Idi na sadržaj

Zašto ljudi umiru?

Zašto ljudi umiru?

Što kaže Biblija:

 Sasvim je prirodno pitati se zašto ljudi umiru, pogotovo ako smo izgubili neku voljenu osobu. Biblija kaže: “Žalac što uzrokuje smrt je grijeh” (1. Korinćanima 15:56).

Zašto svi ljudi griješe i umiru?

 Naši praroditelji, Adam i Eva, izgubili su život zato što su zgriješili Bogu (1. Mojsijeva 3:17-19). Smrt je bila jedini mogući ishod njihove pobune protiv Boga, koji je “izvor života” (Psalam 36:9; 1. Mojsijeva 2:17).

 Adam je nesavršenost i sklonost grijehu prenio na sve svoje potomke. Biblija kaže da je “preko jednog čovjeka grijeh ušao u svijet i preko grijeha smrt” te da se tako “smrt proširila na sve ljude jer su svi sagriješili” (Rimljanima 5:12). Svi ljudi umiru zato što su grešni (Rimljanima 3:23).

Kako će doći kraj smrti?

 Bog obećava da će u skoroj budućnosti zauvijek uništiti smrt (Izaija 25:8). No prije toga mora ukloniti njen temeljni uzrok, a to je grijeh. Bog će to učiniti preko Isusa Krista, koji “odnosi grijeh svijeta” (Ivan 1:29; 1. Ivanova 1:7).