Idi na sadržaj

Traži li Bog da pripadamo nekoj religiji?

Traži li Bog da pripadamo nekoj religiji?

Što kaže Biblija:

 Da, Bog želi da ga štujemo sa svojim suvjernicima. U Bibliji piše: “Razmišljajmo jedni o drugima, kako bismo se poticali na ljubav i dobra djela, i ne propuštajmo svoje sastanke” (Hebrejima 10:24, 25).

 Isus je svojim učenicima rekao: “Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete ljubili jedan drugoga” (Ivan 13:35). Kako Kristovi sljedbenici mogu pokazati da ljube jedan drugoga? Najprije tako da se sastaju sa svojim suvjernicima i zajedno štuju Boga. Zato su od samih početaka bili organizirani u skupštine koje su se redovito okupljale kako bi štovale Boga (1. Korinćanima 16:19). Svi Kristovi sljedbenici zajedno čine međunarodno bratstvo (1. Petrova 2:17).

Nije dovoljno samo pripadati nekoj religiji

 Iako Biblija pokazuje da se ljudi trebaju sastajati kako bi zajedno štovali Boga, ona ne uči da je dovoljno formalno pripadati nekoj religiji. Ako želimo biti Bogu po volji, religija kojoj pripadamo treba utjecati na naš svakodnevni život. Biblija kaže: “Štovanje koje je čisto i neokaljano pred našim Bogom i Ocem jest ovo: brinuti se za siročad i udovice u njihovoj nevolji i čuvati se prljavštine ovoga svijeta” (Jakov 1:27).