1. Kraljevima 20:1-43

20  Ben-Hadad,+ kralj sirijski, skupio je svu vojsku svoju, a s njim su bila i trideset i dva kralja+ s konjima+ i kolima,+ pa je otišao opsjedati+ Samariju+ i boriti se protiv nje.  Poslao je glasnike+ u grad izraelskom kralju Ahabu i poručio mu: “Ovako kaže Ben-Hadad:  ‘Srebro tvoje i zlato tvoje moje je, a i najljepše žene tvoje i najljepši sinovi tvoji moji su!’”+  A kralj izraelski odgovorio je: “Kao što si rekao, gospodaru moj, kralju, tvoj sam sa svime što mi pripada.”+  No glasnici su ponovno došli i rekli: “Ovako kaže Ben-Hadad: ‘Poslao sam glasnike k tebi i poručio ti: “Srebro svoje, zlato svoje, žene svoje i sinove svoje meni ćeš dati!”  Ali ja ću ipak sutra u ovo doba poslati sluge svoje k tebi da dobro pretraže dvor tvoj i kuće slugu tvojih. I sve što je dragocjeno+ u očima tvojim oni će uzeti i odnijeti.’”  Tada je kralj izraelski sazvao sve starješine u zemlji+ i rekao im: “Pogledajte, molim vas, i vidite kako ovaj traži nevolju,+ jer je poslao k meni po žene moje, sinove moje, srebro moje i zlato moje, i nisam mu to uskratio!”  A sve starješine i sav narod rekli su mu: “Nemoj poslušati i nemoj pristati!”  Stoga je rekao glasnicima Ben-Hadadovim: “Ovako recite gospodaru mojemu, kralju: ‘Sve što si prvi put poručio sluzi svojemu učinit ću, ali ovo ne mogu učiniti.’” I glasnici su otišli i odnijeli mu odgovor. 10  Tada je Ben-Hadad poslao k njemu glasnike i poručio mu: “Neka mi bogovi+ učine tako i neka mi još dodaju+ ako bude praha od Samarije dosta da sav narod što je sa mnom dobije po šaku!”+ 11  A kralj izraelski odgovorio mu je: “Ovako mu recite: ‘Neka se ne hvali onaj koji se još opasuje+ kao onaj koji se već raspasuje!’”+ 12  Kad je on čuo taj odgovor, a upravo je s kraljevima pio+ u šatorima, naredio je slugama svojim: “Zauzmite položaje!” I počeli su zauzimati položaje da napadnu grad. 13  I gle, jedan je prorok pristupio Ahabu, kralju izraelskom,+ i rekao: “Ovako kaže Jehova:+ ‘Jesi li vidio sve ovo silno mnoštvo? Evo, predat ću ga danas tebi u ruke i tada ćeš znati da sam ja Jehova!’”+ 14  Nato je Ahab upitao: “Preko koga?” A ovaj je odgovorio: “Ovako kaže Jehova: ‘Preko mladića što su u službi knezova pokrajinskih.’” Na koncu je još upitao: “Tko će započeti bitku?” A on je odgovorio: “Ti!” 15  Tada je prebrojio mladiće knezova pokrajinskih i bilo ih je dvije stotine trideset i dva.+ Potom je prebrojio sav narod, sve sinove Izraelove, i bilo ih je sedam tisuća. 16  Izašli su u podne dok se Ben-Hadad opijao+ u šatorima s trideset i dva kralja koji su mu došli pomoći. 17  Prvi su izašli mladići+ knezova pokrajinskih. A Ben-Hadad je poslao ljude svoje i oni su mu javili: “Izašli su ljudi iz Samarije.” 18  Nato je rekao: “Ako su izašli radi mira, pohvatajte ih žive, ako li su izašli radi bitke, opet ih pohvatajte žive!”+ 19  A iz grada su izašli mladići knezova pokrajinskih i vojska koja je išla za njima. 20  I svaki je napao protivnika svojega, tako da su Sirijci+ stali bježati,+ a Izrael je krenuo u potjeru za njima. No Ben-Hadad, kralj sirijski, uspio je pobjeći na konju s konjanicima. 21  Tada je izašao i kralj izraelski i udario na konje i kola+ te pobio Sirijce u pokolju velikome. 22  Poslije toga je prorok+ došao kralju izraelskom i rekao mu: “Idi, ojačaj snage svoje,+ promisli pa vidi što ćeš učiniti,+ jer će početkom godine* kralj sirijski doći na tebe!”+ 23  A sluge kralja sirijskog rekli su kralju svojemu: “Njihov Bog je Bog gora.+ Zato su bili jači od nas. Ali budemo li se borili protiv njih u ravnici, vidjet ćeš da ćemo biti jači od njih. 24  Učini dakle ovako: Makni kraljeve+ s mjesta njihovih i postavi upravitelje umjesto njih.+ 25  A ti skupi sebi vojsku jednaku onoj koju si izgubio, uzmi konja za konja i kola za kola. I pobijmo se s njima u ravnici, pa ćeš vidjeti da ćemo biti jači od njih.”+ I on je poslušao glas njihov i učinio tako. 26  I tako je početkom godine Ben-Hadad skupio Sirijce+ i krenuo u Afek+ u bitku protiv Izraela. 27  A i sinovi Izraelovi skupili su se, opskrbili svime što im je bilo potrebno+ i izašli im u susret. Utaborili su se sinovi Izraelovi ispred njih kao dva mala stada koza, a Sirijci su prekrili zemlju.+ 28  Tada je čovjek Božji+ došao kralju izraelskom i rekao mu: “Ovako kaže Jehova: ‘Zato što Sirijci kažu: “Jehova je Bog gora, a ne Bog ravnica”, sve ovo mnoštvo veliko predat ću tebi u ruke,+ i tada ćete znati da sam ja Jehova.’”+ 29  Sedam su dana bili utaboreni, jedni prema drugima.+ A sedmoga dana započela je bitka i sinovi Izraelovi pobili su Sirijce, stotinu tisuća pješaka u jednome danu. 30  Oni koji su preostali pobjegli su u Afek,+ u sam grad, ali srušile su se zidine na dvadeset i sedam tisuća ljudi što su preostali.+ I Ben-Hadad je pobjegao+ u grad i sakrio se u najskrovitiju sobu.+ 31  I njegovi su mu sluge rekli: “Evo, čuli smo da su kraljevi iz doma Izraelova milostivi*+ kraljevi. Zato nam dopusti, molimo te, da stavimo kostrijet+ oko bokova svojih+ i konopce oko glava svojih, pa da izađemo pred kralja izraelskog! Možda će sačuvati na životu dušu tvoju.”+ 32  I tako su opasali kostrijeću bokove svoje i vezali konopce oko glava svojih, pa su došli pred kralja izraelskog i rekli: “Sluga tvoj Ben-Hadad rekao je: ‘Molim te, ostavi na životu dušu moju!’” Nato je on upitao: “Je li još živ? On mi je brat.” 33  A oni+ su to shvatili kao dobar znak i da doista tako misli, pa su rekli: “Ben-Hadad ti je brat.” A on je rekao: “Idite i dovedite ga!” Tada je Ben-Hadad došao k njemu i on ga je uzeo na kola.+ 34  A Ben-Hadad mu je rekao: “Vratit ću gradove+ koje je otac moj uzeo ocu tvojemu, a ti izaberi sebi ulice u Damasku kao što je otac moj sebi izabrao u Samariji!” Nato je Ahab odvratio: “Sklopimo savez+ pod tim uvjetima i pustit ću te da ideš!” Tako je sklopio savez s njim i pustio ga da ide. 35  A jedan od sinova proročkih*+ rekao je drugu svojemu po riječi+ Jehovinoj: “Molim te, udari me!” Ali ovaj ga nije htio udariti. 36  A on mu je rekao: “Budući da nisi poslušao glas Jehovin, evo, kad odeš od mene, lav će te ubiti.” I kad je ovaj otišao od njega, napao ga je lav+ i ubio ga.+ 37  Potom je našao drugog čovjeka i rekao mu: “Molim te, udari me!” I ovaj ga je izudarao i izranjavao. 38  Tada je prorok otišao i stao kraj puta da dočeka kralja, a preko očiju je stavio povez da ga se ne prepozna.+ 39  I kad je kralj prolazio onuda, on je povikao kralju:+ “Sluga je tvoj izišao u najžešću bitku, i gle, jedan je čovjek istupio iz bojnih redova i doveo mi nekog čovjeka, govoreći: ‘Čuvaj ovog čovjeka! Ako nestane, tvoja će duša+ biti umjesto njegove duše+ ili ćeš izvagati talenat* srebra.’+ 40  I dok je sluga tvoj bio zaposlen ovdje i ondje, ovaj je nestao.” Nato mu je kralj izraelski rekao: “To ti je presuda. Sam si je donio!”+ 41  Tada je ovaj brže skinuo povez s očiju i kralj je izraelski prepoznao da je on jedan od proroka.+ 42  I rekao je kralju: “Ovako kaže Jehova: ‘Budući da si pustio iz ruke svoje čovjeka kojega sam odredio da se pogubi,*+ tvoja će duša biti umjesto njegove duše+ i tvoj narod umjesto njegova naroda!’”+ 43  Tako se kralj izraelski uputio kući svojoj oneraspoložen i potišten,+ i došao je u Samariju.+

Bilješke

Odnosno sljedećeg proljeća. Vidi 2Lje 36:10.
Ili: “puni vjerne ljubavi”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Izraz “sinovi proročki” vjerojatno se odnosi na zajednicu u kojoj su se proroci školovali za svoju službu ili na skupinu proroka koji su međusobno surađivali.
Vidi dodatak 13.
Ili: “da bude herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.