1. Korinćanima 15:1-58

15  Podsjećam vas, braćo, na dobru vijest+ koju sam vam objavio,+ koju ste prihvatili i u kojoj stojite.+  I spašavate se+ po toj dobroj vijesti koju ste čuli od mene, ako je se držite. Inače ste uzalud postali vjernici.+  A među najvažnijim poukama koje sam primio+ i vama predao jest ovo: Krist je umro za naše grijehe, kao što piše u Pismima;+  bio je pokopan+ i uskrsnuo+ je treći dan,+ kao što piše u Pismima;+  ukazao se Kefi,+ a zatim dvanaestorici.+  Potom se ukazao braći, kojih je bilo više od pet stotina zajedno. Većina njih još je živa,+ a neki su pomrli.*  Zatim se ukazao Jakovu,+ a onda svim apostolima.+  A posljednjem od svih ukazao se i meni,+ što mi je bilo kao da sam se prije vremena rodio.*  Jer ja sam najmanji+ među apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom, jer sam progonio+ skupštinu Božju. 10  Ali Božjom nezasluženom dobrotom+ jesam to što jesam. I nezaslužena dobrota koju mi je iskazao nije bila uzaludna,+ nego sam se trudio više od svih njih+ — ali za to nisam zaslužan ja, nego Božja nezaslužena dobrota koja je sa mnom.+ 11  Dakle, tako propovijedamo — bio to ja ili oni — i tako ste povjerovali.+ 12  A ako se propovijeda da je Krist uskrsnuo od mrtvih,+ kako to da neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih?+ 13  Jer ako nema uskrsnuća mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo.+ 14  A ako Krist nije uskrsnuo, naše je propovijedanje doista uzaludno i naša je vjera uzaludna.+ 15  A onda smo i lažni svjedoci Božji,+ jer smo svjedočili+ protiv Boga da je uskrsnuo Krista,+ kojeg nije uskrsnuo ako mrtvi doista ne uskrsavaju.+ 16  Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrsnuo. 17  A ako Krist nije uskrsnuo, vaša je vjera uzaludna — još ste u svojim grijesima.+ 18  Onda su propali+ i oni koji su umrli u Kristu.+ 19  Ako se samo u ovom životu uzdamo* u Krista,+ od svih ljudi nas treba najviše žaliti. 20  Ali činjenica je da je Krist uskrsnuo od mrtvih,+ on je prvina+ onih koji su umrli.+ 21  Jer budući da je smrt+ došla po čovjeku, i uskrsnuće+ mrtvih dolazi po čovjeku. 22  Jer kao što u Adamu svi umiru,+ tako će i u Kristu svi oživjeti.+ 23  Ali svaki u svom redu: Krist kao prvina,+ a zatim, za vrijeme njegove prisutnosti,*+ oni koji su Kristovi. 24  Potom će, na kraju, nakon što uništi svaku upravu i svaku vlast i silu,+ predati kraljevstvo svojem Bogu i Ocu. 25  Jer on treba kraljevati sve dok Bog ne položi sve neprijatelje pod noge njegove.+ 26  Kao posljednji neprijatelj bit će uništena smrt.+ 27  Jer Bog je “sve podložio pod noge njegove”.+ A kad kaže da je ‘sve podloženo’,+ jasno je da je podloženo sve osim onoga koji mu je sve podložio.+ 28  A kad mu sve bude podloženo,+ tada će se i sam Sin podložiti onome+ koji mu je sve podložio, da Bog bude sve svima.+ 29  A ako nije tako, čemu se onda mogu nadati oni koji se krštavaju da budu mrtvi?+ Ako mrtvi doista ne uskrsavaju,+ zašto se onda krštavaju+ da budu mrtvi? 30  I zašto se mi svaki čas izlažemo opasnosti?+ 31  Svaki dan suočavam se sa smrću,+ braćo, tako mi radosti+ koju osjećam zbog vas u Kristu Isusu, Gospodinu našemu! 32  Ako sam se borio sa zvijerima u Efezu+ kako to ljudi čine, kakva mi je korist od toga? Ako mrtvi ne uskrsavaju, “jedimo i pijmo, jer sutra ćemo umrijeti”.+ 33  Ne zavaravajte se! Loše društvo kvari dobre navike.+ 34  Otrijeznite se+ čineći što je pravo i ne griješite, jer neki ne poznaju Boga.+ Govorim vam to da biste se posramili.+ 35  Ali netko će upitati: “Kako će mrtvi uskrsnuti? I kakvo će tijelo imati?”+ 36  Bezumniče! Ono što siješ neće oživjeti ako najprije ne umre.+ 37  I kad siješ, ne siješ onakvo tijelo kakvo će se pojaviti, nego golo zrno,+ naprimjer, pšenice ili čega drugoga. 38  A Bog mu daje tijelo+ kakvo hoće,+ i to svakom sjemenu njegovo tijelo. 39  Nije svako tijelo isto tijelo: drugačije je tijelo čovječje, a drugačije tijelo stoke, drugačije pak tijelo ptičje, a drugačije riblje.+ 40  I ima nebeskih+ tijela i zemaljskih tijela,+ ali drugačija je slava+ nebeskih, a drugačija slava zemaljskih. 41  Drugačija je slava sunca,+ drugačija slava mjeseca,+ a drugačija slava zvijezda.+ A i zvijezda se od zvijezde razlikuje po slavi. 42  Tako je i s uskrsnućem mrtvih.+ Sije se u raspadljivosti, a uskrsava u neraspadljivosti.+ 43  Sije se u sramoti,+ a uskrsava u slavi.+ Sije se u slabosti,+ a uskrsava u snazi.+ 44  Sije se tjelesno* tijelo,+ a uskrsava duhovno tijelo.+ Ako postoji tjelesno tijelo, postoji i duhovno. 45  Tako je i napisano: “Prvi čovjek, Adam, postao je živa duša.”+ Posljednji Adam postao je duh+ koji daje život.+ 46  No nije prvo duhovno, nego tjelesno, pa onda duhovno.+ 47  Prvi čovjek potječe sa zemlje i načinjen je od praha zemaljskoga,+ a drugi čovjek potječe s neba.+ 48  Kakav je onaj koji je načinjen od praha,+ takvi su i drugi koji su načinjeni od praha, a kakav je onaj koji je nebeski,+ takvi su i drugi koji su nebeski.+ 49  I kao što nosimo obličje+ onoga koji je načinjen od praha, nosit ćemo i obličje+ onoga koji je nebeski. 50  Ali ovo kažem, braćo: tijelo i krv ne mogu naslijediti kraljevstvo Božje,+ niti raspadljivost nasljeđuje neraspadljivost.+ 51  Evo, govorim vam svetu tajnu: Nećemo svi spavati u smrtnome snu, ali svi ćemo se preobraziti,+ 52  u jednom trenutku, u tren oka, na zvuk posljednje trube. Jer truba+ će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, i mi ćemo se preobraziti. 53  Jer ovo raspadljivo mora se obući u neraspadljivost+ i ovo smrtno+ mora se obući u besmrtnost. 54  A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječi koje su napisane: “Smrt+ je uništena* zauvijek.”+ 55  “Smrti, gdje je pobjeda tvoja? Smrti, gdje je žalac tvoj?”+ 56  Žalac+ što uzrokuje smrt je grijeh, ali snaga grijeha leži u Zakonu.+ 57  Ali hvala Bogu što nam daje pobjedu po našemu Gospodinu Isusu Kristu!+ 58  Zato, braćo moja ljubljena, budite postojani,+ nepokolebljivi, uvijek zaokupljeni djelom Gospodinovim,+ znajući da vaš trud u Gospodinu nije uzaludan.+

Bilješke

Glagoli “pomrijeti” i “umrijeti” u recima 18, 20 i 51 na grčkom doslovno glase: “zaspati”.
Doslovno: “meni, kao nedonoščetu”.
Ili: “polažemo nadu”.
Grčki: parousía (parusija). Vidi dodatak 7.
Ili: “fizičko, materijalno”.
Doslovno: “progutana”.