1. Ljetopisa 27:1-34

27  Ovo je popis sinova Izraelovih, poglavara rodova,+ tisućnika,+ stotnika+ i drugih zapovjednika njihovih koji su služili kralju+ upravljajući svim poslovima oko vojske koja je po skupinama dolazila i odlazila od mjeseca do mjeseca, svakoga mjeseca u godini. Svaka je skupina imala dvadeset i četiri tisuće ljudi.  Nad prvom skupinom, prvoga mjeseca, bio je Jašobam,+ sin Zabdielov. U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi.  Neki od sinova Peresovih+ — među kojima je bio poglavar zapovjednika svih skupina — služili su prvoga mjeseca.  Nad skupinom koja je služila drugoga mjeseca bio je Dodaj+ Ahošanin,+ a Miklot je bio vođa u njegovoj skupini. U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi.  Zapovjednik treće skupine, trećega mjeseca, bio je Benaja,+ sin Jojade,+ glavara svećeničkoga. U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi.  Taj je Benaja+ bio junak među tridesetoricom+ i bio je nad tridesetoricom. Nad njegovom je skupinom bio njegov sin Amizabad.  Četvrti, četvrtoga mjeseca, bio je Asahel,+ brat Joabov,+ a poslije njega Zebadija, sin njegov. U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi.  Peti zapovjednik, petoga mjeseca, bio je Šamhut+ Izrahovac. U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi.  Šesti, šestoga mjeseca, bio je Ira,+ sin Ikeša+ Tekoanca.+ U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi. 10  Sedmi, sedmoga mjeseca, bio je Heles+ Pelonjanin,+ od sinova Efrajimovih. U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi. 11  Osmi, osmoga mjeseca, bio je Sibekaj+ Hušanin, Zerahovac.+ U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi. 12  Deveti, devetoga mjeseca, bio je Abi-Ezer+ Anatoćanin,+ Benjaminovac. U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi. 13  Deseti, desetoga mjeseca, bio je Mahraj+ Netofljanin, Zerahovac.+ U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi. 14  Jedanaesti, jedanaestoga mjeseca, bio je Benaja+ Piratonjanin, od sinova Efrajimovih.+ U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi. 15  Dvanaesti, dvanaestoga mjeseca, bio je Heldaj+ Netofljanin, Otnielovac. U njegovoj je skupini bilo dvadeset i četiri tisuće ljudi. 16  Nad plemenima Izraelovim+ bili su: nad Rubenovcima bio je Eliezer, sin Zikrijev, nad Šimunovcima Šefatija, sin Maakin, 17  nad Levijem Hašabija, sin Kemuelov, nad Aronom Sadok,+ 18  nad Judom Elihu,+ jedan od braće Davidove,+ nad Isakarom Omri, sin Mihaelov, 19  nad Zebulunom Išmaja, sin Obadijin, nad Naftalijem Jerimot, sin Azrielov, 20  nad sinovima Efrajimovim Hošea, sin Azazijin, nad polovinom plemena Manašeova Joel, sin Pedajin, 21  nad drugom polovinom plemena Manašeova u Gileadu Ido, sin Zaharijin, nad Benjaminom Jaasiel, sin Abnerov,+ 22  nad Danom Azarel, sin Jerohamov. To su bili knezovi+ plemena Izraelovih. 23  A David nije prebrojao one koji su imali dvadeset godina i manje, jer je Jehova obećao da će umnožiti Izraela da ga bude kao zvijezda na nebu.+ 24  Joab,+ sin Serujin, počeo je prebrojavati narod, ali nije završio,+ jer se podigao gnjev+ na Izraela. Zato broj nije zabilježen u ljetopisima kralja Davida. 25  Nad riznicama kraljevim+ bio je Azmavet, sin Adielov. Nad spremištima u polju,+ u gradovima,+ selima i kulama bio je Jonatan, sin Uzijin. 26  Nad ratarima+ koji su obrađivali zemlju bio je Ezri, sin Kelubov. 27  Nad vinogradima+ je bio Šimi iz Rame. Nad zalihama vina u vinogradima bio je Zabdi Šifmejac. 28  Nad maslinicima i smokvama+ u Šefeli*+ bio je Baal-Hanan Gederac, a nad zalihama ulja+ Joaš. 29  Nad govedima što su pasla u Šaronu+ bio je Šitraj Šaronac, a nad govedima u dolinama bio je Šafat, sin Adlajev. 30  Nad devama+ je bio Obil Jišmaelac,+ a nad magarcima Jehdeja Meronoćanin. 31  Nad sitnom stokom bio je Jaziz Hagrijac. Svi su oni nadzirali imetak kralja Davida. 32  Jonatan,+ Davidov nećak, razuman čovjek,+ bio je savjetnik i pisar. Jehiel, sin Hakmonijev,+ bio je s kraljevim sinovima.+ 33  Ahitofel+ je bio kraljev savjetnik,+ a Hušaj+ Arkijac+ bio je kraljev prijatelj.+ 34  Poslije Ahitofela savjetnici su bili Jojada,* sin Benajin,+ i Ebjatar,+ a Joab+ je bio zapovjednik kraljeve vojske.

Bilješke

Ili: “nizini”.
Ili: “Jehojada”.