1. Mojsijeva 1:1-31

1  U početku*+ stvorio+ je Bog*+ nebo i zemlju.+  A zemlja je bila prazna i pusta, i tama se prostirala nad površinom bezdana vodenog,+ a Božji duh* djelovao+ je nad površinom voda.+  I Bog je rekao:*+ “Neka bude svjetlost!” I nastala je svjetlost.+  I vidio je Bog da je svjetlost dobra, i razdvojio je Bog svjetlost od tame.+  Svjetlost je Bog nazvao dan,+ a tamu je nazvao noć.+ Tako je došla večer, pa jutro — dan prvi.  Bog je zatim rekao: “Neka bude svod+ između voda, i neka se razdijele vode od voda!”+  Tada je Bog načinio svod i razdijelio vode, da jedne vode budu pod svodom, a druge vode nad svodom.+ I bilo je tako.  Svod je Bog nazvao nebo.+ Tako je došla večer, pa jutro — dan drugi.  Tada je Bog rekao: “Neka se vode pod nebom skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!”+ I bilo je tako. 10  Kopno je Bog nazvao zemlja,+ a skupljene vode nazvao je mora.+ I vidio je Bog da je to dobro.+ 11  Tada je Bog rekao: “Neka iz zemlje iznikne trava, bilje koje nosi sjeme,+ drveće plodonosno koje po vrstama+ svojim na zemlji rađa plod u kojem je sjeme+ njegovo!” I bilo je tako. 12  I zemlja je pustila iz sebe travu, bilje koje nosi sjeme po vrstama+ svojim i drveće koje rađa plod u kojem je sjeme po vrstama+ njegovim. I vidio je Bog da je to dobro. 13  Tako je došla večer, pa jutro — dan treći. 14  Tada je Bog rekao: “Neka budu izvori svjetlosti na svodu nebeskom da dijele dan od noći+ i da služe kao znakovi za doba, dane i godine!+ 15  I neka svijetle na svodu nebeskom i osvjetljavaju zemlju!”+ I bilo je tako. 16  Tada je Bog načinio* dva velika izvora svjetlosti, veći da upravlja danom i manji da upravlja noću, a uz to i zvijezde.+ 17  Njih je Bog postavio na svod nebeski da osvjetljavaju zemlju+ 18  i da upravljaju danom i noću te da dijele svjetlost od tame.+ I vidio je Bog da je to dobro.+ 19  Tako je došla večer, pa jutro — dan četvrti. 20  Tada je Bog rekao: “Neka vodama provrvi mnoštvo živih duša+ i neka leteća stvorenja lete nad zemljom, svodom nebeskim!”+ 21  Bog je tada stvorio* velike životinje morske+ i sve žive duše što se miču,+ koje su provrvjele vodama po vrstama svojim, i sva krilata stvorenja po vrstama+ njihovim. I vidio je Bog da je to dobro. 22  Tada ih je Bog blagoslovio riječima: “Plodite se i množite i napunite vode u morima,+ i neka se leteća stvorenja namnože na zemlji!” 23  Tako je došla večer, pa jutro — dan peti. 24  Tada je Bog rekao: “Neka zemlja+ pusti iz sebe žive duše po vrstama njihovim, stoku,+ druge životinje što se miču*+ i divlje životinje+ zemaljske po vrstama njihovim!” I bilo je tako. 25  Bog je tada načinio divlje životinje zemaljske po vrstama njihovim i stoku po vrstama njezinim i sve druge životinje što se miču na zemlji po vrstama+ njihovim. I vidio je Bog da je to dobro. 26  Tada je Bog rekao: “Načinimo+ čovjeka na sliku+ svoju, nama sličnog,+ i neka vlada nad ribama morskim, nad letećim stvorenjima nebeskim, nad stokom — nad svom zemljom — i nad svim drugim životinjama što se miču po zemlji!”+ 27  Bog je tada stvorio čovjeka na sliku svoju, na Božju ga je sliku stvorio+ — stvorio ih je muško i žensko.+ 28  Bog ih je zatim blagoslovio+ i rekao im: “Rađajte+ se i množite, napunite zemlju i sebi je podložite,+ i vladajte+ nad ribama morskim i letećim stvorenjima nebeskim i nad svim stvorenjima što se miču po zemlji!” 29  Bog je zatim rekao: “Evo, dajem vam sve bilje koje nosi sjeme, po svoj zemlji, i sve drveće s plodovima u kojima je sjeme.+ Neka vam bude za hranu.+ 30  I svim divljim životinjama zemaljskim i svim letećim stvorenjima nebeskim i svakoj živoj duši što se miče po zemlji dajem za hranu sve bilje zeleno.”+ I bilo je tako. 31  Bog je zatim pogledao sve što je načinio, i gle, bilo je vrlo dobro.+ Tako je došla večer, pa jutro — dan šesti.

Bilješke

“U početku” — hebrejski: Berešit. Prva knjiga Biblije na hebrejskom se naziva po svojoj prvoj riječi. Ime “Postanak” potječe iz Septuaginte i Vulgate.
Doslovno: “Bogovi”. Titula elohim u hebrejskom je tekstu ovdje u množini radi naglašavanja veličanstva i moći, a ne kao naznaka da se radi o više osoba ili bogova. Usporedi bilješku za Su 16:23.
Ili: “sila kojom se Bog služi”.
Ili: “stao govoriti”. Prvo među više od 40 mjesta gdje je u hebrejskom tekstu 1. poglavlja 1. Mojsijeve postupno odvijanje radnje opisane glagolom izraženo nesvršenim glagolskim vidom.
Ili: “stao činiti (oblikovati)”. Vidi bilješku za 1Mo 1:3.
Ili: “stao stvarati”. Vidi bilješku za 1Mo 1:3.
Hebrejska riječ prevedena izrazom “druge životinje što se miču” po svemu sudeći označava razne sitne životinje koje žive pri tlu, kao što su glodavci, gmazovi i kukci.