Što kaže Biblija:

Biblija otvoreno kaže da će “Bog suditi bludnicima” (Hebrejima 13:4). Grčka riječ koja se u Bibliji prevodi izrazom “blud” glasi porneia. Ona se, između ostalog, odnosi na predbračne spolne odnose. Bog smatra neispravnim da muškarac i žena žive u izvanbračnoj vezi, čak i ako njih dvoje ima namjeru kasnije stupiti u brak.

Mijenja li se išta ako muškarac i žena osjećaju snažnu ljubav jedno prema drugome? Ne, Bog od njih traži da budu zakonski vjenčani prije nego što se upuste u spolne odnose. Bog nas je obdario sposobnošću da pokazujemo ljubav. Ljubav je njegova najistaknutija osobina (1. Ivanova 4:8). Stoga možemo biti sigurni da nam Bog želi samo dobro i da s razlogom traži da muškarac i žena budu zakonski vjenčani prije nego što se upuste u spolne odnose.