1. Ljetopisa 25:1-31

25  David je zatim s poglavarima+ skupina+ odvojio za službu neke sinove Asafa, Hemana+ i Jedutuna,+ koji su proricali uz harfe,+ psaltire+ i činele.+ Ovo su oni kojima je bila povjerena služba:  od Asafovih sinova Zakur, Josip,+ Netanija i Asarela,+ sinovi Asafovi pod vodstvom Asafa,+ koji je proricao po kraljevoj uredbi.  Od Jedutuna:+ Jedutunovi sinovi Gedalija,+ Seri,+ Ješaja,+ Šimi, Hašabija i Matitija,+ njih šestorica pod vodstvom svojega oca Jedutuna, koji je proricao uz harfu zahvaljujući Jehovi i hvaleći ga.+  Od Hemana:+ Hemanovi sinovi Bukija,+ Matanija,+ Uziel,+ Šebuel,* Jerimot, Hananija,+ Hanani, Elijata,+ Gidalti,+ Romamti-Ezer,+ Jošbekaša,+ Maloti,+ Hotir+ i Mahaziot.  Svi su oni bili sinovi Hemana, vidioca+ kraljeva koji je javljao riječi pravoga Boga i podizao rog svoj da slavi Boga. I pravi je Bog dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.+  Svi su oni pod vodstvom oca svojega pjevali u domu Jehovinu uz činele,+ psaltire+ i harfe,+ služeći u domu pravoga Boga. Asaf, Jedutun i Heman+ dobivali su naredbe od kralja.  Bilo ih je, zajedno s braćom njihovom, dvije stotine osamdeset i osam i svi su bili uvježbani i vješti+ u pjevanju pjesama u čast Jehovi.+  I bacali su ždrijeb+ da odrede dužnosti svoje, najmanji kao i najveći,+ učitelj kao i učenik.  Prvi je ždrijeb pao na Asafova sina Josipa,+ drugi na Gedaliju,+ na braću njegovu i sinove njegove, njih dvanaest, 10  treći na Zakura,+ sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 11  četvrti na Isrija,+ sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 12  peti na Netaniju,+ sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 13  šesti na Bukiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 14  sedmi na Jesarelu,+ sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 15  osmi na Ješaju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 16  deveti na Mataniju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 17  deseti na Šimija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 18  jedanaesti na Azarela,+ sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 19  dvanaesti na Hašabiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 20  trinaesti na Šubaela,+ sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 21  četrnaesti na Matitiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 22  petnaesti na Jeremota, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 23  šesnaesti na Hananiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 24  sedamnaesti na Jošbekašu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 25  osamnaesti na Hananija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 26  devetnaesti na Malotija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 27  dvadeseti na Elijatu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 28  dvadeset i prvi na Hotira, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 29  dvadeset i drugi na Gidaltija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 30  dvadeset i treći na Mahaziota,+ sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest, 31  dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera,+ sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest.

Bilješke

U 1Lje 24:20 i 25:20 “Šubael”.