1. Ivanova 4:1-21

4  Ljubljeni, ne vjerujte svakoj izjavi koju je navodno nadahnuo Bog,+ nego ispitajte potječu li takve izjave od Boga,+ jer su mnogi lažni proroci izašli u svijet!+  Izjavu koju je nadahnuo Bog+ prepoznat ćete po ovome: svaku izjavu koja priznaje da je Isus Krist došao u tijelu nadahnuo je Bog.+  No nijednu izjavu koja ne priznaje Isusa nije nadahnuo Bog.+ Takvu je izjavu nadahnuo antikrist, a čuli ste da ona dolazi,+ i sad je već u svijetu.+  Vi potječete od Boga, dječice, i pobijedili ste te ljude,+ jer onaj koji je uz vas+ veći je+ od onoga koji je uz svijet.+  Oni potječu od svijeta,+ i zato govore ono što dolazi od svijeta i svijet ih sluša.+  Mi potječemo od Boga.+ Tko pozna Boga, sluša nas,+ a tko ne potječe od Boga, ne sluša nas.+ Po tome prepoznajemo je li neka izjava nadahnuta istinom ili zabludom.+  Ljubljeni, ljubimo jedni druge,+ jer je ljubav+ od Boga, i svatko tko ljubi rođen je od Boga+ i pozna Boga!+  Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav.+  U ovom se ljubav Božja očitovala na nama:+ Bog je poslao svog jedinorođenog Sina+ u svijet da bismo preko njega dobili život.+ 10  Ljubav je u ovome: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao je svog Sina kao pomirbenu+ žrtvu+ za naše grijehe.+ 11  Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, onda smo i mi dužni ljubiti jedni druge.+ 12  Boga nikada nitko nije vidio.+ Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama i ljubav je Božja savršena u nama.+ 13  Po ovom znamo da ostajemo u zajedništvu+ s njim i on u zajedništvu s nama:+ dao nam je svoj duh.+ 14  A sami smo vidjeli+ i svjedočimo+ da je Otac poslao svog Sina kao Spasitelja svijeta.+ 15  Tko god priznaje da je Isus Krist Sin Božji,+ Bog ostaje u zajedništvu s njim i on u zajedništvu s Bogom.+ 16  I sami smo upoznali ljubav+ koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav,+ i tko ostaje u ljubavi,+ ostaje u zajedništvu s Bogom i Bog ostaje u zajedništvu+ s njim. 17  Tako se ljubav usavršila kod nas, da bismo imali slobodu govora+ u dan suda,+ jer mi smo u ovome svijetu onakvi kakav je Krist bio.+ 18  U ljubavi nema straha,+ nego savršena ljubav istjeruje strah,+ jer strah djeluje kao zapreka. Doista, tko se boji, nije savršen u ljubavi.+ 19  A mi ljubimo, jer je on prvo ljubio nas.+ 20  Ako tko kaže: “Ljubim Boga”, a mrzi brata svojega, lažljivac je.+ Jer tko ne ljubi brata svojega,+ kojega vidi, ne može ljubiti Boga, kojega ne vidi.+ 21  I ovu zapovijed imamo od njega:+ onaj tko ljubi Boga treba ljubiti i brata svojega.+

Bilješke