1. Kraljevima 16:1-34

16  Tada je Jehuu,+ sinu Hananijevu,+ došla riječ Jehovina protiv Baše:  “Budući da sam te podigao iz prašine+ da te postavim za vođu naroda svojega Izraela,+ a ti si pošao putem Jeroboamovim+ i naveo narod moj, Izraela, da griješi vrijeđajući me grijesima svojim,+  ja ću, evo, pomesti Bašu i dom njegov i učinit ću s domom njegovim kao s domom Jeroboama, sina Nebatova.+  Tko iz doma Bašina umre u gradu, pojest će ga psi, a tko iz doma njegova umre u polju, pojest će ga ptice nebeske.”+  Ostala povijest Bašina, sva djela i pothvati njegovi, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva izraelskih?  Naposljetku je Baša počinuo s praocima svojim i bio je pokopan u Tirsi,+ a Ela, sin njegov, počeo je vladati umjesto njega.  A riječ Jehovina došla je preko proroka Jehua, sina Hananijeva, protiv Baše i doma njegova+ zbog svega zla koje je počinio pred Jehovom, vrijeđajući ga+ djelima ruku svojih,+ postavši tako kao dom Jeroboamov, a i zbog toga što je ubio Nadaba.+  Dvadeset i šeste godine Asina kraljevanja nad Judom postao je Ela, sin Bašin, kralj nad Izraelom u Tirsi i vladao je dvije godine.  A Zimri,+ sluga njegov, koji je zapovijedao polovinom bojnih kola, urotio se protiv njega. Dok je Ela bio u Tirsi, opijajući se+ u kući Arse, upravitelja dvora+ njegova u Tirsi, 10  došao je Zimri, napao ga i ubio+ dvadeset i sedme godine Asina kraljevanja nad Judom, te je počeo vladati umjesto njega. 11  Čim je počeo vladati i čim je sjeo na prijestolje, pobio je sav dom Bašin. Nije mu ostavio nijedno muško,*+ ni krvnoga osvetnika njegova+ ni prijatelja njegova. 12  Tako je Zimri istrijebio sav dom Bašin,+ po riječi Jehovinoj+ koju je rekao protiv Baše preko proroka Jehua,+ 13  zbog svih grijeha Baše i grijeha Ele,+ sina njegova, koje su počinili i kojima su Izraela naveli na grijeh, vrijeđajući Jehovu, Boga Izraelova, ništavnim idolima svojim.+ 14  Ostala povijest Elina i sve što je činio, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva izraelskih? 15  Dvadeset i sedme godine Asina kraljevanja nad Judom Zimri je postao kralj i vladao je sedam dana+ u Tirsi, a narod je u to vrijeme opsjedao Gibeton,+ koji je pripadao Filistejcima. 16  Kad je narod u taboru čuo vijest da je Zimri skovao urotu i ubio kralja, sav je Izrael istoga dana u taboru postavio Omrija,+ zapovjednika vojske, za kralja nad Izraelom. 17  Tada su Omri i sav Izrael s njim otišli od Gibetona i stali opsjedati+ Tirsu. 18  Kad je Zimri vidio da je grad osvojen, otišao je u utvrdu dvora kraljevskoga i zapalio nad sobom dvor kraljevski. Tako je poginuo+ 19  zbog grijeha svojih koje je počinio, radeći što je zlo u očima Jehovinim+ i hodeći putem Jeroboamovim i čineći grijehe koje je i on činio i kojima je Izraela navodio na grijeh.+ 20  Ostala povijest Zimrijeva i urota koju je skovao, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva izraelskih? 21  Tada se narod izraelski razdijelio na dvije strane.+ Jedan dio naroda pristao je uz Tibnija, sina Ginatova, da ga postavi za kralja, a drugi je dio pristao uz Omrija. 22  Na koncu je narod što je pristao uz Omrija nadjačao one što su pristali uz Tibnija, sina Ginatova. Tibni je umro, a Omri je počeo vladati. 23  Trideset i prve godine Asina kraljevanja nad Judom postao je Omri kralj nad Izraelom i vladao je dvanaest godina. Šest je godina vladao u Tirsi. 24  Potom je od Šemera kupio goru samarijsku za dva talenta* srebra i počeo je graditi grad na gori te je grad što ga je izgradio nazvao Samarija*+ po imenu Šemera, gospodara te gore. 25  I Omri je činio što je zlo u očima Jehovinim i bio je gori od svih prethodnika svojih.+ 26  U svemu je išao putem Jeroboama, sina Nebatova,+ i činio grijehe njegove kojima je Izraela naveo na grijeh, vrijeđajući Jehovu, Boga Izraelova, ništavnim idolima svojim.+ 27  Ostala povijest Omrijeva, sva djela i pothvati njegovi, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva izraelskih? 28  Naposljetku je Omri počinuo s praocima svojim i bio je pokopan u Samariji, a Ahab,+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega. 29  Ahab, sin Omrijev, postao je kralj nad Izraelom trideset i osme godine Asina kraljevanja nad Judom, i vladao je Ahab, sin Omrijev, dvadeset i dvije godine nad Izraelom u Samariji.+ 30  I Ahab, sin Omrijev, činio je gore zlo u očima Jehovinim nego svi prethodnici njegovi.+ 31  I kao da mu je bilo malo+ što je činio iste grijehe* kao i Jeroboam,+ sin Nebatov, nego je još uzeo za ženu+ Izebelu,+ kćer Etbaala, kralja sidonskog,+ te je počeo služiti Baalu+ i klanjati mu se. 32  Usto je podigao i žrtvenik Baalu u hramu+ Baalovu što ga je sagradio u Samariji. 33  Ahab je načinio i obredno deblo.*+ I vrijeđao je+ Ahab Jehovu, Boga Izraelova, više od svih kraljeva izraelskih što su bili prije njega. 34  Za njegova je vremena Hiel Beteljanin sagradio Jerihon. Abiramom, prvorođencem svojim, platio je što mu je temelj položio, a Segubom, najmlađim sinom svojim, platio je što mu je vrata postavio, po riječi koju je Jehova rekao preko Jošue, sina Nunova.+

Bilješke

Doslovno: “ništa što mokri uza zid”.
Vidi dodatak 13.
“Samarija” znači “posjed Šemerova roda”.
Doslovno: “hodio u istim grijesima”.
Ili: “ašeru”.