1. Kraljevima 12:1-33

12  Roboam+ je otišao u Šekem, jer je u Šekem+ došao sav Izrael da ga postavi za kralja.  To je čuo Jeroboam,+ sin Nebatov, dok je još bio u Egiptu. Jeroboam je naime pobjegao od kralja Salamuna i boravio je u Egiptu.+  Tada su poslali po njega i pozvali ga. Tako su Jeroboam i sva zajednica izraelska došli i rekli Roboamu:+  “Tvoj je otac stavio na nas težak jaram,+ a ti nam sada olakšaj+ tešku službu oca svojega i težak jaram koji je stavio na nas, pa ćemo ti služiti!”+  A on im je odgovorio: “Idite, pa za tri dana opet dođite k meni!”+ I narod je otišao.  A kralj Roboam posavjetovao se sa starijim muževima+ koji su služili ocu njegovu Salamunu dok je bio živ i upitao ih je: “Što savjetujete da odgovorim ovome narodu?”+  A oni su mu ovako odgovorili: “Ako danas pokažeš da si spreman biti sluga ovome narodu i služiti mu,+ ako udovoljiš tim ljudima i obratiš im se lijepim riječima,+ oni će ti zauvijek biti sluge.”+  Ali on je zanemario savjet što su mu ga dali stariji muževi i posavjetovao se s mlađim muževima koji su odrasli s njim+ i koji su bili u njegovoj službi.+  Upitao ih je: “Što savjetujete+ da odgovorimo tome narodu koji mi je rekao: ‘Olakšaj jaram koji je otac tvoj stavio na nas’?”+ 10  A mlađi muževi koji su odrasli s njim odgovorili su mu: “Narodu koji ti je rekao: ‘Tvoj je otac stavio na nas težak jaram, a ti nam ga olakšaj’, kaži ovako:+ ‘Moj je mali prst deblji od bedara oca mojega.+ 11  Evo, otac moj stavio je na vas težak jaram, a ja ću vaš jaram učiniti još težim.+ Otac moj kažnjavao vas je bičevima, a ja ću vas kažnjavati bodljikavim bičevima.’”+ 12  I treći dan došli su Jeroboam i sav narod k Roboamu, jer je kralj rekao: “Dođite opet k meni trećega dana!”+ 13  I kralj je oštro odgovorio narodu,+ zanemarivši savjet što su mu ga dali stariji muževi.+ 14  Odgovorio im je kako su ga savjetovali mlađi muževi:+ “Otac moj stavio je na vas težak jaram, a ja ću vaš jaram učiniti još težim. Otac moj kažnjavao vas je bičevima, a ja ću vas kažnjavati bodljikavim bičevima.”+ 15  Kralj, dakle, nije poslušao narod,+ jer je Jehova tako vodio događaje.+ Jehova je to učinio kako bi ispunio riječ svoju+ koju je preko Ahije+ iz Šila rekao Jeroboamu, sinu Nebatovu. 16  Kad je sav Izrael vidio da ih kralj nije poslušao, narod je odgovorio kralju i rekao: “Što mi imamo s Davidom?+ Nemamo mi nasljedstva sa sinom Jišajevim! Vrati se k bogovima svojim,+ Izraele! A ti se, Davide, brini za svoj dom!”+ I sav je Izrael otišao u šatore svoje. 17  A Roboam je vladao nad sinovima Izraelovim koji su živjeli u gradovima Judinim.+ 18  Potom je kralj Roboam k njima poslao Adorama,+ koji je nadgledavao one koji su bili određeni za rad,+ ali sav ga je Izrael zasuo kamenjem+ te je poginuo. A kralj Roboam uspio je uskočiti u kola i pobjeći u Jeruzalem. 19  I Izraelci su ustrajali u svojoj pobuni+ protiv doma Davidova, i to traje sve do današnjeg dana.+ 20  Kad je sav Izrael čuo da se Jeroboam vratio, poslali su po njega i pozvali ga u zajednicu te su ga postavili za kralja nad svim Izraelom.+ Nitko nije pristao uz dom Davidov, osim samoga plemena Judina.+ 21  Čim je Roboam došao u Jeruzalem,+ okupio je sav dom Judin i pleme Benjaminovo,+ stotinu i osamdeset tisuća izabranih ljudi sposobnih za rat, da se bore protiv doma Izraelova i da vrate kraljevstvo Roboamu, sinu Salamunovu. 22  Tada je Šemaji,+ čovjeku Božjem,+ došla riječ pravoga Boga: 23  “Kaži Roboamu, sinu Salamunovu, kralju Judinu, i svemu domu Judinu i Benjaminovu i ostalom narodu: 24  ‘Ovako kaže Jehova: “Ne idite i ne borite se protiv braće svoje, sinova Izraelovih!+ Vratite se svaki kući svojoj, jer je to od mene došlo!”’”+ I oni su poslušali riječ Jehovinu+ i vratili se kako im je Jehova rekao.+ 25  A Jeroboam je utvrdio Šekem+ u brdima efrajimskim i nastanio se u njemu. Potom je otišao odande i utvrdio Penuel.+ 26  I Jeroboam je rekao u srcu svojemu:+ “Sad će se kraljevstvo vratiti domu Davidovu.+ 27  Bude li ovaj narod nastavio odlaziti u Jeruzalem da prinosi žrtve u domu Jehovinu,+ srce naroda ovoga vratit će se gospodaru njihovu Roboamu, kralju Judinu, pa će me ubiti+ i vratiti se Roboamu, kralju Judinu.” 28  Pošto se kralj posavjetovao,+ načinio je dva zlatna teleta+ i rekao narodu: “Preteško vam je da odlazite u Jeruzalem. Evo, Izraele, Boga tvojega+ koji te izveo iz zemlje egipatske!”+ 29  I jedno je postavio u Betelu,+ a drugo u Danu.+ 30  To je bio povod za grijeh,+ i narod je k jednome odlazio sve do Dana. 31  I načinio je svetište, uzvišicu,+ i postavio za svećenike ljude iz običnog naroda, koji nisu bili od sinova Levijevih.+ 32  Osim toga, Jeroboam je uveo blagdan u osmome mjesecu, petnaestoga dana u mjesecu, kao što je bio blagdan koji se slavio u Judi,+ da prinese žrtve na žrtveniku koji je načinio u Betelu, da prinese žrtve likovima teleta što ih je načinio. I postavio je svećenike u Betelu+ da služe na obrednim uzvišicama koje je načinio. 33  Petnaestoga dana osmoga mjeseca, mjeseca koji je sam odredio,+ prinio je žrtve na žrtveniku koji je načinio u Betelu. I uveo je blagdan za sinove Izraelove i prinosio je na žrtveniku žrtve i spaljivao prinose.+

Bilješke