1. Ljetopisa 13:1-14

13  David je vijećao s tisućnicima, stotnicima i sa svim vođama.+  I rekao je David svoj zajednici* izraelskoj: “Ako je vama po volji i ako je ugodno Jehovi, Bogu našemu, pošaljimo glasnike k braći svojoj koja su ostala po svim krajevima izraelskim,+ a isto tako i k svećenicima+ i levitima+ u njihove gradove+ s pašnjacima, da se skupe k nama,  pa ćemo prenijeti k sebi kovčeg+ Boga našega.” Jer u Šaulovo vrijeme nisu se brinuli za njega.+  I sva je zajednica rekla da se učini tako, jer je to bilo pravo u očima svega naroda.+  Tako je David skupio sav Izrael+ od rijeke Egipta+ pa do ulaza u Hamat,+ da se donese kovčeg+ pravoga Boga iz Kirijat-Jearima.+  David i sav Izrael pošli su u Baalu,+ to jest Kirijat-Jearim, koji je u Judi, da odande donesu kovčeg pravoga Boga, što nosi ime Jehove koji sjedi nad kerubima.*+  Kovčeg pravoga Boga stavili su na nova kola+ da ga odvezu iz kuće Abinadabove, a Uza i Ahjo+ upravljali su kolima.  David i sav Izrael silno su se veselili+ pred pravim Bogom pjevajući+ i svirajući harfe,+ psaltire,+ defove,+ činele i trube.+  Kad su došli do Kidonova gumna,+ Uza je pružio ruku da pridrži kovčeg,+ jer su ga goveda skoro prevrnula. 10  Ali tada se raspalio gnjev Jehovin na Uzu i on ga je udario zato što je pružio ruku i uhvatio kovčeg,+ tako da je umro ondje pred Bogom.+ 11  I David se rasrdio+ što je Jehova u gnjevu svojemu pogubio Uzu. A ono je mjesto dobilo ime Peres-Uza,* koje nosi do današnjeg dana. 12  Toga se dana David uplašio pravoga Boga+ i pomislio je: “Kako ću donijeti k sebi kovčeg pravoga Boga?”+ 13  I David nije preselio kovčeg k sebi u Davidov grad, nego ga je dao skloniti u kuću Obed-Edoma+ iz Gata.+ 14  I ostao je kovčeg pravoga Boga tri mjeseca u domu Obed-Edomovu,+ u kući njegovoj. I Jehova je blagoslivljao+ Obed-Edomov dom i sve što je imao.

Bilješke

Hebrejski: kahal. Vidi bilješku za 2Mo 12:6.
Kerubi su anđeli koji imaju visok položaj.
“Peres-Uza” znači “provala [gnjeva] na Uzu”.