Idi na sadržaj

Što znači biti svet?

Što kaže Biblija:

 Biti svet znači biti čist, neuprljan. Hebrejska riječ koja se prevodi kao “svet” dolazi od riječi koja znači “odvojiti, odijeliti”. Dakle, nešto što se smatra svetim odvojeno je od obične uporabe, naročito zbog svoje čistoće.

 Božjoj svetosti nema premca. Biblija kaže: “Nitko nije svet kao Jehova” a (1. Samuelova 2:2). Zato je Bog s pravom uzor po kojem se određuje što je svetost.

 Riječ “svet” može se odnositi na sve što je izravno povezano s Bogom, posebice na ono što je namijenjeno štovanju Boga. Što se u Bibliji naziva svetim?

  •   Mjesta: U blizini gorućega grma Bog je rekao Mojsiju: “Tlo na kojem stojiš [je] sveto!” (2. Mojsijeva 3:2-5).

  •   Događaji: Stari Izraelci štovali su Jehovu na vjerskim blagdanima koji su se redovito održavali. Ti su blagdani bili “sveti zborovi” (3. Mojsijeva 23:37).

  •   Predmeti: Predmeti koji su se u jeruzalemskom hramu koristili u štovanju Boga zvali su se “sveti pribor” (1. Kraljevima 8:4). S tim se predmetima trebalo postupati s velikim poštovanjem, ali nije ih se smjelo štovati. b

Može li nesavršena osoba biti sveta?

 Može. Bog je kršćanima zapovjedio: “Budite sveti, jer sam ja svet!” (1. Petrova 1:16). Naravno, nesavršeni ljudi ne mogu zadovoljiti Božje savršeno mjerilo o svetosti. Međutim, ljude koji žive u skladu s Božjim pravednim zakonima može se smatrati svetima i ugodnima Bogu (Rimljanima 12:1). Osoba koja nastoji biti sveta to pokazuje svojim riječima i postupcima. Ona se, primjerice, drži biblijskih uputa koje nalažu da budemo sveti tako da se uzdržavamo od bluda i da budemo sveti u svemu što činimo (1. Solunjanima 4:3; 1. Petrova 1:15).

Može li netko prestati biti svet u Božjim očima?

 Može. Ako netko prestane živjeti po Božjim mjerilima, Bog ga više ne smatra svetim. Naprimjer, biblijska poslanica Hebrejima daje ovo upozorenje “svetoj braći”, kojoj je i upućena: “Pazite, braćo, da tko od vas ne odstupi od živoga Boga, te da se u njemu ne razvije zlo srce koje nema vjere” (Hebrejima 3:1, 12).

Pogrešna gledišta o svetosti

 Što neki misle: Svetost se može postići pokorom.

 Što je prava istina: Biblija otkriva da strogost prema tijelu, odnosno pokora, nema nikakve vrijednosti pred Bogom (Kološanima 2:23). Bog želi da uživamo u životu i “da svaki čovjek jede i pije i uživa u dobru od svega truda svojega”. Biblija jasno kaže: “To je dar Božji” (Propovjednik 3:13).

 Što neki misle: Osobe koje žive u celibatu svetije su od drugih.

 Što je prava istina: Kršćanin može odlučiti ne stupiti u brak, ali celibat sam po sebi nikoga ne čini svetim u Božjim očima. Istina je da se osoba koja nije u braku može potpunije posvetiti štovanju Boga (1. Korinćanima 7:32-34). No Biblija pokazuje da i oni koji su u braku mogu biti sveti. Najmanje jedan Isusov apostol — Petar — bio je u braku (Matej 8:14; 1. Korinćanima 9:5).

a Jehova je Božje vlastito ime. Stotine biblijskih redaka to ime povezuju s riječima “svet” i “svetost”.

b Biblija osuđuje štovanje bilo kakvih predmeta, pa tako i relikvija (1. Korinćanima 10:14).