1. Mojsijeva 11:1-32

11  Sva je zemlja imala jedan jezik i jednake riječi.  I kako su se ljudi kretali prema istoku, otkrili su ravnicu u zemlji Šinaru+ i tu su se nastanili.  Tada su jedan drugome rekli: “Hajde da pravimo opeke i pečemo ih u vatri!” Tako su im opeke služile umjesto kamena, a zemna smola* služila im je kao žbuka.+  Potom su rekli: “Sagradimo sebi grad i kulu s vrhom do neba+ da steknemo sebi slavno ime+ kako se ne bismo rasijali po svoj zemlji!”+  I Jehova se spustio da vidi grad i kulu koju su gradili sinovi ljudski.+  Zatim je Jehova rekao: “Gle, svi su jedan narod i jednim jezikom govore,+ i eto što su počeli raditi. Sada im ništa što naume učiniti neće biti neostvarivo.+  Hajde da siđemo+ i pomiješamo+ im jezik da jedan drugome jezika ne razumiju!”+  Tako ih je Jehova raspršio odande po svoj zemlji,+ te su na koncu prestali graditi grad.+  Zato je dobio ime Babel,*+ jer je ondje Jehova pomiješao jezik sve zemlje* i Jehova ih je raspršio+ odande po svoj zemlji. 10  Ovo su događaji iz života* Šemova:+ Kad je Šemu bilo sto godina, rodio mu se Arpakšad,+ dvije godine poslije potopa. 11  Nakon Arpakšadova rođenja Šem je živio pet stotina godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri.+ 12  A kad je Arpakšadu* bilo trideset i pet godina, rodio mu se Šelah.+ 13  Nakon Šelahova rođenja Arpakšad je živio četiri stotine i tri godine. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 14  A kad je Šelahu bilo trideset godina, rodio mu se Eber.+ 15  Nakon Eberova rođenja Šelah je živio četiri stotine i tri godine. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 16  A kad su Eberu bile trideset i četiri godine, rodio mu se Peleg.+ 17  Nakon Pelegova rođenja Eber je živio četiri stotine i trideset godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 18  A kad je Pelegu bilo trideset godina, rodio mu se Reu.+ 19  Nakon Reuova rođenja Peleg je živio dvije stotine i devet godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 20  A kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodio mu se Serug.+ 21  Nakon Serugova rođenja Reu je živio dvije stotine i sedam godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 22  A kad je Serugu bilo trideset godina, rodio mu se Nahor.+ 23  Nakon Nahorova rođenja Serug je živio dvije stotine godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 24  A kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodio mu se Terah.+ 25  Nakon Terahova rođenja Nahor je živio sto i devetnaest godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 26  A kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rodili su mu se Abram,+ Nahor+ i Haran. 27  A ovo su događaji iz života* Terahova: Terahu su se rodili Abram, Nahor i Haran, a Haranu se rodio Lot.+ 28  Potom je Haran umro dok je bio s ocem svojim Terahom* u zemlji gdje se rodio, u Uru+ Kaldejskom.+ 29  A Abram i Nahor uzeli su sebi žene. Ženi Abramovoj bilo je ime Saraja,+ dok je ženi Nahorovoj ime bilo Milka.+ Ova je bila kći Harana, oca Milke i Jiske. 30  A Saraja je bila nerotkinja,+ nije imala djece. 31  Poslije toga Terah je uzeo sina svojega Abrama, unuka svojega Lota, sina Haranova,+ i snahu svoju Saraju,+ ženu sina svojega Abrama, i oni su s njim pošli iz Ura Kaldejskoga i krenuli u zemlju Kanaan.+ Nakon nekog vremena stigli su u Haran+ i ondje se nastanili. 32  I Terah je doživio dvije stotine i pet godina. Potom je Terah umro u Haranu.

Bilješke

Ili: “bitumen”.
“Babel” dolazi od glagola balal (“pomiješati; pobrkati”) i znači “zbrka”.
Ili: “cijelog čovječanstva”.
Ili: “Ovo je povijest”.
Septuaginta ovdje dodatno spominje i Kenana, kao Arpakšadovog sina, a Šelahovog oca. Usporedi Lk 3:36.
Ili: “Ovo je povijest”.
Ili: “za života Teraha, oca svojega”. Doslovno: “pred licem Teraha”.