1. Mojsijeva 32:1-32

32  A kad je Jakov otišao svojim putem, sreli su ga anđeli Božji.+  Čim ih je ugledao, Jakov je rekao: “Ovo je tabor Božji!”+ Zato je tome mjestu dao ime Mahanajim.*+  Tada je Jakov poslao pred sobom glasnike+ bratu svojemu Ezavu u zemlju Seir,+ u zemlju edomsku,+  i zapovjedio im je: “Ovako recite gospodaru mojemu+ Ezavu: ‘Sluga tvoj Jakov poručuje ti: “Boravio sam kod Labana i dugo sam ostao, sve do sad.+  Stekao sam goveda, magaraca, ovaca, slugu i sluškinja,+ pa to javljam gospodaru svojemu da bih našao milost u očima njegovim.”’”+  Poslije nekog vremena glasnici su se vratili Jakovu i rekli: “Došli smo k bratu tvojemu Ezavu, i on ti ide u susret s četiri stotine ljudi.”+  A Jakov se jako uplašio i zabrinuo.+ Zato je razdijelio ljude koji su bili s njim, sitnu stoku, goveda i deve u dva tabora,+  rekavši: “Ako Ezav naiđe na jedan tabor i napadne ga, drugi će tabor još uvijek uspjeti pobjeći.”+  Potom je Jakov rekao: “O, Bože oca mojega Abrahama i Bože oca mojega Izaka!+ O, Jehova, ti koji mi govoriš: ‘Vrati se u zemlju svoju i k rodu svojemu, i ja ću ti biti dobrostiv’,+ 10  ja nisam vrijedan sve milosti* i sve vjernosti koju si pokazao sluzi svojemu,+ jer sam samo sa štapom prešao ovaj Jordan, a sada imam dva tabora.+ 11  Izbavi me, molim te,+ od ruke brata mojega, od ruke Ezavove, jer se bojim da ne dođe i ne napadne mene+ i majke s djecom! 12  A ti si mi sam rekao: ‘Zaista ću ti biti dobrostiv i učinit ću da potomstva tvojega bude kao pijeska morskoga, koji se ne može izbrojiti zbog množine.’”+ 13  I ondje je prenoćio. A od imetka svojega uzeo je za dar bratu svojemu Ezavu:+ 14  dvije stotine koza i dvadeset jaraca, dvije stotine ovaca i dvadeset ovnova, 15  trideset deva dojilica s mladima njihovim, četrdeset krava i deset bikova, dvadeset magarica i deset magaraca.+ 16  Zatim je stado po stado predavao slugama svojim i govorio im: “Prijeđite rijeku ispred mene i držite razmak među stadima!”+ 17  Tada je prvome zapovjedio: “Ako te sretne brat moj Ezav pa te upita: ‘Čiji si, kamo ideš i čije je ovo pred tobom?’ 18  onda mu reci: ‘Sluge tvojega Jakova. To je dar+ koji šalje gospodaru mojemu+ Ezavu, a, evo, i on ide za nama.’” 19  A tako je zapovjedio i drugomu i trećemu i svima koji su išli za stadima: “Tako recite Ezavu kad ga sretnete!+ 20  I još mu recite: ‘Evo, sluga tvoj Jakov ide za nama.’”+ Jer sâm je sebi rekao: “Umirit ću ga darom koji ide ispred mene,+ pa ću onda vidjeti lice njegovo. Možda će me tada ljubazno primiti.”+ 21  Tako je dar prešao rijeku ispred njega, a on je ostao onu noć u taboru.+ 22  Još iste noći on je ustao, uzeo dvije žene svoje,+ dvije sluškinje svoje+ i jedanaest sinova svojih+ i prešao Jabok+ preko gaza. 23  Tako ih je uzeo i preveo preko rijeke,*+ i prebacio je sve što je imao. 24  Na koncu je Jakov ostao sam. Tada se neki čovjek hrvao s njim sve dok nije svanula zora.+ 25  Kad je onaj vidio da ga ne može nadvladati,+ dodirnuo mu je bedro pri zglobu, te se Jakovu iščašio kuk dok se hrvao s njim.+ 26  Tada je onaj rekao: “Pusti me, jer sviće zora!” Ali Jakov mu je odvratio: “Neću te pustiti dok me ne blagosloviš.”+ 27  Nato ga je onaj upitao: “Kako ti je ime?” “Jakov”, odvratio je. 28  A on mu je rekao: “Više se nećeš zvati Jakov, nego Izrael,*+ jer si se borio+ s Bogom i s ljudima i nadvladao si.” 29  A Jakov ga je upitao: “Molim te, reci mi svoje ime!” Ali onaj je rekao: “Zašto pitaš za moje ime?”+ I ondje ga je blagoslovio. 30  Zato je Jakov nazvao to mjesto Peniel,*+ jer, kao što je rekao: “Vidio sam Boga licem u lice, a ipak mi se duša izbavila.”+ 31  I sunce je zasjalo nad njim kad je prošao Penuel, ali hramao je zbog kuka.+ 32  Zato sinovi Izraelovi do danas ne jedu tetivu* koja se nalazi na bedrenom zglobu, jer je anđeo Jakovu dodirnuo bedreni zglob na mjestu gdje se nalazi tetiva.+

Bilješke

“Mahanajim” znači “dva tabora”.
Ili: “vjerne ljubavi”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Vidi dodatak 12.
“Izrael” znači “Bog se bori; onaj koji se (ustrajno) bori s Bogom”.
“Peniel” znači “lice Božje”.
Ili: “tetivu bedrenog (ishijatičnog) živca”.