1. Mojsijeva 10:1-32

10  Ovo su događaji iz života* sinova Noinih,+ Šema, Hama i Jafeta. Njima su se poslije potopa počeli rađati sinovi.+  Jafetovi su sinovi Gomer,+ Magog,+ Madaj,+ Javan,+ Tubal,+ Mešek+ i Tiras.+  Gomerovi su sinovi Aškenaz,+ Rifat+ i Togarma.+  Javanovi su sinovi Eliša,+ Taršiš,+ Kitim+ i Dodanim.+  Od njih potječu otočni* narodi, koji su se raširili u zemljama svojim, svatko prema jeziku svojemu, prema porodici svojoj, prema narodu svojemu.  Hamovi su sinovi Kuš,+ Misrajim,+ Put+ i Kanaan.+  Kuševi su sinovi Seba,+ Havila, Sabta, Raama+ i Sabteka. Raamini su sinovi Šeba i Dedan.+  A Kušu se rodio i Nimrod.+ On je postao prvi silnik na zemlji.  Bio je silan lovac koji prkosi Jehovi. Zato se kaže: “Kao Nimrod, silan lovac koji prkosi Jehovi.”+ 10  Početak kraljevstva njegova bili su Babel,+ Erek,+ Akad i Kalne, u zemlji Šinaru.+ 11  Iz te zemlje došao je u Asiriju+ i stao zidati Ninivu,+ Rehobot-Ir, Kalah 12  i Resen između Ninive i Kalaha: oni zajedno čine velik grad.* 13  Od Misrajima+ su potekli Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,*+ 14  Patrusim,+ Kasluhim+ (od kojega su potekli Filistejci)+ i Kaftorim.*+ 15  Od Kanaana je potekao Sidon,+ prvenac njegov, i Het,+ 16  zatim Jebusejci,+ Amorejci,+ Girgašani, 17  Hivijci,+ Arkijci, Sinijci, 18  Arvadijci,+ Semarijci i Hamaćani.+ Poslije su se plemena kanaanska raspršila. 19  Tako se granica Kanaanaca protezala od Sidona do Gerara,+ blizu Gaze,+ pa sve do Sodome, Gomore,+ Adme+ i Sebojima,+ blizu Laše. 20  To su sinovi Hamovi prema porodicama svojim, prema jezicima svojim, u zemljama svojim i po narodima svojim. 21  A i Šemu, praocu svih sinova Eberovih,+ bratu Jafeta, najstarijega, rodilo se potomstvo. 22  Šemovi su sinovi Elam,+ Ašur,+ Arpakšad,+ Lud i Aram. 23  Aramovi su sinovi Us, Hul, Geter i Maš.+ 24  Arpakšadu se rodio Šelah,+ a Šelahu se rodio Eber. 25  Eberu su se rodila dva sina. Jednome je ime bilo Peleg,*+ jer se u njegovo vrijeme zemlja* razdijelila.+ Bratu je njegovu ime bilo Joktan.+ 26  Joktanu su se rodili Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,+ 27  Hadoram, Uzal, Dikla,+ 28  Obal, Abimael, Šeba,+ 29  Ofir,+ Havila+ i Jobab.+ Sve su to sinovi Joktanovi. 30  Područje na kojem su živjeli protezalo se od Meše pa sve do Sefara, planinskog područja na Istoku. 31  To su sinovi Šemovi prema porodicama svojim, prema jezicima svojim, u zemljama svojim i prema narodima svojim.+ 32  To su porodice sinova Noinih prema rodovima svojim, po narodima svojim, i od njih su se raširili narodi po zemlji poslije potopa.+

Bilješke

Ili: “Ovo je povijest”.
Ili: “primorski”.
Doslovno: “to je velik grad”. Izraz “velik grad” vjerojatno je zajednički naziv za Ninivu i tri druga grada.
Ili: “Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci”.
Ili: “Patrušani, Kasluhijci (...) i Kaftorci”.
“Peleg” znači “podjela; struja”.
Ili: “čovječanstvo”.