Idi na sadržaj

Što je spasenje?

Što kaže Biblija:

 Izrazi “spasiti” i “spasenje” u Bibliji se ponekad koriste kako bi se izrazila misao da je netko izbavljen iz opasnosti ili da mu je sačuvan život (2. Mojsijeva 14:13, 14; Djela apostolska 27:20). No ti se izrazi često odnose na oslobođenje od grijeha (Matej 1:21). Budući da je smrt posljedica grijeha, ljudi koji su oslobođeni od grijeha mogu se nadati vječnom životu (Ivan 3:16, 17). a

Što trebamo činiti da bismo bili spašeni?

 Da bismo se spasili, moramo vjerovati u Isusa i dokazati svoju vjeru držeći njegove zapovijedi (Djela apostolska 4:10, 12; Rimljanima 10:9, 10; Hebrejima 5:9).

 Biblija kaže da trebamo biti poslušni Bogu, odnosno da trebamo djelima dokazati da je naša vjera živa (Jakov 2:24, 26). No to ne znači da spasenje možemo zaraditi. Ono je “dar Božji”, koji možemo dobiti samo zahvaljujući Božjoj nezasluženoj dobroti, odnosno milosti (Efežanima 2:8, 9).

Je li istinita izreka “jednom spašen, zauvijek spašen”?

 Ne, nije istinita. Kao što osoba koju je netko spasio od utapljanja može ponovno pasti ili skočiti u vodu, tako i osoba koja je izbavljena od grijeha može prestati pokazivati vjeru i tako izgubiti priliku da se spasi. Zato Biblija potiče kršćane koji su spašeni da se snažno bore za vjeru (Juda 3). Isto tako, ona ih upozorava da rade “na svojem spasenju sa strahom i drhtanjem” (Filipljanima 2:12).

Tko je naš Spasitelj — Bog ili Isus?

 Biblija pokazuje da spasenje dugujemo prvenstveno Bogu i zato ga često naziva Spasiteljem (1. Samuelova 10:19; Izaija 43:11; Titu 2:10; Juda 25). Spasiteljima naziva i neke ljude putem kojih je Bog u drevno doba izbavljao izraelski narod (Nehemija 9:27; Suci 3:9, 15; 2. Kraljevima 13:5). b Biblija naziva Spasiteljem i Isusa Krista jer nas putem njegove otkupne žrtve Bog izbavlja od grijeha (Djela apostolska 5:31; Titu 1:4). c

Hoće li svi ljudi biti spašeni?

 Ne, neki ljudi neće biti spašeni (2. Solunjanima 1:9). Kad je jedan čovjek upitao Isusa: “Je li malo onih koji će biti spašeni?”, on je odgovorio: “Snažno se naprežite da uđete na uska vrata, jer mnogi će, kažem vam, tražiti da uđu, ali neće moći” (Luka 13:23, 24).

Pogrešna vjerovanja o spasenju

 Što neki misle: Riječi iz 1. Korinćanima 15:22 podupiru nauk o sveopćem spasenju jer ondje stoji da će “u Kristu svi oživjeti”.

 Što je prava istina: Kontekst tog biblijskog retka otkriva da je Pavao govorio o uskrsnuću (1. Korinćanima 15:12, 13, 20, 21, 35). Dakle, kad Biblija kaže da će “u Kristu svi oživjeti”, to naprosto znači da će svi koji uskrsnu dobiti taj blagoslov zahvaljujući Isusu Kristu (Ivan 11:25).

 Što neki misle: U Titu 2:11 piše da je Božja milost “spasiteljica svih ljudi”, što pokazuje da je spasenje zajamčeno svima (Jeruzalemska Biblija).

 Što je prava istina: Grčka riječ koja je u tom biblijskom retku prevedena sa “svi” može značiti i “sve vrste”. d Dakle, riječi iz Tita 2:11 zapravo pokazuju da Bog želi da se spase sve vrste ljudi, odnosno ljudi “iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika” (Otkrivenje 7:9, 10).

 Što neki misle: U 2. Petrovoj 3:9 stoji da Bog “ne želi da itko propadne”, što ide u prilog nauku o sveopćem spasenju.

 Što je prava istina: Bog želi da se ljudi spase i učinio je sve što je potrebno kako bi im to omogućio, ali on ih ne prisiljava da iskoriste tu mogućnost. Kad dođe njegov “dan suda”, bezbožni će ljudi biti uništeni (2. Petrova 3:7).

a Biblija ponekad za nekoga kaže da je spašen iako tek predstoji vrijeme kad će ljudi biti oslobođeni od grijeha i smrti (Efežanima 2:5; Rimljanima 13:11).

b U nekim se biblijskim prijevodima u tim recima umjesto izraza “spasitelj” koriste izrazi “pobjednik”, “izbavitelj”, “junak”, “vođa”, pa čak i izraz “netko”. No u izvornom hebrejskom tekstu Biblije u tim se recima za ljude koji su izbavljali izraelski narod koristi ista riječ koja se na drugim mjestima koristi za samog Jehovu kad ga se opisuje kao spasitelja (Psalam 7:10).

c Isusovo ime potječe od hebrejskog imena Jehošua, koje znači “Jehova je spasenje”.

d Vidi djelo Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Ista grčka riječ pojavljuje se u Mateju 5:11, gdje je Isus rekao da će ljudi govoriti “kojekakva” zla protiv njegovih sljedbenika.