1. Ljetopisa 23:1-32

23  Kad je David ostario+ i naužio se života, postavio je sina svojega Salamuna+ za kralja nad Izraelom.  I skupio je sve knezove+ izraelske, svećenike+ i levite.+  Bili su izbrojeni leviti od trideset godina naviše,+ svaki muškarac pojedinačno, i bilo ih je trideset i osam tisuća.  Između njih bilo je dvadeset i četiri tisuće onih koji su trebali nadgledavati posao u domu Jehovinu, zatim šest tisuća upravitelja+ i sudaca,+  četiri tisuće vratara+ i četiri tisuće onih koji su trebali hvaliti+ Jehovu uz glazbala+ za koja je David rekao da ih je načinio za davanje hvale.  I David ih je razdijelio u skupine+ prema sinovima Levijevim:+ Geršonu, Kehatu i Merariju.  Od Geršonovaca bili su Ladan i Šimi.  Sinovi Ladanovi bili su poglavar Jehiel,+ zatim Zetam i Joel,+ njih trojica.  Sinovi Šimijevi bili su Šelomot, Haziel i Haran, njih trojica. To su bili poglavari rodova Ladanovih. 10  Sinovi Šimijevi bili su Jahat, Zina,* Jeuš i Berija. Njih četvorica bili su sinovi Šimijevi. 11  Jahat je bio poglavar, a Ziza drugi. Jeuš i Berija nisu imali mnogo sinova i zato su se brojili u jedan rod+ s istim zaduženjima. 12  Sinovi Kehatovi+ bili su Amram, Ishar,+ Hebron+ i Uziel,+ njih četvorica. 13  Sinovi Amramovi bili su Aron+ i Mojsije.+ Aron je bio odvojen+ da posvećuje Svetinju nad svetinjama,+ on i sinovi njegovi dovijeka, da spaljuju prinose+ pred Jehovom, da mu služe+ i da u ime njegovo blagoslivlju+ dovijeka. 14  I sinovi Mojsija, čovjeka Božjeg,+ ubrajali su se u pleme Levijevo.+ 15  Sinovi Mojsijevi bili su Geršom+ i Eliezer.+ 16  Sin Geršomov bio je poglavar Šebuel.*+ 17  Sin Eliezerov bio je poglavar Rehabija.+ Eliezer nije imao drugih sinova, ali su se sinovi Rehabijini vrlo namnožili. 18  Sin Isharov+ bio je poglavar Šelomit.+ 19  Sinovi Hebronovi bili su poglavar Jerija, drugi Amarija, treći Jahaziel i četvrti Jekamam.+ 20  Sinovi Uzielovi+ bili su poglavar Mika i drugi Išija. 21  Sinovi Merarijevi+ bili su Mahli i Muši.+ Sinovi Mahlijevi bili su Eleazar+ i Kiš. 22  Ali Eleazar je umro, a nije imao sinova, nego samo kćeri. Zato su ih sinovi Kiševi, braća njihova, uzeli za žene.+ 23  Sinovi Mušijevi bili su Mahli, Eder i Jeremot,+ njih trojica. 24  To su bili sinovi Levijevi po rodovima svojim,+ poglavari rodova kojima su bile povjerene razne odgovornosti, popisani svaki poimence, koji su trebali obavljati službu+ u domu Jehovinu, od dvadeset godina naviše.+ 25  David je naime rekao: “Jehova, Bog Izraelov, dao je mir narodu svojemu+ i prebivat će u Jeruzalemu dovijeka.+ 26  Zato leviti neće više trebati nositi sveti šator niti ikakav pribor za službu u njemu.”+ 27  Jer prema posljednjim Davidovim zapovijedima+ bili su izbrojeni sinovi Levijevi od dvadeset godina naviše. 28  Njihov je zadatak bio da pomažu sinovima Aronovim+ u službi u domu Jehovinu, da se brinu za dvorišta+ i za blagovaonice,+ da čiste sve svete stvari,+ da izvršavaju službu u domu pravoga Boga, 29  da se brinu za naslagane kruhove,+ fino brašno+ za žitnu žrtvu, beskvasne lepinje,+ ono što se peče na tavi,+ umiješeno tijesto+ i za sve mjere za količinu i dužinu.+ 30  Trebali su svako jutro+ biti u službi+ kako bi zahvaljivali+ Jehovi i hvalili+ ga, a jednako tako i uvečer. 31  I kad su se god Jehovi prinosile žrtve paljenice na dane počinka,*+ na mlađake+ i na blagdane,+ trebali su prema svojemu broju stalno služiti pred Jehovom, kako je propisano. 32  Dužnost im je bila da se brinu+ za šator sastanka i čuvaju ga, da čuvaju sveto mjesto+ i sinove Aronove, braću svoju, u službi za dom Jehovin.+

Bilješke

U 11. retku “Ziza”.
U 1Lje 24:20 “Šubael”.
Doslovno: “šabate”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.