Idi na sadržaj

Je li itko ikad vidio Boga?

Je li itko ikad vidio Boga?

Što kaže Biblija:

 Nijedan čovjek nije doslovno vidio Boga (2. Mojsijeva 33:20; Ivan 1:18; 1. Ivanova 4:12). U Bibliji piše: “Bog je Duh”, što znači da je on biće nevidljivo čovjekovom oku (Ivan 4:24; 1. Timoteju 1:17).

 Anđeli mogu doslovno vidjeti Boga zato što su oni duhovna stvorenja (Matej 18:10). Budući da će neki ljudi uskrsnuti na nebo i dobiti duhovno tijelo, i oni će nakon uskrsnuća moći vidjeti Boga (Filipljanima 3:20, 21; 1. Ivanova 3:2).

Kako možemo “vidjeti” Boga

 U Bibliji se izraz “vidjeti” često koristi u prenesenom smislu kad se želi prenijeti misao o spoznavanju neke istine ili boljem poznavanju koga ili čega (Izaija 6:10; Jeremija 5:21; Ivan 9:39-41). Mi danas možemo vidjeti Boga očima svog srca, odnosno dobro ga poznavati i cijeniti njegove divne osobine (Efežanima 1:18). Za sve to neophodno je imati čvrstu vjeru u Boga. Kako možemo izgraditi takvu vjeru? Biblija daje odgovor na to pitanje.

  •   Trebamo promatrati Božja djela stvaranja jer će nam to pomoći da upoznamo Božje osobine, naprimjer ljubav, velikodušnost, mudrost i moć (Rimljanima 1:20). U to se uvjerio i vjerni Božji sluga Job. Nakon što ga je Bog potaknuo da razmisli o djelima njegovih ruku, Job mu je rekao: “Sada te oko moje vidi” (Job 42:5).

  •   Boga možemo upoznati ako proučavamo Bibliju. Sama nam Biblija jamči da takva potraga za Bogom nije uzaludna. U njoj stoji: “Ako ga budeš tražio, dat će ti da ga nađeš” (1. Ljetopisa 28:9; Psalam 119:2; Ivan 17:3).

  •   Isusov život jasno pokazuje kakva je Bog osoba. Isus je na savršen način odražavao osobnost svog Oca, Jehove Boga. Zato je i mogao reći: “Tko je vidio mene, vidio je i Oca” (Ivan 14:9).

  •   Jako je važno živjeti po volji Jehove Boga jer ćemo tada u svom životu osjetiti njegovu ruku i upoznati ga na doista poseban način. Isus je rekao: “Sretni su oni koji su čista srca, jer će vidjeti Boga.” Kao što smo ranije spomenuli, neki će Boga vidjeti i doslovno, kad nakon uskrsnuća odu na nebo (Matej 5:8; Psalam 11:7).

Zar Mojsije, Abraham i još neki Božji sluge nisu doslovno vidjeli Boga?

 Iz pojedinih biblijskih izvještaja moglo bi se zaključiti da su neki ljudi doslovno vidjeli Boga. Ali kontekst pokazuje da su zapravo vidjeli anđele koji su govorili u Božje ime ili da su dobili nadnaravnu viziju.

Anđeli.

U davnoj prošlosti Bog je ponekad slao anđele da govore u njegovo ime (Psalam 103:20). Primjerice, jednom se prilikom obratio Mojsiju iz gorućeg grma. Biblija o tom događaju kaže: “Mojsije je tada zaklonio lice svoje, jer se bojao gledati u pravoga Boga” (2. Mojsijeva 3:4, 6). Međutim, kontekst tih riječi jasno pokazuje da Mojsije nije doslovno vidio Boga, već njegovog anđela (2. Mojsijeva 3:2).

 U Bibliji također stoji da je Bog “razgovarao s Mojsijem licem u lice” (2. Mojsijeva 4:10, 11; 33:11). Znači li to da je Mojsije tada doslovno vidio Boga? Ne znači. Taj izraz zapravo ukazuje na prisnost u razgovoru. Jehova je Mojsiju prenio objave “po anđelima” (Galaćanima 3:19; Djela apostolska 7:53). No vjera tog Božjeg sluge bila je tako jaka da se u Bibliji za njega kaže da je “ostao postojan kao da vidi Nevidljivoga” (Hebrejima 11:27).

 Bog je i s Abrahamom razgovarao na sličan način kao s Mojsijem — preko anđela. Istina, površnim čitanjem biblijskog izvještaja u kojem se spominje Božji “susret” s Abrahamom mogao bi se steći dojam da je Abraham doslovno vidio Boga (1. Mojsijeva 18:1, 33). Međutim, kontekst navodi na nedvosmislen zaključak — trojica ljudi koje je Abraham tada vidio bili su Božji anđeli. Budući da je Abraham shvatio da su oni Božji zastupnici, obraćao im se kao da razgovara izravno s Bogom (1. Mojsijeva 18:2, 3, 22, 32; 19:1).

Vizije.

Bog se nekim ljudima objavio u nadnaravnim vizijama. Naprimjer, u Bibliji piše da su Mojsije i drugi Izraelci “vidjeli (...) Boga Izraelova”. Ipak, to ne znači da su ga vidjeli doslovno, “nego su oni u viđenju vidjeli pravoga Boga” (2. Mojsijeva 24:9-11). Slično tome Biblija kaže da su neki proroci vidjeli Jehovu (Izaija 6:1; Danijel 7:9; Amos 9:1). Kontekst svih tih redaka pokazuje da su ga vidjeli u viziji, a ne golim okom (Izaija 1:1; Danijel 7:2; Amos 1:1).