1. Mojsijeva 31:1-55

31  Poslije nekog vremena čuo je da sinovi Labanovi govore: “Jakov je uzeo sve što je otac naš imao, i od onoga što je pripadalo ocu našemu nagomilao je sve ovo bogatstvo.”+  A i na Labanovu licu Jakov je vidio da on nije prema njemu kao prije.+  Tada je Jehova rekao Jakovu: “Vrati se u zemlju otaca svojih, k rodu svojemu+ i ja ću biti s tobom!”+  Tada je Jakov poslao po Rahelu i Leu da dođu u polje k stadu njegovu  i rekao im: “Vidim na licu oca vašega da više nije prema meni kao prije.+ Ali je Bog oca mojega sa mnom.+  A i vi dobro znate da sam služio ocu vašemu koliko sam god mogao.+  A vaš me otac varao i mijenjao mi plaću deset puta, ali Bog mu nije dopustio da mi nanese štetu.+  Kad bi rekao: ‘Pjegave će ti biti plaća’, cijelo je stado rađalo pjegave mlade, a kad bi rekao: ‘Prugaste će ti biti plaća’, cijelo je stado rađalo prugaste mlade.+  Tako je Bog uzimao stoku od oca vašega i davao je meni.+ 10  Jednom prilikom, kad se stoka tjerala, podigao sam oči i vidio u snu+ da su jarci što su skakali na ženke bili prugasti, pjegavi i šareni.+ 11  Tada mi je anđeo pravoga Boga rekao u snu: ‘Jakove!’ A ja sam se odazvao: ‘Evo me!’+ 12  A on je nastavio: ‘Podigni, molim te, oči svoje i pogledaj da su svi jarci što skaču na ženke prugasti, pjegavi i šareni, jer vidio sam sve što ti Laban čini!+ 13  Ja sam pravi Bog Betela,+ gdje si uljem pomazao stup+ i gdje si mi učinio zavjet.+ Sada ustani, idi iz ove zemlje i vrati se u zemlju u kojoj si rođen!’”+ 14  A Rahela i Lea odgovorile su mu: “Zar još imamo udio u nasljedstvu u kući oca svojega?+ 15  Ne smatra li nas tuđinkama kad nas je prodao, pa jede novac što ga je dobio za nas?+ 16  Jer sve bogatstvo koje je Bog uzeo ocu našemu pripada nama i djeci našoj.+ Zato sada učini sve što ti je Bog rekao!”+ 17  I Jakov je ustao i posjeo djecu svoju i žene svoje na deve,+ 18  i poveo je svu stoku svoju, sva dobra koja je stekao,+ stoku što ju je stekao u Padan-Aramu, te je krenuo k ocu svojemu Izaku u zemlju Kanaan.+ 19  A Laban je otišao da striže ovce svoje. Dotle je Rahela ukrala kućne idole+ koji su pripadali ocu njezinu. 20  Tako je Jakov nadmudrio Labana Sirijca, jer mu je tajio da će bježati. 21  I pobjegao je i prešao Rijeku*+ sa svime što je imao. Zatim se uputio prema brdima gileadskim.+ 22  Kasnije, trećega dana, javili su Labanu da je Jakov pobjegao. 23  A on je uzeo sa sobom braću svoju te je krenuo u potjeru+ za njim, prešavši udaljenost od sedam dana hoda, i dostigao ga je u brdima gileadskim. 24  Ali Bog je došao Labanu Sirijcu+ noću u snu+ i rekao mu: “Pazi da s Jakovom ne govoriš ni dobro ni zlo!”+ 25  I Laban je stigao Jakova. Jakov je bio razapeo šator svoj u brdima gileadskim, a i Laban je ondje postavio tabor za braću svoju. 26  Tada je Laban rekao Jakovu: “Što si to učinio? Zašto si me prevario i odveo mi kćeri kao zarobljenice uzete mačem?+ 27  Zašto si potajno pobjegao i prevario me ne rekavši mi ništa? Otpratio bih te s veseljem i pjesmama,+ uz def i harfu.+ 28  Nisi mi dao priliku ni da izljubim unuke svoje i kćeri svoje.+ Doista si ludo postupio. 29  Moja je ruka dovoljno jaka da vam naudim,+ ali Bog oca vašega rekao mi je noćas: ‘Pazi da s Jakovom ne govoriš ni dobro ni zlo!’+ 30  Ali sada kad si već otišao jer si silno čeznuo za domom oca svojega, zašto si ukrao bogove moje?”+ 31  Jakov je odgovorio Labanu: “Bojao sam se,+ pa sam rekao sam sebi: ‘Mogao bi mi oteti kćeri svoje.’ 32  A kod koga nađeš bogove svoje, taj neka više ne živi.+ Pred braćom našom pretraži sve što imam kod sebe, pa ih uzmi sebi.”+ Jakov naime nije znao da ih je Rahela ukrala.+ 33  Tako je Laban ušao u šator Jakovljev i u šator Lein i u šator obje robinje,+ ali nije ih našao. Na koncu je izašao iz šatora Leina i ušao u šator Rahelin. 34  A Rahela je uzela kućne idole, stavila ih u košaru u kakvoj su žene jahale na devama i sjela je na njih. I Laban je pretražio cijeli šator, ali ih nije našao. 35  Tada je ona rekla ocu: “Neka ne sijevne gnjev u očima gospodara mojega+ što ne mogu ustati pred tobom, jer imam ono što je uobičajeno kod žena!”+ I tako je on dalje pažljivo pretraživao, ali nije našao kućne idole.+ 36  Tada se Jakov razgnjevio+ te se počeo svađati s Labanom. Ovako je rekao Labanu: “Kakav je prijestup moj,+ koji je grijeh moj da me tako žestoko progoniš?+ 37  Sad kad si pretražio sve moje stvari, koju si stvar našao iz kuće svoje?+ Stavi je ovdje pred moju i svoju braću,+ pa neka oni prosude između nas dvojice.+ 38  Ovih dvadeset godina bio sam kod tebe. Ovce tvoje i koze tvoje nisu pobacivale+ niti sam ikada jeo ovnove iz stada tvojega. 39  Rastrganu životinju nisam ti donosio.+ Sam bih nadoknađivao taj gubitak. Iz moje si ruke tražio što je bilo ukradeno danju ili noću.+ 40  Danju me ubijala vrućina, a noću hladnoća, i san mi je bježao s očiju.+ 41  U kući sam tvojoj proveo dvadeset godina. Služio sam ti četrnaest godina za dvije kćeri tvoje i šest godina za stoku tvoju, a plaću si mi mijenjao deset puta.+ 42  Da Bog oca mojega+ — Bog Abrahamov i Strah Izakov+ — nije bio sa mnom, ti bi me sada otpustio praznih ruku. Ali Bog je vidio nevolju moju i trud ruku mojih, pa te noćas ukorio.”+ 43  Nato je Laban odgovorio Jakovu: “Ove su kćeri moje kćeri, ova su djeca moja djeca, ova su stada moja stada, i sve što gledaš pripada meni i kćerima mojim. Pa što bih danas učinio njima ili djeci koju su rodile? 44  Hajde da sada sklopimo savez,+ ja i ti, da bude svjedok između mene i tebe.”+ 45  Nato je Jakov uzeo kamen i uspravio ga kao stup.+ 46  Tada je Jakov rekao braći svojoj: “Skupite kamenja!” I oni su nakupili kamenja i načinili gomilu.+ Zatim su jeli na toj gomili. 47  I Laban ju je nazvao Jegar-Sahaduta,* a Jakov ju je nazvao Galed.* 48  Potom je Laban rekao: “Ova je gomila danas svjedok između mene i tebe.” Zato ju je nazvao Galed,+ 49  ali i Stražarska kula, jer je rekao: “Neka Jehova bude stražar između mene i tebe kad jedan drugoga ne budemo vidjeli!+ 50  Ako budeš loše postupao s kćerima mojim+ i ako uzmeš druge žene uz kćeri moje, makar nijedan čovjek nije s nama, evo, Bog je svjedok između mene i tebe.”+ 51  Potom je Laban Jakovu dodao: “Tu je ova gomila i tu je stup koji sam podigao između sebe i tebe. 52  Ova je gomila svjedok i ovaj je stup svjedočanstvo+ da neću prijeći ovu gomilu da bih išao na tebe i da ti nećeš prijeći ovu gomilu i ovaj stup da bi išao na mene u zloj namjeri.+ 53  Neka bog* Abrahamov+ i bog Nahorov,+ bog* oca njihova, sudi* između nas.” A Jakov se zakleo Strahom oca svojega Izaka.+ 54  Potom je Jakov prinio žrtvu na gori i pozvao braću svoju da jedu.+ Tako su jeli i proveli noć na gori. 55  A Laban je ustao rano ujutro, izljubio+ djecu svoju i kćeri svoje i blagoslovio ih.+ Potom je Laban krenuo natrag u mjesto svoje.+

Bilješke

To jest Eufrat.
“Jegar-Sahaduta” je aramejski (sirijski) izraz koji znači “svjedok-gomila; gomila svjedočanstva”.
“Galed” je hebrejski izraz koji znači “svjedok-gomila; gomila svjedočanstva”.
Ili: “bogovi”. U hebrejskom tekstu korištena je množina eloheh. Razlog može biti taj što je Sirijac Laban vjerovao u terafe (kućne bogove).
Ili: “bogovi”. Hebrejska množina eloheh možda se ne odnosi samo na Jehovu jer je i glagol ‘suditi’ u množini. No u Samarićanskom Pentateuhu, Septuaginti, sirijskoj Pešiti i Vulgati glagol je u jednini (“sudi”), što bi se odnosilo na jednoga Boga.
Ili: “Neka (...) sude”. U hebrejskom je tekstu glagol u množini.