Idi na sadržaj

Tko je bio Ivan Krstitelj?

Tko je bio Ivan Krstitelj?

Što kaže Biblija:

 Ivan Krstitelj bio je Božji prorok (Luka 1:76). Rođen je na samom kraju 1. stoljeća pr. n. e., kratko prije Isusa. Bog mu je dao zadatak da pripremi put Mesiji, odnosno Kristu. Ivan je to činio tako što je prenosio Božju poruku svojim sunarodnjacima Židovima kako bi im pomogao da se vrate Bogu (Marko 1:1–4; Luka 1:13, 16, 17).

 Poruka koju je Ivan prenosio pomogla je istinoljubivim ljudima da prepoznaju Isusa iz Nazareta kao obećanog Mesiju (Matej 11:10). Ivan je poticao svoje slušatelje da se pokaju za svoje grijehe i da se krste u znak pokajanja (Luka 3:3–6). Ivan je krstio mnoge ljude i zato je bio poznat kao Krstitelj. Najvažnija osoba koju je krstio bio je Isus (Marko 1:9). a

U ovom članku:

 Po čemu je Ivan Krstitelj bio poseban?

 Bilo je prorečeno što će raditi: Time što je propovijedao Ivan je ispunio proročanstvo o Jehovinom glasniku (Malahija 3:1; Matej 3:1–3). Za njega je bilo prorečeno da će “pripremiti narod za Jehovu”, odnosno pomagati svojim sunarodnjacima da prihvate poruku koju je prenosio Isus Krist, glavni Jehovin zastupnik (Luka 1:17).

 Ivanova služba i nada u budućnost: Isus je rekao: “Nije se pojavio nitko veći od Ivana Krstitelja, ali i najmanji u nebeskom kraljevstvu veći je od njega” (Matej 11:11). Ivan nije bio samo prorok nego i prorečeni glasnik. Zbog toga nijedan Božji sluga koji je živio prije njega nije bio veći od njega. No Isusove riječi pokazuju da Ivan neće biti u nebeskom kraljevstvu. b Taj vjerni prorok umro je prije nego što je Krist omogućio da ljudi žive na nebu (Hebrejima 10:19, 20). Međutim, Ivan će dobiti priliku da živi vječno u raju na Zemlji kao podanik Božjeg kraljevstva (Psalam 37:29; Luka 23:43).

 Tko su bili roditelji Ivana Krstitelja?

 Ivanovi roditelji zvali su se Zaharija i Elizabeta. Zaharija je bio židovski svećenik. Ivanovo rođenje bilo je čudo jer je njegova majka bila nerotkinja, odnosno nije mogla imati djece. Osim toga, ona i Zaharija bili su “u poodmaklim godinama” (Luka 1:5–7, 13).

 Tko je odgovoran za smrt Ivana Krstitelja?

 Kralj Herod Antipa naredio je da Ivanu odrube glavu. Učinio je to na nagovor svoje žene Herodijade. Ona je mrzila Ivana zato što je on rekao Herodu, koji tvrdio da se drži židovskog zakona, da njegov brak s Herodijadom nije u skladu s tim zakonom (Matej 14:1–12; Marko 6:16–19).

 Jesu li Ivan Krstitelj i Isus bili suparnici?

 Za to nema nikakve potvrde u Bibliji (Ivan 3:25–30). Zapravo, Ivan je otvoreno rekao da je njegov zadatak pripremiti put Mesiji, a ne nadmetati se s njim. Rekao je: “Došao sam krstiti vodom da bi Izrael znao tko je on.” Zatim je dodao: “Svjedočim da je on Božji Sin” (Ivan 1:26–34). Ivan je bio jako sretan kad je čuo koliko uspjeha Isus ima u svojoj službi.

a Isus “nije počinio grijeh” (1. Petrova 2:21, 22). On se nije krstio zato što se trebao pokajati. Tim činom pokazao je da je došao vršiti Božju volju. To je, između ostalog, uključivalo da će dati svoj život za nas (Hebrejima 10:7–10).