio s njim.+ 14  I Jakov je postavio stup na mjestu gdje je govorio s njim,+ stup od kamena, i izlio je na njega žrtvu ljevanicu i prelio ga uljem.+ 15  A mjesto gdje je Bog govorio s njim Jakov je i dalje zvao Betel.+ 16  Zatim su krenuli iz Betela. I dok su još imali dobar komad puta do Efrata,+ Rahela se počela porađati, a porođaj je bio težak.+ 17  I dok se u muci porađala, primalja joj je rekla: “Ne boj se, imat ćeš još jednoga sina!”+ 18  I dok se život u njoj gasio,*+ jer je umirala,+ dala mu je ime Ben-Oni, ali ga je otac prozvao Benjamin.+ 19  Tako je Rahela umrla, i sahranili su je na putu za Efrat, to jest Betlehem.+ 20  A Jakov je postavio stup na grobu njezinu. Taj je stup na grobu Rahelinu sve do danas.+ 21  Potom je Izrael krenuo dalje i razapeo šator svoj s onu stranu kule Edera.+ 22  I dok je Izrael prebivao u toj zemlji, Ruben je otišao i legao s Bilhom, inočom* oca svojega Izraela, i on je saznao za to.+ A Jakov je imao dvanaest sinova. 23  Sinovi su Leini: Ruben,+ prvorođenac Jakovljev, zatim Šimun, Levi, Juda, Isakar i Zebulun. 24  Sinovi su Rahelini: Josip i Benjamin. 25  Sinovi su Bilhe, sluškinje Raheline: Dan i Naftali. 26  Sinovi su Zilpe, sluškinje Leine: Gad i Ašer. To su sinovi Jakovljevi koji su mu se rodili u Padan-Aramu. 27  Naposljetku je Jakov došao k ocu svojemu Izaku u Mamre,+ u Kirijat-Arbu,+ to jest u Hebron, gdje su Abraham i Izak boravili kao došljaci.+ 28  A Izak je doživio sto i osamdeset godina.+ 29  Potom je Izak izdahnuo i umro i pridružio se praocima svojim, star, nauživši se života.+ Sahranili su ga sinovi njegovi Ezav i Jakov.+

Bilješke

“El-Betel” znači “Bog betela”.
“Alon-Bakut” znači “golemo stablo plača”.
Doslovno: “izaći iz bokova tvojih”.
Doslovno: “dok je duša njezina izlazila”.
Vidi bilješku za 1Mo 22:24.