Pogledajte što neki mladi kažu o tome kako se brinu za svoje zdravlje. Iz njihovih ćeš izjava sigurno nešto naučiti.