1. Kraljevima 7:1-51

7  A svoj je dvor Salamun gradio trinaest godina,+ dok nije dovršio cijeli dvor svoj.+  Sagradio je i kuću zvanu Libanonska šuma+ dugu stotinu lakata,* široku pedeset lakata i visoku trideset lakata, na četiri reda cedrovih stupova, a na stupovima su bile cedrove grede.+  Gornji dio kuće iznad greda što su ležale na četrdeset i pet stupova, po petnaest u jednom redu, bio je obložen cedrovinom.+  Imao je tri reda uokvirenih prozora, tako da su otvori za svjetlost+ u tri niza stajali jedan nasuprot drugome.  Sva vrata i dovratnici bili su četverokutni,+ kao i prednja strana otvora za svjetlost koji su u tri niza stajali jedan nasuprot drugome.  Načinio je i Trijem od stupova dug pedeset lakata i širok trideset lakata. Sprijeda, ispred stupova njegovih, bio je drugi trijem sa stupovima i nadstrešnicom.  Potom je načinio Prijestolni trijem+ gdje je sudio, trijem sudski,+ koji je od poda do stropnih greda bio obložen cedrovinom.+  A dvor njegov u kojem je trebao živjeti, u drugom dvorištu,+ bio je iza Prijestolnog trijema. Bio je građen na isti način kao i taj trijem. Salamun je sagradio i kuću nalik tom trijemu za kćer faraonovu,+ kojom se bio oženio.  Sve te građevine bile su sagrađene od skupocjenog kamena,+ po mjeri klesanog i rezanog pilom za kamen sa svih strana, od temelja do vijenca na vrhu zida, a i ono što je bilo vani, sve do velikog dvorišta.+ 10  Temelji su im bili od velikih komada skupocjenog kamena, komada od deset lakata i od osam lakata. 11  A odozgo se stavljalo skupocjeni kamen, po mjeri klesan, i cedrovinu. 12  Veliko dvorište bilo je okruženo zidom od tri reda+ klesanog kamena i jednim redom cedrovih greda, a tako i unutarnje+ dvorište doma+ Jehovina i predvorje+ doma. 13  I kralj Salamun poslao je sluge svoje da dovedu Hirama+ iz Tira. 14  On je bio sin jedne udovice iz plemena Naftalijeva, a otac mu je bio iz Tira+ i radio je s bakrom.+ Hiram je bio vrlo mudar i razborit+ i znao je izrađivati svakojake predmete od bakra. Tako je došao kralju Salamunu i napravio mu sav posao. 15  Salio je dva stupa od bakra.+ Svaki je stup bio visok osamnaest lakata, a da bi se svaki od ta dva stupa+ obuhvatilo, trebao je konop od dvanaest lakata. 16  Načinio je i dvije glave* salivene od bakra da se stave na vrh stupova.+ Pet lakata bila je visoka jedna glava i pet lakata bila je visoka druga glava. 17  Potom je za glave na vrhu stupova+ načinio mreže što su tvorile mrežasti oplet s pletenim ukrasima u obliku lančića,+ sedam za glavu jednog stupa i sedam za glavu drugog stupa. 18  Načinio je i dva reda šipaka na svakom opletu unaokolo da prekriju glave na vrhu stupova. Tako je načinio za glave oba stupa.+ 19  Dio glava na vrhu stupova koji su stajali uz predvorje bio je u obliku ljiljana,+ četiri lakta visok. 20  Glave su stajale na oba stupa, iznad zaobljene izbočine oko koje se nalazio mrežasti oplet. Oko svake glave bilo je dvije stotine šipaka+ u redovima. 21  Stupove+ je postavio uz predvorje+ hrama. Jedan je stup postavio s desne strane* i nazvao ga Jakin,* a drugi je stup postavio s lijeve strane* i nazvao ga Boaz.* 22  Vrh stupova bio je ukrašen ljiljanima. Tako je rad na stupovima priveden kraju. 23  Potom je načinio lijevano more,+ koje je od jednog do drugog ruba imalo deset lakata. Bilo je okruglo, visoko pet lakata, a trebalo je uže od trideset lakata da ga se obuhvati.+ 24  Unaokolo ispod ruba imalo je ukrase+ u obliku tikve+ koji su ga okruživali, po deset na lakat okruživalo je more.+ Bila su dva reda ukrasa u obliku tikve, salivenih zajedno s morem. 25  Stajalo je na dvanaest bikova,+ od kojih su tri gledala prema sjeveru, tri prema zapadu, tri prema jugu, a tri prema istoku. More je stajalo odozgo na njima, a svojim su stražnjim dijelom svi bili okrenuti unutra.+ 26  Bilo je dlan* debelo,+ a rub mu je bio izrađen kao rub čaše, nalik ljiljanovu cvijetu.+ Obično je primalo dvije tisuće+ bata.*+ 27  Načinio je i deset kolica+ od bakra. Svaka su kolica bila duga četiri lakta, široka četiri lakta i visoka tri lakta. 28  Ovako je izradio kolica: imala su stranice, a stranice su bile umetnute u okvire. 29  Stranice u okvirima bile su ukrašene lavovima,+ bikovima+ i kerubima,+ a isto tako i okviri. Iznad i ispod lavova i bikova bili su ukrasi u obliku vijenaca.+ 30  Svaka su kolica imala četiri kotača od bakra, s osovinama od bakra, a na svoja četiri ugla imala su nosače za osovine. Ispod spremnika za vodu nosači su bili saliveni zajedno s vijencima što su ih međusobno spajali. 31  Otvor spremnika iznutra, od nosača do vrha, bio je...* lakata. Otvor na kojem je stajao bio je okrugao, izrađen poput postolja od lakta i pol, i ukrašen rezbarijama. Stranice su bile četverokutne, a ne okrugle. 32  Četiri kotača i držači kotača bili su ispod stranica kolica. Svaki je kotač bio visok lakat i pol. 33  Kotači su bili izrađeni poput kotača na običnim kolima.+ Njihovi držači, obruči, žbice i glavčine, sve je bilo saliveno. 34  Na četiri ugla svakih kolica bila su četiri nosača. Nosači i kolica sačinjavali su jednu cjelinu. 35  A na vrhu kolica bilo je postolje visoko pola lakta, posve okruglo. Potpornji i stranice što su se nalazili na vrhu kolica sačinjavali su jednu cjelinu s njima. 36  Na pločicama povrh potpornja i na stranicama izrezbario+ je kerube, lavove i palme, već prema veličini prazne površine, i vijence unaokolo.+ 37  Na taj je način izradio svih deset kolica.+ Sva su bila jednako salivena,+ jednake mjere i jednakog oblika. 38  Načinio je i deset bakrenih spremnika za vodu.+ Svaki je spremnik mogao primiti četrdeset bata* i svaki je imao četiri lakta. Po jedan spremnik stajao je na svakim od deset kolica. 39  Zatim je pet kolica postavio s desne* strane doma, a pet s lijeve* strane doma.+ More je postavio s desne strane doma prema jugoistoku.+ 40  Hiram+ je načinio spremnike za vodu,+ lopate+ i zdjele.+ Naposljetku je Hiram dovršio+ sav posao što ga je obavljao kralju Salamunu za dom Jehovin: 41  dva stupa,+ zdjelaste glave+ što su bile na vrhu dva stupa, dva mrežasta opleta+ što su prekrivala te dvije okrugle glave na vrhu stupova, 42  četiri stotine šipaka+ za dva mrežasta opleta, za svaki oplet po dva reda šipaka da prekriju dvije zdjelaste glave na vrhu dva stupa, 43  deset kolica+ i deset spremnika za vodu+ na kolicima, 44  jedno more+ i dvanaest bikova ispod mora,+ 45  lonce, lopate, zdjele i sav pribor+ koji je Hiram od uglađenog bakra načinio kralju Salamunu za dom Jehovin. 46  Kralj ih je dao saliti u kalupima od gline u Jordanskoj dolini,*+ između Sukota+ i Saretana.+ 47  Salamun nije ni vagao sav taj pribor,+ jer ga je bilo izuzetno mnogo.+ Težina bakra nije bila utvrđena.+ 48  Salamun je načinio i sav drugi pribor za dom Jehovin: zlatni žrtvenik,+ zlatni stol+ na koji se kruh stavljao pred Boga, 49  svijećnjake+ od čistoga zlata,+ pet s desne strane i pet s lijeve strane pred najskrovitijom prostorijom,* zlatne cvjetove,+ svjetiljke,+ kliješta za gašenje stijenja,+ 50  zatim posude, podrezivače stijenja,+ zdjele,+ čaše,+ pepeonike,+ sve od čistoga zlata, i zlatna ležišta za vrata+ unutarnje prostorije, to jest Svetinje nad svetinjama, i za vrata+ hrama* u domu.+ 51  Tako je kralj Salamun dovršio sav posao oko doma Jehovina,+ te je počeo donositi stvari koje je posvetio David, otac njegov+ — srebro, zlato i druge predmete. I stavio ih je u riznice doma Jehovina.+

Bilješke

Lakat je 44,5 centimetara. Vidi dodatak 13.
Ili: “dva kapitela”.
Ili: “na jug”, odnosno zdesna promatraču koji gleda na istok.
“Jakin” znači “on će utemeljiti”.
Ili: “na sjever”, odnosno slijeva promatraču koji gleda na istok.
“Boaz” vjerojatno znači “jakost; u snazi”. Imena oba stupa po svemu sudeći čitala su se u cjelini zdesna nalijevo.
Dlan je 7,4 centimetra. Vidi dodatak 13.
Otprilike 44 000 litara. Usporedi bilješku za “bat” u 2Lje 4:5 i dodatak 13.
U izvornom hebrejskom tekstu nedostaje broj.
Otprilike 880 litara. Vidi dodatak 13.
Ili: “južne”, odnosno zdesna promatraču koji gleda na istok.
Ili: “sjeverne”, odnosno slijeva promatraču koji gleda na istok.
Vidi bilješku za 1Mo 13:10.
Vidi bilješku za 1Kr 6:5.
Vidi bilješku za 1Kr 6:3.