Idi na sadržaj

Što znači biti ponovno rođen?

Što kaže Biblija:

 Izraz “ponovno rođenje” odnosi se na nov početak u odnosu između Boga i onih koji su ponovno rođeni (Ivan 3:3, 7). Bog takve osobe usvaja kao svoju djecu (Rimljanima 8:15, 16; Galaćanima 4:5; 1. Ivanova 3:1). Kao što kod doslovnog usvajanja dijete dobiva nov status, tako i kod simboličnog usvajanja oni koji su ponovno rođeni dobivaju nov status, odnosno postaju dio Božje obitelji (2. Korinćanima 6:18).

Koja je svrha ponovnog rođenja?

 Isus je rekao: “Ako se tko ponovno ne rodi, ne može vidjeti kraljevstvo Božje” (Ivan 3:3). Dakle, oni koji su ponovno rođeni imaju priliku vladati s Kristom u Božjem Kraljevstvu. Oni će vladati s neba i zato Biblija kaže da onaj tko se “nanovo rodio” dobiva nasljedstvo “sačuvano na nebesima” (1. Petrova 1:3, 4). Osobe koje su ponovno rođene imaju Božje jamstvo da će s Kristom kraljevati na nebu (2. Timoteju 2:12; 2. Korinćanima 1:21, 22).

Kako dolazi do ponovnog rođenja?

 Kad je Isus govorio o toj temi, rekao je da se oni koji se ponovno rode moraju roditi “od vode i duha” (Ivan 3:5). To znači da se trebaju krstiti u vodi, nakon čega slijedi krštenje svetim duhom (Djela apostolska 1:5; 2:1-4).

 Isus je prva osoba koja je bila ponovno rođena. Krstio se u rijeci Jordanu, nakon čega ga je Bog pomazao, odnosno krstio, svetim duhom. Tako je Isus bio ponovno rođen svetim duhom kao Božji sin te je dobio nadu u ponovni život na nebu (Marko 1:9-11). Bog je ostvario njegovu nadu tako što ga je uskrsnuo kao duhovno stvorenje (Djela apostolska 13:33).

 I ostali koji su ponovno rođeni kršteni su u vodi prije nego što su dobili sveti duh a (Djela apostolska 2:38, 41). Nakon toga im je zajamčena nada u nebeski život, koja će se ostvariti kad ih Bog uskrsne na nebo (1. Korinćanima 15:42-49).

Pogrešna gledišta o ponovnom rođenju

 Zabluda: Onaj tko želi biti spašen ili postati kršćanin, mora biti ponovno rođen.

 Istina: Kristova žrtva omogućava spasenje ne samo onima koji su ponovno rođeni i koji će vladati s Kristom na nebu nego i onima koji će biti zemaljski podanici Božjeg Kraljevstva (1. Ivanova 2:1, 2; Otkrivenje 5:9, 10). Ti kršćani imaju priliku vječno živjeti u raju na Zemlji (Psalam 37:29; Matej 6:9, 10; Otkrivenje 21:1-5).

 Zabluda: Čovjek sam bira hoće li biti ponovno rođen.

 Istina: Svi imaju priliku razviti blizak odnos s Bogom i dobiti spasenje (1. Timoteju 2:3, 4; Jakov 4:8). No Bog odlučuje tko će biti ponovno rođen, odnosno pomazan svetim duhom. Objašnjavajući o kome ovisi hoće li netko biti ponovno rođen, Biblija jasno kaže: “To ne ovisi o onome tko ima želju niti o onome tko se trudi, nego o Bogu” (Rimljanima 9:16). Izraz “ponovno rođenje” može se prevesti s “rođenje odozgo”, što potvrđuje činjenicu da Bog izabire one koji su ponovno rođeni (Ivan 3:3, Jeruzalemska Biblija).

a Jedina iznimka bio je Kornelije i njegovi ukućani (Djela apostolska 10:44-48).