1. Mojsijeva 14:1-24

14  A u dane kad je Amrafel bio kralj Šinara,+ Ariok kralj Elasara, Kedorlaomer+ kralj Elama+ i Tidal kralj Gojima,+  zaratili su se oni s Berom, kraljem Sodome,+ s Biršom, kraljem Gomore,+ sa Šinabom, kraljem Adme,+ sa Šemeberom, kraljem Sebojima,+ i s kraljem Bele (to jest Soara).+  Svi su oni* došli kao saveznici+ u dolinu Sidim,+ gdje je Slano more.+  Dvanaest godina služili su Kedorlaomeru, ali trinaeste su se godine pobunili.  A četrnaeste godine došao je Kedorlaomer i kraljevi koji su bili s njim, i porazili su Refaimce u Ašterot-Karnajimu,+ Zuzijce u Hamu, Emijce+ u Šave-Kirijatajimu  i Horijce+ u njihovom gorju Seiru,+ tukući ih sve do El-Parana,+ koji leži na rubu pustinje.*  Zatim su se okrenuli i došli u En-Mišpat, to jest Kadeš,+ i pokorili svu zemlju Amalečana,+ i Amorejce+ koji su živjeli u Hasason-Tamaru.+  Tada je kralj Sodome izašao u bitku, a s njim i kralj Gomore, kralj Adme, kralj Sebojima i kralj Bele (to jest Soara), i svrstali su se u bojne redove protiv njih u dolini Sidimu,+  protiv Kedorlaomera, kralja Elama, Tidala, kralja Gojima, Amrafela, kralja Šinara, i Arioka, kralja Elasara+ — četiri kralja protiv pet. 10  A dolina Sidim+ bila je puna jama sa zemnom smolom,*+ pa kad su se kraljevi Sodome i Gomore+ dali u bijeg, neki su popadali u njih, a ostali su pobjegli u brda.+ 11  Tada su pobjednici uzeli sve vrijedno iz Sodome i Gomore i svu hranu njihovu, pa su otišli.+ 12  Uzeli su i Lota, sina brata Abramova — koji je tada živio u Sodomi+ — i imovinu njegovu, pa su otišli. 13  A jedan čovjek koji je uspio pobjeći, došao je i javio to Abramu Hebreju.+ On je tada boravio među velikim stablima Mamrea Amorejca,+ brata Eškola i Anera.+ Oni su bili saveznici Abramovi. 14  Tako je Abram čuo da mu je nećak zarobljen.+ Tada je skupio svoje ljude uvježbane za borbu,+ njih tri stotine osamnaest robova rođenih u domu njegovu,+ i krenuo u potjeru do Dana.+ 15  A noću su on i robovi njegovi rasporedili svoje snage+ i napali ih. Tako ih je porazio i progonio do Hobe, koja leži sjeverno od Damaska. 16  Vratio je svu otetu imovinu,+ vratio je i nećaka svojega Lota i imovinu njegovu zajedno sa ženama i ostalim ljudima.+ 17  A kad se vraćao, porazivši Kedorlaomera i kraljeve koji su bili s njim, izašao mu je u susret kralj Sodome u dolinu Šave, to jest u Kraljevu dolinu.+ 18  I Melkisedek,+ kralj Šalema,+ iznio je kruh i vino,+ a on je bio svećenik Boga Svevišnjega.+ 19  Zatim ga je blagoslovio riječima: “Blagoslovljen da je Abram od Boga Svevišnjega,+Stvoritelja neba i zemlje!+ 20  I neka je blagoslovljen Bog Svevišnji,+koji je predao tlačitelje tvoje u ruke tvoje!”+ Tada mu je Abram dao desetinu od svega.+ 21  A kralj Sodome rekao je Abramu: “Meni daj ljude,*+ a dobra uzmi sebi.” 22  Nato je Abram odgovorio kralju Sodome: “Podižem ruku svoju zaklinjući se+ Jehovi, Bogu Svevišnjemu, Stvoritelju neba i zemlje, 23  da od končića do remena na sandali ništa neću uzeti od svega što je tvoje,+ da ne kažeš: ‘Ja sam obogatio Abrama.’ 24  Neću ništa!+ Samo ono što su momci pojeli i dio za ljude koji su išli sa mnom, za Anera, Eškola i Mamrea+ — oni neka uzmu svoj dio.”+

Bilješke

Po svemu sudeći, zamjenica “oni” odnosi se na kraljeve spomenute u 1. retku.
Vidi dodatak 12.
Ili: “bitumenom”.
Doslovno: “duše”.