Idi na sadržaj

Kakvo značenje imaju brojevi koji se spominju u Bibliji? Je li bavljenje numerologijom u skladu s Biblijom?

Kakvo značenje imaju brojevi koji se spominju u Bibliji? Je li bavljenje numerologijom u skladu s Biblijom?

Što kaže Biblija:

 Brojevi koji se spominju u Bibliji najčešće imaju doslovno značenje, no katkad se koriste i u simboličnom smislu. Kontekst retka u kojem se spominje neki broj obično ukazuje na to je li njegovo značenje doslovno ili simbolično. U nastavku ćemo razmotriti simbolično značenje nekih brojeva koji se spominju u Bibliji.

  •   1 Ovaj broj označava zajedništvo. Naprimjer, Isus se jednom prilikom za svoje sljedbenike molio Bogu: “Molim (...) da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u zajedništvu sa mnom i ja u zajedništvu s tobom” (Ivan 17:20, 21; Matej 19:6).

  •   2 U pravnim pitanjima iskaz dvojice svjedoka smatrao se potvrdom da se nešto uistinu dogodilo (5. Mojsijeva 17:6). Slično tome ponavljanje neke vizije ili izjave značilo je da će se ona sigurno ispuniti odnosno da je istinita. Naprimjer, nakon što je Josip protumačio egipatskom faraonu njegov san, rekao mu je: “To što je faraon dvaput usnio san znači da je pravi Bog to čvrsto odlučio (...) učiniti” (1. Mojsijeva 41:32). U nekim proročanstvima izraz “dva roga” odnosi se na dvojnu vlast. Primjerice, u viziji što ju je prorok Danijel dobio od Boga Medo-Perzijsko Carstvo bilo je predočeno ovnom koji ima dva roga (Danijel 8:20, 21; Otkrivenje 13:11).

  •   3 Izjava trojice svjedoka smatrala se nepobitnim dokazom da je neka tvrdnja istinita. Slično tome, kad se neka izjava ili misao triput izrekla, time se ona potvrdila ili se naglasila njena važnost (Ezekijel 21:27; Djela apostolska 10:9-16; Otkrivenje 4:8; 8:13).

  •   4 Ovaj broj predstavlja sveobuhvatnost, naprimjer u izrazu “četiri ugla zemlje”, a četverokutni oblik predočava sklad (Otkrivenje 7:1; 21:16; Izaija 11:12).

  •   6 Budući da je ovaj broj za jedan manji od broja sedam, koji obično predočava potpunost, on se ponekad odnosi na nešto nepotpuno odnosno nesavršeno ili pak na nešto što je povezano s Božjim neprijateljima (1. Ljetopisa 20:6; Danijel 3:1; Otkrivenje 13:18).

  •   7 Ovaj broj često prenosi misao o potpunosti. Naprimjer, Bog je zapovjedio Izraelcima da sedam dana zaredom obilaze Jerihon te da sedmog dana obiđu grad sedam puta (Jošua 6:15). I na mnogim drugim mjestima u Bibliji broj sedam predstavlja potpunost (3. Mojsijeva 4:6; 25:8; 26:18; Psalam 119:164; Otkrivenje 1:20; 13:1; 17:10). Kad je Petar upitao Isusa koliko puta treba oprostiti svom bližnjem, on mu je odvratio: “Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset i sedam puta.” Isus je brojkom koja se piše s dvije sedmice u nizu poručio Petru da treba opraštati neograničen broj puta (Matej 18:21, 22).

  •   10 Broj deset ponekad predočava cjelokupnost ili potpunost (2. Mojsijeva 34:28; Luka 19:13; Otkrivenje 2:10).

  •   12 Ovaj broj predstavlja nešto cjelovito i potpuno što je uredio Bog. Naprimjer, u viziji neba koju je dobio od Boga apostol Ivan vidio je grad čiji je zid imao “dvanaest kamena temeljaca, a na njima dvanaest imena dvanaest apostola” (Otkrivenje 21:14; 1. Mojsijeva 49:28). Neki višekratnici broja 12 mogu imati slično značenje (Otkrivenje 4:4; 7:4-8).

  •   40 Neka razdoblja koja je Bog odredio kako bi proveo svoju osudu nad zlim ljudima bila su povezana s brojem 40 (1. Mojsijeva 7:4; Ezekijel 29:11, 12).

Numerologija i gematrija

 Simbolično značenje nekih brojeva koji se spominju u Bibliji nema nikakve veze s numerologijom, koja podrazumijeva pridavanje okultnog značenja brojevima te njihovim kombinacijama i zbrojevima. Naprimjer, židovski kabalisti analiziraju hebrejski dio Biblije služeći se gematrijom — vrstom numerologije u kojem se svakom slovu hebrejskog alfabeta pridaje određena brojčana vrijednost te se tako traže skrivene poruke. Numerologija je oblik gatanja, a Bog oštro osuđuje takvo postupanje (5. Mojsijeva 18:10-12).