1. Ljetopisa 21:1-30

21  A Sotona* je ustao na Izraela i izazvao+ Davida da prebroji Izraelce.  Tako je David rekao Joabu+ i poglavarima naroda: “Idite, prebrojite+ Izraelce od Beer-Šebe+ do Dana,+ pa mi javite da znam koliko ih ima!”+  Ali Joab je rekao: “Neka Jehova doda svojemu narodu još sto puta ovoliko koliko ga je sada!+ Nisu li, gospodaru moj, kralju, svi oni sluge gospodara mojega? Zašto gospodar moj traži takvo što?+ Zašto da navuče krivnju na Izraela?”  Ali kraljeva je riječ+ bila jača od Joabove. Tako je Joab otišao+ i obišao sav Izrael, a potom se vratio u Jeruzalem.+  I Joab je dao Davidu broj popisanog naroda: svih sinova Izraelovih bilo je milijun i stotinu tisuća ljudi naoružanih mačem,+ a sinova Judinih četiri stotine i sedamdeset tisuća ljudi naoružanih mačem.  Ali Levija+ i Benjamina nije popisao s njima,+ jer je kraljeva zapovijed bila mrska Joabu.  Bilo je to zlo i u očima pravoga Boga+ i zato je udario Izraela.  I David je rekao pravome Bogu: “Veoma sam zgriješio+ što sam to učinio! Molim te, oprosti ovaj grijeh sluzi svojemu,+ jer sam veoma ludo postupio!”+  A Jehova je rekao Gadu,+ Davidovu vidiocu:+ 10  “Idi i reci Davidu: ‘Ovako kaže Jehova: “Troje stavljam pred tebe,+ a ti izaberi jedno od toga da ti tako učinim!”’”+ 11  I Gad je došao k Davidu i rekao mu:+ “Ovako kaže Jehova: ‘Biraj, 12  želiš li da tri godine bude glad,+ ili da te tri mjeseca zatiru protivnici tvoji+ i da te stiže mač neprijatelja tvojih, ili da tri dana mač Jehovin+ i pošast+ budu u zemlji i da anđeo Jehovin ubija+ po svim krajevima Izraelovim.’ Sada promisli što ću odgovoriti onome tko me šalje!” 13  A David je rekao Gadu: “Na muci sam velikoj! Neka padnem u ruke Jehovine,+ jer je vrlo veliko milosrđe njegovo,+ a ljudima u ruke da ne padnem!”+ 14  I Jehova je pustio pošast+ na Izraela, tako da je u Izraelu poginulo sedamdeset tisuća ljudi.+ 15  Pravi je Bog poslao anđela i u Jeruzalem da ga opustoši.+ I kad je on stao pustošiti, Jehova je pogledao i sažalio se zbog nevolje,+ pa je rekao anđelu koji je pustošio: “Dosta!+ Povuci sada ruku svoju!” A anđeo Jehovin stajao je kod gumna Ornana*+ Jebusejca.+ 16  Kad je David podigao oči svoje, vidio je anđela Jehovina+ kako stoji između zemlje i neba s isukanim mačem u ruci,+ ispruženim prema Jeruzalemu. Nato su David i starješine pali ničice,+ obučeni u kostrijet.+ 17  I David je rekao pravome Bogu: “Nisam li ja zapovjedio da se prebroji narod? Nisam li ja zgriješio i zlo učinio?+ Što su ove ovce+ učinile? Jehova, Bože moj, neka ruka tvoja dođe na mene i na dom oca mojega, a ne na tvoj narod+ da ga pomori!” 18  I anđeo Jehovin rekao je Gadu+ da kaže Davidu neka ode gore i podigne žrtvenik Jehovi na gumnu Ornana Jebusejca.+ 19  Tako je David otišao po riječi koju mu je Gad javio u ime Jehovino.+ 20  I Ornan+ je, okrenuvši se, ugledao anđela, a njegova četiri sina što su bila s njim odmah su se sakrila. Ornan je upravo vršio pšenicu. 21  I David je došao do Ornana. Kad je Ornan pogledao i vidio Davida,+ odmah je došao s gumna i poklonio se Davidu licem do zemlje. 22  Tada je David rekao Ornanu: “Daj mi to gumno da na njemu sagradim žrtvenik Jehovi! Daj mi ga za punu cijenu,+ kako bi prestala pošast+ među narodom!” 23  Nato je Ornan rekao Davidu: “Uzmi ga!+ Neka gospodar moj, kralj, čini što je dobro u očima njegovim! Evo, dajem ti i goveda+ za žrtve paljenice, spravu za vršidbu+ da ti bude za drva+ i pšenicu za žitnu žrtvu. Sve ti to poklanjam!”+ 24  Ali kralj David rekao je Ornanu: “Ne, nego ću to kupiti od tebe za punu cijenu,+ jer neću donijeti Jehovi ono što je tvoje niti ću mu prinositi žrtve paljenice koje nisam platio.” 25  Tako je David dao Ornanu za ono mjesto šest stotina šekela* zlata.+ 26  Tada je David sagradio ondje žrtvenik+ Jehovi i prinio mu žrtve paljenice i žrtve zajedništva. I prizvao je Jehovu,+ a on mu je odgovorio vatrom+ što se s neba spustila na žrtvenik za žrtve paljenice. 27  I Jehova je zapovjedio anđelu+ da vrati mač u korice. 28  Tada je David vidio da ga je Jehova uslišio na gumnu Ornana Jebusejca te je otada ondje prinosio žrtve.+ 29  Ali šator Jehovin koji je Mojsije načinio u pustinji i žrtvenik za žrtve paljenice u to su se vrijeme nalazili na uzvišici u Gibeonu.+ 30  A David nije mogao ići onamo da traži savjet od Boga, jer ga je spopao strah+ zbog mača anđela Jehovina.

Bilješke

Ili: “protivnik” (hebrejski: satan).
U 2Sa 24:16 “Arauna”.
Vidi dodatak 13.