1. Mojsijeva 23:1-20

23  A Sara je živjela sto dvadeset i sedam godina. To su godine života Sarina.+  Sara je umrla u Kirijat-Arbi,+ to jest u Hebronu,+ u zemlji Kanaanu,+ i Abraham je ušao u šator da tuguje za Sarom i da je oplače.  Onda je Abraham ustao od pokojnice svoje i rekao sinovima Hetovim:+  “Ja sam došljak i pridošlica među vama.+ Prodajte mi mjesto za grob među vama da pokojnicu svoju odnesem od lica svojega i sahranim je!”+  A sinovi su Hetovi odgovorili Abrahamu:  “Čuj nas, gospodaru!+ Ti si među nama knez Božji.+ U naš najbolji grob sahrani pokojnicu svoju!+ Nitko od nas neće ti uskratiti grob da možeš sahraniti pokojnicu svoju.”+  Tada se Abraham dignuo i poklonio stanovnicima te zemlje,*+ sinovima Hetovim,+  i rekao im: “Ako je po volji duše vaše da pokojnicu svoju odnesem od lica svojega i sahranim je, poslušajte me i zauzmite se za mene kod Efrona, sina Soharova,+  da mi da pećinu Makpelu,+ koja njemu pripada, a nalazi se na kraju polja njegova. Za onoliko srebra koliko vrijedi, neka mi je pred vašim očima proda za grob.”+ 10  A Efron je sjedio među sinovima Hetovim. Stoga je Efron, Hetit,+ odgovorio Abrahamu da ga čuju sinovi Hetovi i svi koji su ulazili na vrata grada njegova:+ 11  “Ne, gospodaru! Poslušaj me! Dajem ti polje, i pećinu što je na njemu dajem ti. Pred očima sinova naroda mojega dajem ti to.+ Sahrani pokojnicu svoju!” 12  Tada se Abraham poklonio pred stanovnicima one zemlje 13  i rekao Efronu da ga oni čuju: “Kad bi me samo poslušao! Ne, moraš me poslušati! Srebrom ću ti platiti polje. Primi ga od mene+ da mogu ondje sahraniti pokojnicu svoju!” 14  A Efron je odgovorio Abrahamu: 15  “Gospodaru moj, poslušaj me! Zemlja vrijedi četiri stotine šekela* srebra, ali što je to između mene i tebe! Sahrani, dakle, pokojnicu svoju!”+ 16  I Abraham je poslušao Efrona, i izvagao je Abraham Efronu srebra koliko je rekao, da su ga na svoje uši čuli sinovi Hetovi, četiri stotine šekela srebra trgovačke mjere.+ 17  Tako je Efronovo polje u Makpeli nasuprot Mamreu — polje i pećina na njemu i sva stabla što su bila na polju,+ unutar međa njegovih unaokolo — 18  prešlo u vlasništvo+ Abrahama pred očima sinova Hetovih, pred svima koji su ulazili na vrata grada njegova.+ 19  Potom je Abraham sahranio ženu svoju Saru u pećini u polju Makpeli nasuprot Mamreu, to jest Hebronu, u zemlji Kanaanu.+ 20  Tako su sinovi Hetovi potvrdili da su polje i pećina na njemu prešli u vlasništvo Abrahamovo kao grobnica.+

Bilješke

Doslovno: “narodu zemlje” (hebrejski: am haarec).
Vidi dodatak 13.