Idi na sadržaj

Tko ide na nebo?

Tko ide na nebo?

Što kaže Biblija:

 Bog odlučuje tko će uskrsnuti u život na nebu. To će biti samo ograničen broj vjernih kršćana (1. Petrova 1:3, 4). Nakon što budu izabrani za život na nebu, oni moraju sačuvati jaku vjeru i ponašati se uzorno ako ne žele izgubiti svoje nebesko nasljedstvo (Efežanima 5:5; Filipljanima 3:12-14).

Što će raditi na nebu?

 Služit će s Isusom kao kraljevi i svećenici 1 000 godina (Otkrivenje 5:9, 10; 20:6). Oni će tvoriti “nova nebesa”, odnosno nebesku vlast, a vladat će nad “novom zemljom”, to jest nad ljudima koji će živjeti na Zemlji. Ti nebeski vladari pomagat će ljudima kako bi na koncu živjeli onako kako je Bog to isprva zamislio (Izaija 65:17; 2. Petrova 3:13).

Koliko će osoba uskrsnuti na nebo?

 Biblija kaže da će na nebo uskrsnuti 144 000 osoba (Otkrivenje 7:4). U viziji zapisanoj u Otkrivenju 14:1-3 apostol Ivan je vidio kako “Janje stoji na gori Sionu i s njim sto četrdeset i četiri tisuće”. To “Janje” predočava uskrsnulog Isusa (Ivan 1:29; 1. Petrova 1:19). “Gora Sion” označava uzvišen položaj Isusa i 144 000 onih koji će s njim vladati na nebu (Psalam 2:6; Hebrejima 12:22).

 Kršćane koji su izabrani da vladaju s Kristom u Kraljevstvu Biblija naziva “malo stado” (Luka 12:32; Otkrivenje 17:14). To pokazuje da će ih biti relativno malo u odnosu na ukupan broj Isusovih ovaca (Ivan 10:16).

Pogrešna vjerovanja o tome tko ide na nebo

 Što kažu ljudi: Svi dobri ljudi idu na nebo.

 Što kaže Biblija: Većini dobrih ljudi Bog obećava vječni život na Zemlji (Psalam 37:11, 29, 34).

  •   Isus je rekao: “Nitko nije uzašao na nebo” (Ivan 3:13). Time je dao do znanja da dobri ljudi koji su umrli prije njega, primjerice Abraham, Mojsije, Job i David, nisu otišli na nebo (Djela apostolska 2:29, 34). Naprotiv, oni su se nadali uskrsnuću na Zemlji (Job 14:13-15).

  •   Uskrsnuće u nebeski život naziva se “prvo uskrsnuće” (Otkrivenje 20:6). To pokazuje da će biti još jedno uskrsnuće — uskrsnuće na Zemlji.

  •   Biblija uči da u Božjem Kraljevstvu “smrti više neće biti” (Otkrivenje 21:3, 4). To se obećanje mora odnositi na život na Zemlji jer na nebu smrti nikad nije ni bilo.

 Što kažu ljudi: Svatko sam bira hoće li živjeti na nebu ili na Zemlji.

 Što kaže Biblija: Bog odlučuje koji će vjerni kršćani dobiti nagradu “nebeskog poziva”, odnosno nadu u život na nebu (Filipljanima 3:14). Čovjekove želje ili nastojanja ne utječu na to hoće li on biti izabran za život na nebu (Matej 20:20-23).

 Što kažu ljudi: Nada u vječni život na Zemlji manje je vrijedna. Nju dobivaju samo oni koji nisu zaslužili otići na nebo.

 Što kaže Biblija: One koji će dobiti vječni život na Zemlji Bog naziva svojim narodom, izabranicima i potomstvom blagoslovljenim od njega (Izaija 65:21-23). Oni će imati priliku ispuniti Božji prvobitni naum za ljude — kao savršeni ljudi vječno će živjeti u raju na Zemlji (1. Mojsijeva 1:28; Psalam 115:16; Izaija 45:18).

 Što kažu ljudi: Broj 144 000 koji se spominje u Otkrivenju nije doslovan, nego simboličan broj.

 Što kaže Biblija: Iako u knjizi Otkrivenje ima brojeva koje treba shvatiti simbolično, neke ipak treba shvatiti doslovno. Naprimjer, u toj se biblijskoj knjizi govori o “dvanaest imena dvanaest apostola Janjetovih” (Otkrivenje 21:14). Te brojeve treba shvatiti doslovno. Objasnit ćemo zašto je i 144 000 doslovan broj.

 U Otkrivenju 7:4 stoji: “Čuo sam broj pečatom obilježenih — sto četrdeset i četiri tisuće.” a Nekoliko redaka kasnije spominje se jedna druga grupa, “veliko mnoštvo ljudi, koje nitko nije mogao izbrojiti”, koje će također dobiti spasenje (Otkrivenje 7:9, 10). Da je broj 144 000 simboličan, da nije riječ o točnom broju, nego o grupi ljudi, onda ne bi imalo smisla isticati razliku u broju tih dviju skupina. b

 Osim toga, za 144 000 kršćana kaže se: “Otkupljeni su između ljudi kao prvine” (Otkrivenje 14:4). Izraz “prvine” odnosi se na mali, izdvojeni dio nečega. Stoga možemo zaključiti da se on odnosi na one koji će kao Kristovi suvladari vladati nad mnoštvom svojih podanika na Zemlji (Otkrivenje 5:10).

a Obilježavanje pečatom označava da oni zaista idu na nebo.

b Profesor Robert Thomas je o broju 144 000, koji se spominje u Otkrivenju 7:4, napisao: “To je točno definiran broj za razliku od nedefiniranog broja iz 7:9. Kad bi to bio simboličan broj, onda nijedan broj iz te knjige ne bismo mogli shvatiti doslovno” (Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, stranica 474).